Synoda u nás

 

Dostupné sú tieto záverečné dokumenty:

 

 

Pokračovanie synody v umeleckej oblasti

PATRÍ SÚČASNÉ UMENIE DO LITURGICKÉHO PRIESTORU?

 

V prvom polroku 2023 prebieha na pôde našej farnosti cyklus otvorených stretnutí a návštev, ktoré majú byť voľným pokračovaním synody a príspevkom k rozvoju dialógu medzi Cirkvou a svetom umenia.

 

1 STRETNUTIE – pondelok 27. februára 2023 (uplynulé)

Umenie a Cirkev – Synodálna cesta, súčasné umenie v liturgickom priestore; myšlienky, dokumenty, gestá pápežov 20. a 21. storočia k súčasnému umeniu a ich odozva v Cirkvi

Hostia: dp. Juraj Vittek, Alena Piatrová, Norbert Schmidt

Moderátor: Michal Žák SDB

/ AUDIO

/ FOTO

/ SPRÁVA

/ PLAGÁT

 

2 NÁVŠTEVA – sobota 4. marca 2023 (uplynulé)

Posvátné umění v nesvaté době / České sakrální umění 1948-1989

Komentovaná prehliadka výstavy v Muzeu umění v Olomouci

 

3 STRETNUTIE – pondelok 24. apríla 2023 o 19.00 hod. (uplynulé)

Umenie a Absolútno – Spiritualita sa premieta do umenia, ale aj umenie ovplyvňuje našu duchovnosť; niekoľko poznámok k hľadaniu aktuálneho jazyka obrazu v živom liturgickom priestore

Hosť: P. Mannes Stanislav Marušák OP

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT

/ AUDIO 1      / AUDIO 2

/ FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT

 

4 NÁVŠTEVA – sobota 29. apríla 2023 (uplynulé)

Sakrálno všedného dňa

Návšteva ateliéru Otisa Lauberta

 

5 STRETNUTIE – pondelok 22. mája 2023 o 19.00 hod. (uplynulé)

Obraz, pred ktorým sa dá modliť – Ako, kde a kedy dokáže súčasné umenie sprítomniť nielen abstraktný pocit transcendentna, ale aj blízkosť Krista a konkrétnych kresťanských svätých?

Hostia: Gabriela Elbelová, Ladislav Tkáčik OFMCap.

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT

/ AUDIO

/ FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT

 

6 NÁVŠTEVA – sobota 27. mája 2023 (uplynulé)

Svätí pred chrámom

Návšteva ateliéru Doroty Sadovskej   / FOTO

 

7 NÁVŠTEVA – sobota 10. júna 2023 – pre účasť sa treba prihlásiť cez farskú e-mailovú adresu (pozri záložku KONTAKT) aj s uvedením ponuky či potreby zdieľanej dopravy

Od moderny k súčasnosti

Návšteva troch ikonických kostolov na Morave: kostol sv. Petra a Pavla v Jedovniciach, kostol sv. Jozefa v Senetářove a kostol sv. Václava v Sazovicích

 

8 STRETNUTIE – pondelok 12. júna 2023 o 19.00 hod.

Oprav môj dom! – Na sakrálnych stavbách možno vystopovať vzťah kresťanov k okolitej spoločnosti, ale aj voči sebe navzájom. Možnosti, problémy, vízie – kostol v 21. storočí

Hostia: Ladislav Čarný, Jozef Hlinický

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT

/ AUDIO

/ FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT