Aktuálne farské oznamy

na 25. nedeľu v cezročnom období – 19. septembra 2021

 

nedeľa 19. septembra – 25. nedeľa v cezročnom období

LU* 8.00 hod. + Soňa, Janka, Zorka a Vierka

LU* 9.00 hod. za farníkov

LU* 10.30 hod. + mama Anna a brat Ján

AL 12.00 hod. za večnú spásu duše + Paulíny

AL 18.00 hod. + mama Agneša, otec Lukáš, súrodenci Pavel, Stanislav a Milan

AL 20.00 hod. + manžel Marcel

 

pondelok 20. septembra – Sv. kórejských mučeníkov, spomienka

LU 7.00 hod. za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

JG* 18.00 hod. + Ján

 

utorok 21. septembra – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

LU* 7.00 hod. + rodičia Štefan a Mária, súrodenci Mária a Ján

JG 18.00 hod. + Kornel a Angela

19.00 hod. Modlitby otcov

 

streda 22. septembra

JG 7.00 hod. za uzdravenie duše i tela pre rodinu

16.45 hod. Mariánske večeradlo

LU 18.00 hod. + Magdaléna

 

štvrtok 23. septembra – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

JG 7.00 hod. za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Michala s rodinou

LU 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Aranyossy

LU do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 24. septembra

JG 7.00 hod. + rodičia a súrodenci Rudolf, Terézia a Júlia

LU 18.00 hod. za uzdravenie a obrátenie Viktora

 

sobota 25. septembra – Výročie posviacky farského chrámu, slávnosť

JG 8.00 hod. za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

JB 18.00 hod. + Eva, súrodenci a rodičia z oboch strán

 

nedeľa 26. septembra – 26. nedeľa v cezročnom období

JG 8.00 hod. + Rozália Važanová

LU* 9.00 hod. za farníkov

MP 10.30 hod. na poďakovanie Pánu Bohu za požehnania a milosti pre životnom jubileu Marianny

JG 12.00 hod. za obrátenie, dar viery a zdravie pre dcéru Moniku

AL 18.00 hod. + synovia Slavomír a Marián

AL 20.00 hod. + rodičia Martin a Hermína a ich deti

 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa s ochotou a pracovitosťou zúčastnili na včerajšej upratovacej brigáde v kostole a okolí. Pán Boh Vám odmeň dobré dielo, ktoré ste vykonali.

Od pondelka 20. septembra 2021 sa celá Bratislava bude nachádzať v oranžovej farbe Covid automatu. Nastávajú prísnejšie opatrenia aj pre bohoslužby. V našej farnosti budú nedeľné sväté omše o 9.00 hod. a o 10.30 hod. vyhradené len pre očkovaných, kde nie je nijako obmedzená kapacita kostola. Treba mať pri sebe Covid Pass. Všetky ostatné sväté omše v nedeľu aj v týždni budú prístupné v tzv. režime „základ“ – pri ktorom sa nerozlišuje medzi účastníkmi. V takom prípade môže byť v interiéri maximálne 100 osôb a je povinný zoznam účastníkov. Preto Vás veľmi pekne prosíme: od zajtra na všetky sväté omše (okrem spomenutých dvoch nedeľných o 9.00 hod. a 10.30 hod.) si vždy prineste z domu na malom papieriku napísané svoje meno a telefonický kontakt. Pri vchode vhodíte papierik do pripravenej schránky a tie sa budú istý čas archivovať. Kto by na papierik zabudol, pri vchode bude k dispozícii blok a pero.

Tento týždeň v stredu po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október.

V nasledujúcom týždni v sobotu budeme prežívať 22. výročie posviacky nášho farského kostola. Hodový program sa začne vo štvrtok, kedy po večernej svätej omši bude adorácia s ružencom za Cirkev a za našu farnosť. V piatok o 16.30 hod. bude pred kostolom v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto poďakovanie za úrodu aj s občerstvením. Potom po večernej svätej omši budú v kostole zamyslenia a reflexie nad príhovormi Svätého Otca počas jeho návštevy Slovenska. V sobotu bude večernú svätú omšu sláviť dp. Ján Behula, bývalý kaplán, v súčasnosti farár vo Farnosti Báhoň. Po svätej omši bude koncert nášho spevokolu a talentov našej farnosti. V nedeľu bude slávnostnú hodovú svätú omšu o 10.30 hod. sláviť dp. Milan Puškar, farár vo Farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke, ktorý spolupracoval pri príprave pápežskej liturgie v Šaštíne. Budúcu nedeľu popoludní o 15.00 hod. budú pri kostole hry a atrakcie pre deti a rodiny. Všetkých s radosťou pozývame na hodový program.

Na budúcu nedeľu 26. septembra 2021 sa bude z rozhodnutia slovenských biskupov v kostoloch na celom Slovensku konať zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Táto mimoriadna zbierka tesne po návšteve Svätého Otca Františka chce byť prebudením vďačnosti s úmyslom podeliť sa, ako sa iní v minulosti delili s nami, keď sme to potrebovali.

Svätý Otec František viackrát zdôraznil záujem o ľudí na okraji. Na výveske sa nachádza pozvanie do služby dobrovoľníka v Komunitnom centre v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa venuje rómskym deťom. Dobrovoľnícka činnosť sa týka ich sprevádzania pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách, pričom niektoré činnosti môžu prebiehať aj v Bratislave, kde deti študujú.

Na výveske je informácia o púti k sestre Zdenke aj o kampani 40 dní za život, ktorá sa začína pred ružinovskou nemocnicou v stredu 22. septembra 2021.