Aktuálne farské oznamy

na 5. veľkonočnú nedeľu – 2. mája 2021

 

nedeľa 2. mája – 5. veľkonočná nedeľa – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG* 8.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Matúša

JG ONLINE 9.00 hod. za farníkov

AL* ONLINE 10.00 hod. za zdravie, Božie požehnania a dary Ducha Svätého pre deti, vnúčatá a súrodencov

LU ONLINE 11.00 hod. na poďakovanie Pánu Bohu v mene tohoročných maturantov našej farnosti

LU 12.00 hod. + manžel Peter, zať Pavol, rodičia Ján a Juliana, bratia Ján a Jozef

LU 15.30 hod. Adorácia a pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca

PR od 16.30 hod. do 17.30 hod. Rozdávanie svätého prijímania

AL 18.00 hod. za zdravie a Božiu ochranu pre brata Pavla a jeho rodinu

 

pondelok 3. mája – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

JG 17.00 hod. za Božiu pomoc a zdravie pre Zuzanu a Jozefa

LU* 18.00 hod. + rodičia Rudolf a Irena

 

utorok 4. mája – Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka

LU 17.00 hod. za starých a chorých ľudí v našej farnosti

JG 18.00 hod. + Soňa, Melánia, František a ostatná rodina

 

streda 5. mája

LU* 17.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Jána

JG 18.00 hod. + Anna, Gregor a Michal

 

štvrtok 6. mája – PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI: Deň modlitieb za nové duchovné povolania

JG 17.00 hod. + Stanislav

AL 18.00 hod. za Božie požehnanie a zdravie pre Vlastu a celú rodinu

PR do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 7. mája PRVÝ PIATOK V MESIACI

LU od 16.00 hod. Eucharistická adorácia na prvý piatok

JG 17.00 hod. + rodičia Anton a Matilda a brat Gabriel

LU 18.00 hod. za Ružencové spoločenstvo našej farnosti

 

sobota 8. mája

JG 8.00 hod. + Vojtech

LU 18.00 hod. za lekárov, zdravotníkov a opatrovateľov, ktorí sa starajú o chorých našej farnosti

 

nedeľa 9. mája – 6. veľkonočná nedeľa – Deň matiek

JG 8.00 hod. + Martin, Mária, Rozália a starí rodičia

LU* ONLINE 9.00 hod. + členovia rodiny

JG ONLINE 10.00 hod. + Ambróz a rodičia z oboch strán

AL ONLINE 11.00 hod. za farníkov

AL* 12.00 hod. + rodičia a starí rodičia z oboch strán

LU od 16.30 hod. do 17.30 hod. Adorácia a rozdávanie svätého prijímania

LU 18.00 hod. + Emanuel a rodičia Mária a Emil

 

Dnes bude od 15.30 hod. adorácia a pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca.

Dnešnú aj budúcu nedeľu budeme od 16.30 hod. do 17.30 hod. rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorým nie je možná účasť na svätej omši z kapacitných dôvodov. Zároveň je to možnosť prísť do kostola a zotrvať v osobnej modlitbe.

V tomto týždni budú od pondelka do piatka dve sväté omše večer: o 17.00 hod. a o 18.00 hod. V sobotu bude ranná svätá omša o 8.00 hod. a večer len jedna svätá omša o 18.00 hod. slávená ako nedeľná. Na sväté omše od pondelka do soboty sa neprihlasuje.

Prihlasovanie  je potrebné na šesť nedeľných svätých omší, ktoré bývajú o 8.00 hod., 9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod. a 18.00 hod. Od pondelka 3. mája 2021 zapisujeme účasť na svätých omšiach na budúcu nedeľu 9. mája 2021. Počas nedeľných svätých omší (okrem rannej o 8.00 hod.) sme posilnili ozvučenie pred kostolom. Bez prihlásenia sa dá prísť a byť pred kostolom.

Vo štvrtok bude eucharistická adorácia po skončení svätej omše o 18.00 hod. až do 20.00 hod. – tak ako bolo kedysi zaužívané, keďže sa posunul čas zákazu vychádzania.

Pred prvým piatkom spovedáme ako doteraz: počas týždňa od 17.30 hod. dokedy to bude potrebné.

Na prvý piatok mesiaca bude poklona Oltárnej sviatosti od 16.00 hod. Zakončí sa o 16.45 hod. prvopiatkovou pobožnosťou. Na záver svätej omše o 18.00 hod. bude tiež prvopiatková pobožnosť.

Sme na začiatku mariánskeho mesiaca máj. Na konci svätých omší sa od pondelka do soboty modlíme litánie k Panne Márii.

Cez Youtube kanál farského fotoklubu aj naďalej vysielame nedeľné sväté omše o 9.00 hod., 10.00 hod. a 11.00 hod.

Aj v tomto roku, ak to pandemická situácia dovolí, chceme uskutočniť Detské farské leto pre deti od 5 rokov. Malo by sa konať v termíne od 15. do 21. augusta 2021 na chate Opatová pri Trenčíne. Účastnícky poplatok je 100 €. Elektronické prihlasovanie je spustené TU.

Napriek pandemických obmedzeniam sa v našom kostole počas Veľkej noci pri Božom hrobe vyzbieralo 1.528,48 € na pomoc kresťanom vo Svätej zemi. V minulotýždňovej zbierke na kňazský seminár bolo 1.451,14 €. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary. Chceme sa tiež srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí nám pomáhali a stále pomáhajú finančne zvládnuť ekonomickú situáciu v dôsledku zatvorených alebo obmedzených kostolov.

Pripomíname prebiehajúce fotografické súťaže nášho Farského fotoklubu. Témy sú: „Rok v našej farnosti“ a „Môj otec pri práci“. Povzbudzujeme zapojiť sa.

V stredu o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer, čo je časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt ako aj religionistickým témam. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. Záujemcovia si časopis môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, Bratislava alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838, prípadne e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Existuje možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu aj staršie ročníky.