Pomazanie chorých

Osobám, ktoré sa pre starobu alebo chorobu začínajú ocitať v nebezpečenstve smrti, vysluhujeme sviatosť pomazania chorých priebežne na požiadanie samotnej osoby alebo jej rodinných príslušníkov. V tejto sviatosti celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich a aby oni sami obetovali svoje utrpenie pre dobro Božieho ľudu. Vyslúženie sviatosti sa koná buď v kostole alebo v domácnosti na území našej farnosti, podľa mobility chorého človeka. Územie našej farnosti je vyznačené NA TEJTO MAPE.

Opakované prijatie pomazania chorých je možné, ale nie podľa uplynulého času. Znovu sa k nemu pristupuje vtedy, ak sa stav človeka v tej istej chorobe významne zhorší, alebo keď chorý vyzdravie a neskôr sa opäť začne ocitať v nebezpečenstve smrti z dôvodu choroby či staroby.

Sviatosť pomazania chorých môže prijať aj mladší človek pred vážnejšou operáciou.

V našej farnosti nekonáme pravidelnú duchovnú službu v žiadnej nemocnici, avšak sme ochotní po dohode pacienta prípadne jeho príbuzných s kompetentnou autoritou v nemocnici na území našej farnosti vyslúžiť sviatosti. (Doposiaľ máme vedomosť, že na území našej farnosti sa nachádza Nemocnica Sanom, Nobelova 1296/18, 831 02 Bratislava, v ktorej sme už viac krát konali duchovnú službu.)

Starých a chorých obmedzených v pohybe navštevujeme aj pravidelne na prvý piatok mesiaca, prípadne v inom časovom intervale. V prípade záujmu o túto službu treba kontaktovať Farský úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Pohreb

  • Pohreb nepatrí medzi 7 sviatostí, patrí medzi sväteniny. Našej farnosti neprislúcha správa žiadneho bratislavského cintorína. Ak zomrie človek z územia našej farnosti, najmä ak bol počas života aktívne previazaný s naším Farským kostolom, po dohode s rodinou sa môže v našom kostole konať pohrebná svätá omša. V prípade našich farníkov môžeme na požiadanie rodiny vykonať pohreb alebo následné uloženie urny po kremácii na niektorom cintoríne v Bratislave.