Aktuálne farské oznamy

na 11. nedeľu v cezročnom období 16. júna 2024 

nedeľa 16. júna – 11. nedeľa cez rok 
VM 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
9.00 + rodičia Jozef a Helena, Ivan a Helena
VM 10.30 za farníkov
MV 12.00 za dar viery a uzdravenie pre Jozefa
JD 18.00 Na poďakovanie za dožitých 50 rokov života brata Daniela a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov
JD 20.00 za duše v očistci

pondelok 17. júna 
JD 7.00 + Marta, Soňa, Janka, Zorka, Silvia
18.00 za účastníkov a priaznivcov synodálneho kráčania umelcov
potom Stretko birmovancov / ruženec za Ukrajinu

utorok 18. júna 
VM 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Tomáša
18.00 + Oľga
19.00 Modlitby otcov

streda 19. júna 
VM* 7.00 + František
16.45 Mariánske večeradlo
VM 18.00 + svokrovci, starí rodičia z oboch strán a dcéra Dagmar

štvrtok 20. júna 
VM 7.00 na poďakovanie za 70 rokov života
VM* 18.00 + manžel a ostatná rodina
JO potom Eucharistická adorácia

piatok 21. júna – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
VM* 7.00 + Zelmina, Štefánia, Martina, Jozef, súrodenci a rodičia z oboch strán
VM 18.00 + otec Ján, 20. výročie úmrtia a starí rodičia Karol a Mária

sobota 22. júna – Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
VM 8.00 za Božiu pomoc pre manželstvá v kríze
VM* 18.00 + Juraj, Alžbeta, Ervín a Ján

nedeľa 23. júna – 12. nedeľa cez rok 
MV 8.00 za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Pavlínku s rodinou
VM 9.00 + Helena, 1. výročie úmrtia
VM 10.30 za farníkov
12.00 + Eva a Ľudmila
JD 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre mamy Márie
JD 20.00 za duše v očistci


Túto nedeľu 16. júna bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina počas svätej omše o 15.00 vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

Na stolíku s knihami pri vchode do kostola je k dispozícii kniha o zosnulom pánovi farárovi Branislavovi Bukovskom za minimálny príspevok 10,-€. Ďakujeme za vašu podporu!

Počas víkendu 13. a 14. júla sa plánuje farský splav na Hrone. Možnosť prihlásiť sa je TU.

Farský letný tábor Detské farské leto sa uskutoční od 18. do 24. augusta v ALTANE v Rajeckých Tepliciach. Akcia je určená pre deti od 7 do 13 rokov vrátane. Minimálna výška účastníckeho príspevku je 200,-€, skutočné náklady na účastníka sú 240,-€. Prihlasovanie TU.

V termíne od 29. augusta do 1. septembra sa v ALTANE v Rajeckých Tepliciach uskutoční aj rodinná farská obnova Bodka za letom. Bežná cena je približne 30,-€ na osobu za noc, konečnú cenu prepočítanú na stravu pre dospelých a deti a zníženú príspevkom z nášho farského občianskeho združenia Hexadron upresníme neskôr. Prihlasovanie TU.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 13. ročník kresťanského festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý prebieha od 13. do 17. júna v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Hlavnou témou festivalu je kresťanská kultúra a jej plnosť, ktorá do sekulárnej uzavretosti prináša hĺbku a šírku reality, a tiež rozmer autentického hľadania Boha, pravdy, dobra a krásy. Dotkneme sa aj aktuálnych tém – médiá po atentáte, vojna a mier či akú kultúru by mal štát podporovať. Program, vstupenky a bližšie informácie nájdete na www.bhd.sk.

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tento mesiac vo štvrtok 20. júna v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Začíname o 17.30 adoráciou a o 18.00 budú vešpery.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa do konca augusta. Podrobnosti sú na www.frcth.uniba.sk .

Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára do 8. septembra plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, aby sa do 15. septembra prihlásili na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na www.mladezba.sk.

V letnom období prosíme všetkých návštevníkov nášho kostola, aby nezabudli, že úcta k posvätnému priestoru sa vyjadruje aj primeraným oblečením. Už pri turistických prehliadkach kostolov vyžadujeme, aby návštevníci do nich nevstupovali bez zakrytia ramien a primeranej dĺžky nohavíc či sukne. O čo viac by sme mali na to pamätať my, ktorí prichádzame do kostola z dôvodu nábožnosti. Prosíme aj rodičov, aby v tejto veci vhodne formovali svoje malé či dospievajúce deti.

Poprosím birmovancov, aby si po svätej omši prišli po potvrdenie o účasti na jej slávení.