Aktuálne farské oznamy

na 6. veľkonočnú nedeľu – 22. mája 2022

 

nedeľa 22. mája – 6. veľkonočná nedeľa

LU* 8.00 hod. za Božiu pomoc pre syna Ivana a vnuka

JG ONLINE 9.00 hod. za farníkov

LU* ONLINE 10.30 hod. + Alžbeta a ostatní zosnulí z rodiny

JG 12.00 hod. za obrátenie Ivana

AL 18.00 hod. za Božiu pomoc pri pôrode pre Máriu

AL 20.00 hod. za Božiu pomoc pre kňaza Martina

 

pondelok 23. mája – Prosebný deň: Za úrodu

JG 7.00 hod. + strýkovia

LU 18.00 hod. + Stanislav

 

utorok 24. mája

LU* 7.00 hod. za dar viery

JG 18.00 hod. + Mária a Lukáš

19.00 hod. Modlitby otcov

 

streda 25. mája

JG 7.00 hod. za farníkov (1.5.)

16.45 hod. Mariánske večeradlo

LU* 18.00 hod. + manželka Anna a rodičia z oboch strán

 

štvrtok 26. mája – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť – PRIKÁZANÝ SVIATOK

LU 7.00 hod. za farníkov

LU 12.00 hod. za Božie požehnanie pre Michaelu a Matúša s rodinou

JG 16.30 hod. + Jozef a Ivan

LU 18.00 hod. + Terézia, Michal a Lukáš

od 19.00 hod. do 19.45 hod. Eucharistická adorácia

AL 20.00 hod. + rodičia Štefan a Emília

 

piatok 27. mája

JG 7.00 hod. za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

LU* 18.00 hod. + rodičia Lukáš a Agneša, ich rodičia z oboch strán a celá rodina

 

sobota 28. mája

LU 8.00 hod. + Matilde, Emília a bohuznáme osoby

JG 18.00 hod. za život podľa Božej vôle a zdravie pre syna Martina

 

nedeľa 29. mája – 7. veľkonočná nedeľa – Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

JG* 8.00 hod. za Božiu pomoc a požehnanie pre Emíliu

LU ONLINE 9.00 hod. za farníkov

LU ONLINE 10.30 hod. + Anton a Mária

JG* 12.00 hod. za Božiu pomoc pre Zuzku

LU 17.00 hod. Nedeľná novéna k Duchu Svätému

AL 18.00 hod. + Alžbeta

AL 20.00 hod. za mier na celom svete

 

Dnes o 16.00 hod. sa v našom kostole uskutoční stretnutie synodálneho charakteru o  stave a budúcom smerovaní vzhľadu nášho kostola. Pozývame architektov, umelecky vnímavých ľudí aj všetkých ľudí blízkych nášmu kostolu.

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú prosebnými dňami. V pondelok sa pri rannej aj večernej svätej omši budeme modliť za Božie požehnanie pre tohoročnú úrodu.

Tento týždeň vo štvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, kedy máme vážnu povinnosť zúčastniť sa svätej omše. V našom kostole budú sväté omše o 7.00 hod., 12.00 hod., 16.30 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod. a tiež v stredu večer. Zvyčajná adorácia bude vo štvrtok trvať od 19.00 hod. do 19.45 hod. Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána bude v Katedrále sv. Martina o 18.00 hod. sláviť pontifikálnu svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Tento týždeň v piatok začneme novénu k Duchu Svätému – teda deväťdňovú modlitbovú prípravu na slávnosť Turíc. Novénu sa budeme modliť na začiatku každej rannej a večernej svätej omše. Budúcu nedeľu bude novéna v mimoriadnom čase o 17.00 hod. v rozšírenej podobe.

Najbližšiu sobotu 28. mája sa z našej farnosti spoločne pripojíme k veľkej púti detí do Marianky. Pozývame nielen deti, ale aj mladých a rodičov. Pred naším kostolom sa stretneme v sobotu o 8.30 hod. a električkou sa presunieme do Rače. Odtiaľ budeme putovať peši. V Marianke pri Lurdskej jaskyni je naplánovaná svätá omša o 14.30 hod. Po nej sa hromadnou dopravou alebo individuálne vrátime do Bratislavy. Dobrovoľný príspevok na púť je 1 € a odporúčaným obetným darom je zubná kefka pre deti alebo dospelých. Kto má záujem putovať, nech sa prihlási cez našu farskú e-mailovú adresu.

Budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná zbierka na katolícke masmédiá pri príležitosti svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov.

Do budúcej nedele je tu posledná možnosť prihlásiť sa na farský splav Malého Dunaja, ktorý sa uskutoční 2. a 3. júla. Prihlasovanie prebieha elektronicky cez farskú e-mailovú adresu.

Bratislavská arcidiecéza organizuje druhý diel talkshow s názvom “Adam, kde si? na tému „Slovo a hudba v komunikácii“. Hosťami budú Mons. Jozef Haľko a Ľubica Čekovská. Podujatie sa uskutoční v pondelok 30. mája o 20.00 hod. v Teatro Colorato u františkánov.

3. a 4. júna sa v Trnave bude konať hudobný gospelový Festival Lumen. Bližšie informácie o tomto hudobnom ale aj duchovnom podujatí nájdete na stránke festivallumen.sk.

Na výveske je plagát o zoznamovacom podujatí pre nezadných katolíkov vo veku od 22 do 37 rokov, ktoré sa bude konať v Dome Quo Vadis v stredu 8. júna o 18.00 hod. Viac informácií je na stránke katrande.org.

Rodiny s deťmi srdečne pozývame na farskú rodinnú Bodku za letom. Uskutoční sa na Duchonke od štvrtka 1. septembra do nedele 4. septembra. Už teraz spúšťame prihlasovanie cez našu farskú e-mailovú adresu.