Synoda u nás

Dostupné sú tieto záverečné dokumenty:

Pokračovanie synody v umeleckej oblasti

PATRÍ SÚČASNÉ UMENIE DO LITURGICKÉHO PRIESTORU?

V roku 2023 sa na pôde našej farnosti začal cyklus otvorených stretnutí a návštev, ktoré sú voľným pokračovaním synody a príspevkom k rozvoju dialógu medzi Cirkvou a svetom umenia.

18 NÁVŠTEVA – sobota 25. mája 2024

Sobota v Olomouci – spoločná návšteva s kurátormi výstav v Arcidiecéznom múzeu Olomouc a Múzeu umenia Olomouc. Stretneme sa o 7.40 na bratislavskej Hlavnej stanici vo vstupnom vestibule. 

/ FOTO         /SPRÁVA

 

 

 

 

17 STRETNUTIE – pondelok 20. mája 2024 o 19.00 hod.

Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou – Pravdivosť je to, čo pomáha odlíšiť umenie od gýča. Aký dopad má budovanie fiktívneho sveta iba podľa predstáv odtrhnutých od reálneho života? Vieme prijímať obyčajnosť a každodennosť ako dar?

Hostia: ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD. – sr. Karola OP a Mgr.art Samuel Velebný

Moderátorka: Mgr. Kristína Kottrová

/ TEXT1          / TEXT2         /PREZENTÁCIA

/ AUDIO1      / AUDIO2

/ AUDIO3      / FOTO           

/ SPRÁVA      / PLAGÁT

 

16 NÁVŠTEVA – sobota 16. marca 2024

Viedeň v pôste – Pôstne plátna a pôstne inštalácie v chrámoch v centre Viedne. Sprevádzať nás bude Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Fotografie Mária Varchola. Predpokladané náklady: spiatočný lístok na vlak 19,- , spoločný vstup do Karlskirche 7,50- €, náklady na mestskú dopravu, (posedenie pri káve a obede podľa spoločnej dohody). Stretneme sa o 8.00 vo vestibule vlakovej stanice Bratislava-Petržalka.

/ FOTO      /SPRÁVA

 

 

 

 

15 STRETNUTIE – pondelok 11. marca 2024 o 19.00 hod.

Sloboda v umení a v Cirkvi – Akú máme predstavu o slobode v Cirkvi a akú v súčasnom umení? Prekrývajú sa tieto predstavy?

Hostia: P. Milan Hudaček SJ a Mgr. Martin Šugár, Ph.D.

Moderátorka: Ing. arch. Diana Szekerová

/ TEXT1          /TEXT2

/ AUDIO1      / AUDIO2

/ AUDIO3      / FOTO           

/ SPRÁVA      / PLAGÁT

 

14 NÁVŠTEVA – sobota 24. februára 2024

Česká a slovenská architektúra – Náš kostol Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave bol vybraný do reprezentatívnej výstavy Českej a slovenskej architektúry na Bratislavskom hrade. Sprevádzať výstavou nás bude niekoľko vystavujúcich architektov.
Stretneme sa o 14.15 pred kostolom odkiaľ pôjdeme spoločne MHD, alebo o 15.00 na Bratislavskom hrade pri pokladni na Čestnom nádvorí (napravo za sochou Svätopluka).
 
/ FOTO         / SPRÁVA
 
 
 
 
 
 
 
 
13 STRETNUTIE – pondelok 19. februára 2024 o 19.00 hod.
 
Umelec – prorok, blázon, alebo…? – Potrebuje Cirkev umelcov alebo len dekoratérov, ilustrátorov a zaplňovačov bielych stien? Kto je umelec? Každý, kto robí “divné” veci?
 
Hostia: dp. Mgr. et Mgr. Tomáš Krampl a doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.
 
Moderátor: Ján Barčiak
 

/ TEXT 1        / TEXT 2        /PREZENTÁCIA

/ AUDIO 1    / AUDIO 2

/ AUDIO 3     / FOTO

 
 
12 NÁVŠTEVA – sobota 2. decembra 2023
 
Svätý obrázok – Spoločná návšteva rovnomennej výstavy s jej kurátorkou Danielou Čarnou v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
Stretneme sa o 9.30 na bratislavskej Hlavnej stanici vo vstupnom vestibule.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 STRETNUTIE – pondelok 27. novembra 2023 o 19.00 hod.
 
Cirkev a umenie vo verejnom priestore – Aké by mali byť požiadavky na kvalitné súčasné umenie so sakrálnou tematikou vo verejnom priestore? Realita, možnosti, ideály.
 
Hostia: Marie Foltýnová a Adrián Kobetič
 
Moderátorka: Kristína Kottrová
 
 

10 EXKURZIA – štvrtok 26. októbra 2023 o 17.30 hod.

Expozícia sakrálneho umenia SNG – Prehliadka výstavy s kurátorským sprievodom a diskusiou.
Pre účasť na spoločnej exkurzii je potrebné sa prihlásiť na farský mail.

/ FOTO   / SPRÁVA

 

 

 

 

9 STRETNUTIE – pondelok 9. októbra 2023 o 19.00 hod.

Krása a okrasa – Nechýba nám v súčasnom sakrálnom priestore krása? Krása a okrasa vo filozofii, teológii, umení, divadle a v každodennosti.

Hostia: Ivan Gerát a Marek Mokoš

Moderátorka: Kristína Kottrová

/ TEXT           /PREZENTÁCIA

/ AUDIO 1     / AUDIO 2

/ FOTO

/ SPRÁVA      / PLAGÁT

 

8 STRETNUTIE – pondelok 12. júna 2023 o 19.00 hod.

Oprav môj dom! – Na sakrálnych stavbách možno vystopovať vzťah kresťanov k okolitej spoločnosti, ale aj voči sebe navzájom. Možnosti, problémy, vízie – kostol v 21. storočí

Hostia: Ladislav Čarný, Jozef Hlinický

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT 1         / TEXT 2

/ AUDIO 1     / AUDIO 2

/ FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT

 

7 NÁVŠTEVA – sobota 10. júna 2023

Od moderny k súčasnosti – Návšteva troch ikonických kostolov na Morave: kostol sv. Petra a Pavla v Jedovniciach, kostol sv. Jozefa v Senetářove a kostol sv. Václava v Sazovicích.

/ FOTO

 

 

 

 

6 NÁVŠTEVA – sobota 27. mája 2023

Svätí pred chrámom – Návšteva ateliéru Doroty Sadovskej.

/ FOTO

 

 

 

 

5 STRETNUTIE – pondelok 22. mája 2023 o 19.00 hod.

Obraz, pred ktorým sa dá modliť – Ako, kde a kedy dokáže súčasné umenie sprítomniť nielen abstraktný pocit transcendentna, ale aj blízkosť Krista a konkrétnych kresťanských svätých?

Hostia: Gabriela Elbelová, Ladislav Tkáčik OFMCap.

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT 1          / TEXT 2

/ AUDIO 1       / AUDIO 2

/ AUDIO 3      / FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT

 

4 NÁVŠTEVA – sobota 29. apríla 2023

Sakrálno všedného dňa – Návšteva ateliéru Otisa Lauberta.

/ FOTO

 

 

 

 

3 STRETNUTIE – pondelok 24. apríla 2023 o 19.00 hod.

Umenie a Absolútno – Spiritualita sa premieta do umenia, ale aj umenie ovplyvňuje našu duchovnosť; niekoľko poznámok k hľadaniu aktuálneho jazyka obrazu v živom liturgickom priestore

Hosť: P. Mannes Stanislav Marušák OP

Moderátor: Diana Szekerová

/ TEXT

/ AUDIO 1      / AUDIO 2

/ FOTO

/ SPRÁVA       / PLAGÁT

 

2 NÁVŠTEVA – sobota 4. marca 2023

Posvátné umění v nesvaté době / České sakrální umění 1948-1989 – Komentovaná prehliadka výstavy v Muzeu umění v Olomouci.

1 STRETNUTIE – pondelok 27. februára 2023

Umenie a Cirkev – Synodálna cesta, súčasné umenie v liturgickom priestore; myšlienky, dokumenty, gestá pápežov 20. a 21. storočia k súčasnému umeniu a ich odozva v Cirkvi

Hostia: vdp. Juraj Vittek, Alena Piatrová, Norbert Schmidt

Moderátor: Michal Žák SDB

/ AUDIO 1    /AUDIO 2

/ AUDIO 3   / AUDIO 4

/ FOTO         / SPRÁVA

/ PLAGÁT