Aktuálne farské oznamy

na 2. adventnú nedeľu – 4. decembra 2022

 

nedeľa 4. decembra – 2. adventná nedeľa – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG* 8.00 hod. za zdravie, Božie požehnanie pre Máriu a rodinu, Pavla a rodinu, Lukáša a rodinu a za ich rodičov

LU 9.00 hod. za nepriateľov

LU 10.30 hod. za farníkov

LU 12.00 hod. za spásu duše kolegu Borisa a kolegyne Anny

LU 16.00 hod. Začiatok tichej adorácie

LU 16.30 hod. Posvätný ruženec a stretnutie bratstva

JG* 18.00 hod. + rodičia z oboch strán

LU 20.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava a Alžbetu

 

pondelok 5. decembra

LU 7.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

JG 18.00 hod. + Jozef, Rozália, Michal

18.45 hod. Mládežnícky ruženec

 

utorok 6. decembra – Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

JG 6.30 hod. RORÁTY za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Nikol s rodinami

LU 18.00 hod. za obrátenie Petra s rodinou

 

streda 7. decembra – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

JG 7.00 hod. za Božiu pomoc pri operácii

16.45 hod. Mariánske večeradlo

JH 18.00 hod. + Jozef Kupkovič

 

štvrtok 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť PRIKÁZANÝ SVIATOK

LU 7.00 hod. + rodičia a súrodenci

LU 12.00 hod. za Božiu pomoc pre celú rodinu

JG 16.30 hod. + Ján

LU 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a jej rodinu

JO od 19.00 hod. do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

LU 20.00 hod. za farníkov

 

piatok 9. decembra

JG 7.00 hod. voľný úmysel

LU* 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

 

sobota 10. decembra

JG 8.00 hod. + Marián a rodičia

LU 18.00 hod. za Božie požehnanie pre dcéru Janku a Tomáša

 

nedeľa 11. decembra – 3. adventná nedeľa – NEDEĽA RADOSTI – GAUDETE

LU* 8.00 hod. + Mikuláš, Mária, Emília a starí rodičia

LU* 9.00 hod. za Božiu pomoc pre rodinu Balickú, Mišťuríkovú a rodičov

KSCM 10.30 hod. za farníkov

JG 12.00 hod. za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Máriu a jej deti s rodinami

LU 18.00 hod. voľný úmysel

LU 20.00 hod. voľný úmysel

 

Minulú nedeľu sa pri jesennej zbierke na charitu v našom kostole vyzbieralo 2.505 €. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary, ktoré Bratislavská arcidiecézna charita použije na podporu ľudí v núdzi.

Minulú nedeľu sa konal aj dobročinný trh, ktorý pripravili mamy našej farnosti. Pre rodiny v náročnejšej situácii sa podarilo vyzbierať 1.280 €. Ďakujeme šikovným mamám i všetkým účastníkom za tento krásny výsledok.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 16.00 hod. sa začne tichá adorácia a o 16.30 hod. sa budeme modliť ruženec spojený s mesačným stretnutím ružencového bratstva.

V advente opäť slávime roráty – v každom týždni do Vianoc vždy v utorok ráno o 6.30 hod. Odporúčame priniesť si svetielko z domu zabezpečené proti kvapkaniu vosku. Srdečne pozývame všetkých účastníkov rorátov na spoločné raňajky do pastoračného centra.

Všetky deti a mladých srdečne pozývame na stretnutie so sv. Mikulášom tento týždeň v utorok pri večernej svätej omši o 18.00 hod. Zachováme aj farskú tradíciu miništrovania dievčat pri tejto jednej príležitosti počas roka. Kvôli mikulášskej slávnosti tento týždeň nebudú Modlitby otcov ani stretnutie Živá viera.

Večernú svätú omšu v stredu o 18.00 hod. bude v našom kostole sláviť pomocný biskup Mons. Jozef Haľko spolu s pátrom Antonínom Lukešom. Otvorí sa tým rok osláv nedožitých 100. narodenín zakladateľa rehoľného inštitútu Identes – Fernanda Riela. Táto svätá omša a ďalšie podujatia počas roka budú príležitosťou spoznať zakladateľa Misionárov Identes a bližšie predstaviť jeho dielo.

Vo štvrtok tohto týždňa bude prikázaný cirkevný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň máme vážnu povinnosť zúčastniť sa svätej omše. V našom kostole budú vo štvrtok sväté omše ráno o 7.00 hod., napoludnie o 12.00 hod. a večer o 16.30 hod., o 18.00 hod. a o 20.00 hod. S platnosťou na sviatok bude aj svätá omša v stredu večer. Vo štvrtok od 19.00 hod. do 20.00 hod. bude zachovaná adorácia Oltárnej sviatosti.

V rámci duchovno-umeleckého prežívania adventu sa objavila myšlienka navštíviť najbližšiu sobotu 10. decembra výstavu vo Viedni s názvom Strom v dejinách umenia, na ktorej sú zastúpení aj viacerí autori zo Slovenska a Čiech. Dalo by sa to spojiť s návštevou Stephansdomu a adventných trhov. Kto by mal záujem, treba sa prihlásiť na farskej e-mailovej adrese.

O týždeň, v nedeľu pri svätej omši o 10.30 hod. navštívia našu farnosť predstavení a bohoslovci bratislavského kňazského seminára.

Budúcu nedeľu 11. decembra sa o 16.00 hod. uskutoční v kostole konzultačné stretnutie pre všetkých záujemcov ohľadom projektu úpravy interiéru nášho kostola.

Budúcu nedeľu o 16.00 hod. bude miništrantské stretko.

Aktuálne sa cez portál rezervovane.sk predávajú tzv. sponzorské lístky na farský ples, ktorý bude 4. februára 2023 na Mladej Garde. Tí, ktorí si to môžu finančne dovoliť, kúpou sponzorského lístka podporia nielen ples, ale aj rodinné a detské akcie v našej farnosti, kam putuje výťažok, ak je ples ziskový. Lístky v štandardnej odporúčanej cene 40 € (minimálne však 30 €) budú dostupné od 14. decembra.

V stredu o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie Lectio divina na tému smelo vyjadriť svoj názor (1Pt 3,8-18) s názvom „Hlásať slovo so všetkou odvahou“ (Sk 4,29).

Vo štvrtok, na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, bude o 17.30 hod. v Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) svätá omša spojená s každoročným obnovením zasvätenia Mesta Bratislavy Panne Márii za účasti otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.

Televízia Lux, Rádio Lumen a Slovenská katolícka charita Vás pozývajú prežiť spolu s nimi deň sv. Mikuláša. V utorok 6. decembra od 10.00 hod. do 14.00 hod. budú mať svoje stánky pri Katedrále sv. Martina.

Počas adventu bývajú miništrantské online stretnutia s názvom AMOS, vždy v stredu a v nedeľu o 19.30 hod. Súčasťou sú príbehy, modlitby, súťažné otázky aj výhry. Link na pripojenie sa: bit.ly/ministranti-sk.

Od 25. novembra do 23. decembra Maltézska pomoc Slovensko pozýva na charitatívny punč do svojho stánku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (orderofmalta.sk).

 

Na základe prosby Policajného zboru SR dávame do pozornosti leták s informáciami v rámci preventívnej kampane pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách.