Aktuálne farské oznamy

na 2. pôstnu nedeľu – 25. februára 2024 

nedeľa 25. februára – 2. pôstna nedeľa
JD 8.00 za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Noriku s rodinou
JD 9.00 za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Jána
VM 10.30 za farníkov
JG 12.00 + Ján
JO 17.00 Krížová cesta
JG 18.00 + rodičia a ostatní členovia rodiny
VM 20.00 za duše v očistci

pondelok 26. februára 
JG 7.00 + rodičia Pavlína a Jozef a starí rodičia z oboch strán
VM 18.00 + Jozef
po svätej omši Stretko birmovancov / Ruženec za Ukrajinu

utorok 27. februára 
JG 7.00 za zdravie, Božiu pomoc pre sestru Danku
VM 18.00 za dar živej viery pre deti a vnúčatá
19.00 Modlitby otcov

streda 28. februára 
VM 7.00 + Juraj, Štefan a rodičia z oboch strán
16.45 Mariánske večeradlo
VM 18.00 + rodičia Antónia, František, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

štvrtok 29. februára 
VM 7.00 za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Filipa
VM 18.00 + členovia rodiny
po svätej omši Eucharistická adorácia

piatok 1. marca  
PRVÝ PIATOK V MESIACI
VM 7.00 za duše v očistci
JO 17.20 Krížová cesta
VM 18.00 za Božiu pomoc a sprevádzanie pre Katku a Maxa

sobota 2. marca
PRVÁ SOBOTA V MESIACI
VM 8.00 za živých a + členov ružencového bratstva našej farnosti
JO 8.30 Pobožnosť fatimskej soboty
VM 18.00 za Božiu pomoc pre Ivku a Agátku

nedeľa 3. marca – 3. pôstna nedeľa
PRVÁ NEDEĽA V MESIACI
VM 8.00 za zdravie, Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
VM 9.00 za vieru pre deti
VM 10.30 za farníkov
VM 12.00 + tatino a starí rodičia
JO 15.30 Začiatok adorácie
JO 16.00 Posvätný ruženec a stretnutie ružencového bratstva
JO 17.00 Krížová cesta
JG 18.00 za požehnaný pôrod
JD 20.00 za zdravie, Božiu pomoc pre Joachima


Zbierka na charitu z minulej nedele bola 2232,45-€. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň.

Pred prvým piatkom spovedáme ako zvyčajne polhodinu pred rannou a večernou svätou omšou.

V sobotu bude po rannej svätej omši pobožnosť fatimskej soboty.

Budúcu nedeľu, ktorá je prvá v mesiaci, sa začne adoráciao 15.30. Potom o 16.00 bude modlitba posvätného ruženca spojená so stretnutím ružencového bratstva a následne o 17.00 bude krížová cesta.

Pobožnosť krížovej cesty sa v kostole počas pôstneho obdobia modlievame každý piatok o 17.20 a každú nedeľu o 17.00. Pozývame veriacich aj k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú vedú naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 19.00 v Katedrále svätého Martina.

Úplné odpustky môžeme získať pri pobožnosti krížovej cesty v kostole, ale aj každý pôstny piatok, keď sa po svätom prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodlíme modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“. Prednášame ju spoločne v kostole každý pôstny piatok pri rannej aj večernej svätej omši.

Naše farské občianske združenie Hexadron organizuje viaceré aktivity ako ples, tábor, Memoriál Branislava Bukovského, klzisko a ďalšie. Vaša dobrovoľná finančná podpora formou 2-3% z vašej zaplatenej dane pomôže posilniť našu farskú komunitu. Stačí uviesť naše združenie ako príjemcu 2% z dane vo vašom daňovom priznaní. Podrobný postup nájdete TU. Vaša podpora je veľmi cenná a vážime si ju. Ďakujeme za každý príspevok.

Pri príležitosti 10. výročia úmrtia vdp. Branislava Bukovského pozývame v piatok 22. marca o 18.00 na slávnostnú svätú omšu celebrovanú J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským, a predstavenie knihy dp. Radoslava Šaškoviča „Bez vás sa do neba nedostanem“ venovanej osobnosti kňaza Branislava Bukovského. Možnosť zakúpenia knihy a aj získania autogramu autora bude po sv. omši v našom pastoračnom centre. Srdečne pozývame!

Pozývame na jubilejný 10. ročník bedmintonového turnaja – Memoriál Branislava Bukovského, v sobotu 23. marca v Národnom tenisovom centre. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do nedele 11. marca na web stránke www.memorialbb.eu. Štartovné pre juniorov je 5,-€ (s tričkom 15,-€) a pre dospelých 10,-€ (s tričkom 20,-€).

Dávame do pozornosti rodičom, že farský letný tábor sa uskutoční 18. – 24. augusta v ALTANE v Rajeckých Tepliciach. Prihlasovanie na tábor sa otvorí v apríli.

Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára do 8. septembra plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Poprosím prvoprijímajúcich a birmovancov, aby si po svätej omši prišli pre potvrdenie o účasti na jej slávení.