Aktuálne farské oznamy

na 26. nedeľu v cezročnom období – 25. septembra 2022 

 

nedeľa 25. septembra – 26. nedeľa v cezročnom období – Výročie posvätenia nášho farského kostola, slávnosť

LU 8.00 hod. za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

MM* 9.00 hod. za farníkov

JV 10.30 hod. + Magdaléna a Ružena

MM* 12.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Nelku

15.00 hod. Pesničkový program pred kostolom

LU 18.00 hod. za posilnenie viery a uzdravenie sestry Jany

LU 20.00 hod. na poďakovanie za 18 rokov života v manželstve Marka a Martiny a za 17 rokov života syna Mateja

 

pondelok 26. septembra – Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

LU 7.00 hod. + Václav, Matilda a starí rodičia

JG 18.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Máriu a ich rodinu

 

utorok 27. septembra – Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

JG 7.00 hod. + rodičia Alžbeta a Ján a starí rodičia

LU 18.00 hod. + synovia Milan a Jaroslav a manžel Ľudovít

hneď po omši Živá viera

 

streda 28. septembra – Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

JG 7.00 hod. + rodičia Zuzana a Ilja

16.45 hod. Mariánske večeradlo

LU* 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Boženu

 

štvrtok 29. septembra – Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

JG 7.00 hod. za uzdravenie brata Jozefa

LU 18.00 hod. + rodičia Agneša a Lukáš, súrodenci a starí rodičia z oboch strán

JO od 19.00 hod. do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 30. septembra – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

LU 7.00 hod. + brat Ladislav

JG* 18.00 hod. + Magdaléna

 

sobota 1. októbra – Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka – PRVÁ SOBOTA V MESIACI

LU* 8.00 hod. za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva našej farnosti

JO 8.30 hod. Pobožnosť fatimskej soboty

JG 18.00 hod. + manžel Ernest (4. výročie smrti)

 

nedeľa 2. októbra – 27. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG 8.00 hod. + dcéra Elenka

JG 9.00 hod. za farníkov

LU* 10.30 hod. za Božiu milosť pre nenarodené dieťatko

LU* 12.00 hod. na poďakovanie Bohu za 10 rokov manželstva Jakuba a Jany a za dar detí Laury a Rebeky

LU 16.00 hod. Začiatok tichej adorácie

LU 16.30 hod. Posvätný ruženec a stretnutie bratstva

LU 18.00 hod. + Štefan

LU 20.00 hod. za uzdravenie a Božiu pomoc pre Petra

 

Dnes, na hodovú nedeľu popoludní o 15.00 hod. pozývame pred kostol nielen deti, ale aj celé rodiny a seniorov na spoločné stretnutie a hudobno-hravý pesničkový program Mira Jila.

V utorok hneď po večernej svätej omši bude stretnutie Živá viera pre všetkých záujemcov o prehĺbenie poznania, čo kresťan verí a žije.

V tomto týždni bude prvá sobota v mesiaci. Po rannej svätej omši sa pomodlíme pobožnosť fatimskej soboty.

Tento týždeň vstúpime do ružencového mesiaca október. Spoločne s kňazom alebo p. diakonom sa budeme modliť ruženec počas októbra od pondelka do piatok o 17.25 hod. a v sobotu po rannej svätej omši. Pripomíname, že pri spoločnej modlitbe ruženca spojenej s rozjímaním o tajomstvách môžeme za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Najbližšiu sobotu 1. októbra pozývame o 16.00 hod. všetkých chlapcov, ktorí by mali záujem o miništrovanie v našom kostole. Budeme mať s nimi miništrantskú prípravku, teda vysvetlenie úplných základov služby pri oltári.

Na budúcu nedeľu, ktorá je prvá v mesiaci október, sa v kostole začne tichá adorácia o 16.00 hod. a od 16.30 hod. sa budeme modliť ruženec spojený s mesačným stretnutím ružencového bratstva.

V našej farnosti začíname prípravu detí na prvé sväté prijímanie. Môžu sa prihlásiť aj žiaci 3. ročníka, ktorí nechodia do základnej školy na území našej farnosti. Prihlášky so sprievodným listom pre rodičov sú k dispozícii v sakristii.

V piatok 7. októbra sa od 19.30 hod. v našom pastoračnom centre uskutoční 5. ročník Retropárty určenej pre manželské páry. Témou tohto ročníka sú Biblické postavy a svätí. Lístky v cene 30 € za manželský pár sa dajú zakúpiť už túto nedeľu po svätých omšiach v sakristii.

V sobotu 15. októbra plánujeme s naším ružencovým bratstvom uskutočniť celodennú púť do Skalice, ktorá bude mať duchovný aj poznávací charakter. Členovia ružencového bratstva nech sa čím skôr prihlásia u horliteľa svojej ruže. Pozývame aj ďalších záujemcov z farnosti, ktorí by sa chceli pridať. Prihlásenie je možné v sakristii.

Farnosť Bratislava – Vajnory pozýva pripomenúť si a osláviť 5. výročie blahorečenia don Titusa Zemana SDB. Ďakovná svätá omša s provinciálom saleziánov don Petrom Timkom SDB bude vo vajnorskom kostole v piatok 30. septembra o 18.30 hod. a s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v nedeľu 2. októbra o 10.30 hod.

Dom Quo Vadis v Bratislave po letnom období pozýva návštevníkov do opäť otvorenej dobrovoľníckej kaviarničky. Zároveň pripravuje bazár oblečenia, najbližšie vo štvrtok 29. septembra. Informácie nájdete na stránke domquovadis.sk.