Aktuálne farské oznamy

na 4. pôstnu nedeľu – 19. marca 2023

 

nedeľa 19. marca – 4. pôstna nedeľa – NEDEĽA RADOSTI (LÆTARE)

JG 8.00 hod. za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa a Branislava

MM 9.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

LU 10.30 hod. + otec Andrej

LU 12.00 hod. + Margita, Ondrej, Jozef a rodičia

17.00 hod. Krížová cesta (miništranti)

JG 18.00 hod. + Ján

LU 20.00 hod. + rodičia Dionýz a Jolana a súrodenci Vojtech a Alžbeta

 

pondelok 20. marca – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť (preložená z 19. marca)

JG 7.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubicu

LU 18.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou

18.45 hod. Mládežnícky ruženec (za Ukrajinu)

 

utorok 21. marca

LU 7.00 hod. za farníkov (29.1.)

JG* 18.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra a Kataríny

hneď po omši Živá viera

 

streda 22. marca

JG 7.00 hod. za Božie požehnanie pre vnuka Matúša

16.45 hod. Mariánske večeradlo

LU* 18.00 hod. + Ľudmila, Martina, Viera a Štefan

 

štvrtok 23. marca

JG 7.00 hod. na poďakovanie Bohu a za Božiu pomoc pre deti s rodinami

LU 18.00 hod.     1. + p. farár Branislav Bukovský

2. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

JO od 19.00 hod. do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 24. marca

JG 7.00 hod. na poďakovanie Bohu za dožitých 80 rokov Márie

JO 17.25 hod. Krížová cesta

LU 18.00 hod. + manželka Jarmila (4. výročie smrti)

 

sobota 25. marca – Zvestovanie Pána, slávnosť

JG 8.00 hod. za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

LU* 18.00 hod. za uzdravenie Rozálie a Márie

 

nedeľa 26. marca – 5. pôstna nedeľa

JG* 8.00 hod. za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Martu s rodinou

JG* 9.00 hod. + členovia rodiny z oboch strán

LU 10.30 hod. za farníkov

LU 12.00 hod. prosba o milosť uzdravenia a odpustenia v rodine

LU 17.00 hod. Krížová cesta (manželia)

LU 18.00 hod. + rodičia Viktória a Štefan

LU 20.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Doležalovú a Kozmovú

 

Srdečne dnes pozývame na pôstnu polievku, ktorú pripravujú mamy našej farnosti a koná sa v pastoračnom centre po svätých omšiach o 9.00 hod., 10.30 hod. a 12.00 hod. Výťažok bude použitý na podporu ohrozených rodín s deťmi a matky samoživiteľky prostredníctvom Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar.

Krížovú cestu sa modlíme vždy v piatok o 17.25 hod. a každú nedeľu o 17.00 hod. Krížové cesty s našimi biskupmi sú v Katedrále sv. Martina počas celého pôstneho obdobia v piatky o 20.00 hod. Dnes sa budú na modlitbe krížovej cesty aktívne podieľať naši chlapci miništranti, ktorých pozývame o 16.00 hod. na miništrantské stretko a potom na krížovú cestu. Budúcu nedeľu sa budú modliť manželia.

V utorok hneď po večernej svätej omši bude na fare stretnutie Živá viera.

Vo štvrtok 23. marca si pri svätej omši o 18.00 hod. pripomenieme 9. výročie odchodu p. farára Branislava Bukovského do večnosti.

Na budúcu nedeľu sa bude v kostoloch na Slovensku konať zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorá bude použitá na pomoc našim bratom a sestrám na Blízkom východe. Viac informácií o zbierka nájdete na stránke utecenci.kbs.sk.

Kto by chcel z chorých a starých ľudí v domácnostiach pred veľkonočnými sviatkami prijať sviatosť zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie, prosíme o nahlásenia mena v sakristii alebo na fare.

Veľké spovedanie pred Veľkou nocou bude v našom kostole na Palmovú nedeľu 2. apríla od 15.30 hod.

Detské farské leto sa tento rok uskutoční v termíne od 13. do 19. augusta v Lehote nad Rimavicou. Pozývame všetky deti vo veku od 5 do 13 rokov prežiť spoločné zábavné a duchovné chvíle na našom letnom tábore. Výška účastníckeho príspevku je 150 €. Prihlasovanie je spustené cez elektronický formulár.

Na výveske je podrobná informácia o novom čísle časopisu Rozmer, ktorý sa venuje problematike nových náboženských hnutí a siekt.

Farnosť Trstín pozýva na 38-kilometrovú nočnú pešiu pôstnu púť z Trstína-Hájička do Šaštína s názvom Železný pútnik, ktorá sa bude konať tento týždeň z piatka na sobotu. Plagát je na farskej výveske.

Najbližšiu sobotu 25. marca si pripomenieme 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Na farskej výveske sú podrobné informácie o viacerých spomienkových podujatiach. Medzi nimi vyniká svätá omša v piatok 24. marca o 18.00 hod., ktorú bude v jezuitskom kostole v Bratislave sláviť vladyka Mons. Peter Rusnák a po svätej omši sa uskutoční sviečkový sprievod k pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. Informácie o celom programe sú aj na stránke svieckovamanifestacia.sk.

O týždeň zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca sa bude meniť čas. Hodiny sa posúvajú o 2.00 hod. stredoeurópskeho času na 3.00 hod. letného času.

Poukázaním 2% zo zaplatenej dane je možné podporiť rodinné, mládežnícke a detské aktivity v našej farnosti. Návod ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania je dostupný TU. Vopred ďakujeme za túto pomoc.

Pripravený projekt úpravy interiéru nášho kostola je dostupný na pozretie TU.