Aktuálne farské oznamy

na 1. adventnú nedeľu – 29. novembra 2020

 

nedeľa 29. novembra – 1. adventná nedeľa – Začiatok liturgického roka B

LU 8.00 hod. + Jarmila

LU LIVE 9.00 hod. + rodičia a Ladislav

AL LIVE 10.00 hod. za farníkov

AL 11.00 hod. + Magdaléna

JG* 12.00 hod. za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre syna Michala

LU 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre manžela

 

pondelok 30. novembra – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

JG 7.00 hod. + rodičia Eduard a Mária a syn Milan

LU 18.00 hod. + Michal

19.00 hod. Mládežnícky ruženec

 

utorok 1. decembra

LU 6.30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Jána

JG 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša a Zuzanu

 

streda 2. decembra

LU* 7.00 hod. + rodičia z oboch strán a brat Ján

JG 18.00 hod. + rodičia Jozefína a Milan

 

štvrtok 3. decembra – Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka – PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

JG 7.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a Jána s rodinou

LU 18.00 hod. za uzdravenie brata Jozefa

LU* 19.00 – 20.00 hod.: Eucharistická adorácia

 

piatok 4. decembra – PRVÝ PIATOK V MESIACI

JG 7.00 hod. za Božiu pomoc a uzdravenie pre chorú sestru Martu

LU 17.00 – 18.00 hod.: Eucharistická adorácia

LU 18.00 hod. za Ružencové spoločenstvo

 

sobota 5. decembra – PRVÁ SOBOTA V MESIACI

LU 8.00 hod. + Mikuláš, Emília, Mária a starí rodičia

PR 8.30 hod. Pobožnosť Fatimskej soboty

JG 18.00 hod. + teta Mária

 

nedeľa 6. decembra – 2. adventná nedeľa – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG* 8.00 hod. za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

JG* 9.00 hod. za farníkov

LU 10.00 hod. za zdravie otca

LU 11.00 hod. + otec Pavel (1. výročie) a rodičia

LU 12.00 hod. + Ivana

LU 16.00 hod. Začiatok adorácie – Korunka

LU 17.00 hod. Ruženec a zakončenie adorácie

AL 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána

 

Dnes sa v kostole koná jesenná zbierka na charitu. Je možné do nej prispieť aj online, prostredníctvom stránky precharituba.sk. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Dnes sa po svätých omšiach koná v pastoračnom centre predvianočný dobročinný bazár, na ktorom mamičky ponúkajú svoje kreatívne výrobky. Výťažok pôjde na podporu rehoľných sestier, ktoré pracujú s rómskou komunitou v Jarovniciach, keďže tento rok kvôli pandémii nebudú môcť prísť k nám.

Sväté omše v tomto týždni budú bývať už v klasickom režime: od pondelka do piatka o 7.00 hod. a o 18.00 hod., v sobotu o 8.00 hod. a 18.00 hod. Na budúcu nedeľu bude 5 svätých omší dopoludnia – o 8.00 hod., 9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod. a 12.00 hod. a jedna svätá omša večer o 18.00 hod. Pre seniorov je určená nedeľná svätá omša o 8.00 hod.

V pondelok o 19.00 hod. bude v kostole mládežnícky ruženec. V utorok o 19.00 hod. budú na fare modlitby otcov. Vo štvrtok bude adorácia po svätej omši od 19.00 hod. do 20.00 hod.

V utorok budeme mať prvé adventné roráty. Svätá omša sa bude začínať ráno o 6.30 hod. Kvôli pandémii nebudú spoločné raňajky, ale pre všetkých detských a mládežníckych účastníkov pripravíme malú odmenu.

V stredu o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie lectio divina s názvom Nového ducha vložím do vás (Ez 36,22-32).

Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci. S chorými v domácnostiach sa dopredu telefonicky dohodneme, či si želajú návštevu kňaza. Adorácia na prvý piatok bude výnimočne pred svätou omšou od 17.00 hod. V tom čase sa bude aj spovedať.

Tento rok budeme očakávať návštevu sv. Mikuláša v piatok 4. decembra po večernej svätej omši. Všetky deti srdečne pozývame. Zachováme tiež farskú tradíciu, že pri svätej omši v tento deň bude výnimočné miništrantské obsadenie.

V sobotu o 8.30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty.

O týždeň, na prvú nedeľu v mesiaci bude o 16.00 hod. začiatok adorácie a modlitba korunky. O 17.00 hod. sa pomodlíme ruženec zakončený eucharistickým požehnaním.

Pozývame rodiny s deťmi zapojiť sa do adventnej aktivity s názvom Jesseho strom, ktorú pripravili naši animátori. Počas adventu deti čítajú Sväté písmo, poznávajú biblické postavy a tvorivo vyrábajú Jesseho strom. Celý materiál s návodom aj textami je k dispozícii na stiahnutie TU.

POĎAKOVANIE Úprimnú vďaku chceme vyjadriť spolupracovníkom, ktorí v období prísnych obmedzení zabezpečili živé prenosy z nášho kostola. Ďakujeme p. Michalovi Halenárovi a Petrovi Beňušovi za realizáciu prenosov a p. Vladimírovi Beňušovi st. za zabezpečenie technického vybavenia. Za prípravu video nahrávok patrí vďaka Jakubovi Mackovi. Na začiatku adventu sa k tomu pridáva aj poďakovanie p. Andrei Martinákovej za upletenie adventného venca.