Aktuálne farské oznamy

na 10. nedeľu v cezročnom období – 6. júna 2021

 

nedeľa 6. júna – 10. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG 8.00 hod. za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Annu a Branislava

LU ONLINE 9.00 hod. za farníkov

AL ONLINE 10.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Kamilu

AL ONLINE 11.00 hod. na poďakovanie za zlepšenie pandemickej situácie

JG 12.00 hod. za Božiu pomoc a uzdravenie pre Annu

LU 16.00 hod. Začiatok adorácie a korunka

LU 17.00 hod. Ruženec a zakončenie adorácie

LU 18.00 hod. za Božiu posilu pri starostlivosti o mamu

 

pondelok 7. júna

JG 7.00 hod. + priateľky Gitka a Zuzka

LU 18.00 hod. + Oto a Mária

 

utorok 8. júna

LU 7.00 hod. za farníkov

JG 18.00 hod. + rodičia, starí rodičia a brat

19.00 hod. Modlitby otcov

 

streda 9. júna

LU 7.00 hod. + členovia rodiny

16.45 hod. Mariánske večeradlo

JG 18.00 hod. + rodičia Ján a Anna a starí rodičia z oboch strán

 

štvrtok 10. júna

JG 7.00 hod. + Anton

AL 18.00 hod. + rodičia, bratia a sestry

LU do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 11. júna – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

JG 7.00 hod. + mama Paulína (nedožitých 90 rokov)

LU 18.00 hod. + rodičia Ondrej a Emília a otec Jozef

 

sobota 12. júna – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

LU 7.15 hod Mariánska pobožnosť

JG 8.00 hod. za farníkov

LU 18.00 hod. za živú vieru pre krstné deti s rodinami

 

nedeľa 13. júna – 11. nedeľa v cezročnom období

JG 8.00 hod. za Božie požehnanie pre rodinu

LU ONLINE 9.00 hod. za farníkov

JG ONLINE 10.00 hod. k väčšej úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

AL ONLINE 11.00 hod. za dar viery pre Ladislava a Antona s rodinami

AL 12.00 hod. za obrátenie

LU 18.00 hod. + starí rodičia Emil, Ľudmila, Ján a Mária

 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún: od 16.00 hod. bude eucharistická adorácia a o 17.00 hod. sa bude modliť posvätný ruženec.

Obnovujeme zaužívaný zvyk modliť sa v pondelok o 19.00 hod. v kostole mládežnícky ruženec. Srdečne pozývame zajtra večer i ďalšie pondelky.

V piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude svätá omša ráno aj večer zakončená pobožnosťou. Tento piatok kvôli slávnosti nemáme povinnosť zachovať deň pokánia.

V sobotu na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa pred svätou omšou o 7.15 hod. budeme spoločne v kostole modliť mariánsku pobožnosť s ružencom.

Náš diakon Peter Repko bude v sobotu 12. júna 2021 v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri svätej omši o 9.30 hod. vysvätený za kňaza. Vzhľadom na pandemické obmedzenia bude vstup na vysviacku možný len na vstupenky. Vysviacku bude v priamom prenose vysielať Televízia LUX. V nedeľu 13. mája 2021 o 11.00 hod. bude primičná svätá omša vo Farskom kostole Svätej rodiny v Petržalke. V našom kostole bude novokňaz dp. Peter Repko sláviť primičné sväté omše v nedeľu 20. júna 2021 o 9.00 hod. a o 11.00 hod. Vkladáme ho i jeho budúcu kňazskú službu do našich modlitieb.

Objavila sa myšlienka uskutočniť na začiatku júla splav Malého Dunaja. Konkrétny termín a či by išlo o jednodňovú akciu alebo dvojdňovú aj s prespaním v kempe, sa ešte vyvíja a môže sa prispôsobiť vôli účastníkov. Teraz prosíme záujemcov, ktorí by chceli prvý alebo druhý júlový víkend ísť na splav, aby sa osobne alebo e-mailom prihlásili.

Povzbudzujeme tých, ktorí sa sami nezapojili do elektronického sčítania obyvateľov, aby tak urobili do 13. júna 2021 s pomocou asistentov na miestnom úrade alebo požiadali o návštevu mobilného asistenta. Veľmi obozretne treba dať pozor na možných podvodníkov. Mobilný asistent sa musí preukázať preukazom. Pri sčítaní sa nič nepodpisuje.

Aj v tomto roku, ak to pandemická situácia dovolí, chceme uskutočniť Detské farské leto pre deti od 5 rokov. Malo by sa konať v termíne od 15. do 21. augusta 2021 na chate Opatová pri Trenčíne. Účastnícky poplatok je 100 €. Elektronické prihlasovanie je spustené TU.