Aktuálne farské oznamy

na 2. adventnú nedeľu – 5. decembra 2021

 

nedeľa 5. decembra – 2. adventná nedeľa – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG* ONLINE 9.00 hod. + Mikuláš, Mária, Emília a starí rodičia

AL ONLINE 10.00 hod. + Mária

LU ONLINE11.00 hod. za farníkov

LU/JO od 15.00 hod. do 17.00 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

JO ONLINE 18.00 hod. Pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca

 

pondelok 6. decembra – Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

JG súkromne za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

AL súkromne + Štefan, Dagmar a rodičia z oboch strán (úmysel z 28.11.2021)

JO od 16.45 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

LU ONLINE 18.00 hod. + rodičia Ján a Anna a starí rodičia z oboch strán

 

utorok 7. decembra – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

JG súkromne + Peter

JO od 16.45 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

LU* ONLINE 18.00 hod. + manžel Zdeněk a jeho rodičia

AL ONLINE 18.00 hod. + Karol (úmysel z 28.11.2021)

 

streda 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

JO/LU od 16.00 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

AL ONLINE 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla a Janku

JG ONLINE 19.00 hod. za nepriateľov

 

štvrtok 9. decembra

AL súkromne za Božie milosti pre syna Petra

LU od 16.45 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

JG ONLINE 18.00 hod. na poďakovanie za 70 rokov života sestry Hely a prosba o pomoc do ďalších rokov

LU ONLINE 18.00 hod. + rodičia Štefan a Emília (úmysel z 5.12.2021)

 

piatok 10. decembra Kántrový deň: Za príchod Kristovho kráľovstva do rodín

JG súkromne + Marta, Janka, Rozália, Alžbeta a Juraj

JO od 16.45 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

LU* ONLINE 18.00 hod. za uzdravenie brata Jozefa

AL ONLINE 18.00 hod. + Stella Rios de Suarez a Štefan Bezák (úmysel z 5.12.2021)

 

sobota 11. decembra

JG súkromne za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre dcéry Annu a Alžbetu s rodinami

AL súkromne za Božie milosti pre dcéru Máriu (úmysel z 5.12.2021)

LU od 16.45 hod. do 17.45 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

LU ONLINE 18.00 hod. + rodičia, súrodenci Vojtech a Alžbeta

 

nedeľa 12. decembra – 3. adventná nedeľa – „GAUDETE“ – NEDEĽA RADOSTI

JG ONLINE 9.00 hod. za Božiu pomoc pre Slovákov žijúcich v Britskej Kolumbii v Kanade

AL ONLINE 10.00 hod. za uzdravenie Paľka a za ochranu Panny Márie

LU* ONLINE 11.00 hod. za farníkov

JO/LU od 15.00 hod. do 17.00 hod. Individuálne rozdávanie Eucharistie

 

Úmysly, ktoré budú presunuté na nové termíny:

+ manžel Pavol (z 8.12.2021)

+ rodičia Alexander a Eva, Karol a Zdenka (z 8.12.2021)

za Božiu požehnanie, milosti a zdravie pre rodinu Petra a Kataríny (z 12.12.2021)

za živých a zosnulých členov rodiny (z 12.12.2021)

za Božie milosti pre nevestu Máriu (z 12.12.2021)

 

Všetky zapísané omšové úmysly odslúžime, buď súkromne alebo pri svätých omšiach vysielaných online. Niektoré úmysly musíme presunúť na nový termín. V tomto týždni sú už v rozpise uvedené aj staršie úmysly preložené na nový termín.

Dnes večer budeme vysielať pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca o 18.00 hod.

V aktuálnom čase lockdownu a zákazu vychádzania rozdávame sväté prijímanie každý deň: od pondelka do soboty v čase od 16.45 hod. do 17.45 hod. a v nedeľu od 15.00 hod. do 17.00 hod. Konáme to prísne individuálnym spôsobom. Svätú spoveď vysluhujeme každodenne, treba si však telefonicky alebo e-mailom dohodnúť konkrétny termín (aspoň deň vopred). Sväté omše sa slávia v kostole bez účasti verejnosti. Od pondelka do soboty vysielame cez Youtube kanál farského fotoklubu svätú omšu o 18.00 hod. a v nedeľu tri sväté omše: o 9.00 hod., 10.00 hod. a 11.00 hod. Do vyhľadávania treba zadať heslo „farský fotoklub“ a zvoliť možnosť naživo.

Zajtra, v pondelok je deň sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti, a nielen deti, v čase rozdávania svätého prijímania od 16.45 hod. do 17.45 hod. stretnúť sa v našom kostole so sv. Mikulášom (podobne ako pri svätom prijímaní: epidemiologicky bezpečne, teda individuálnym spôsobom).

Tento týždeň v stredu bude slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Za normálnych okolností je tento deň prikázaným sviatkom. Sväté prijímanie budeme preto rozdávať v rozšírenom čase už od 16.00 hod. do 17.45 hod. Sväté omše budú z nášho kostola vysielané dve: o 18.00 hod. a o 19.00 hod.

Tento týždeň budú zimné kántrové dni. V piatok pri svätej omši sa budeme modliť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín.

Stále prebiehajú v našej farnosti Adventné trhy, ktoré pripravili mamy z našej farnosti na pomoc sestričkám v Jarovniciach v ich práci s Rómami. Na farskej webovej stránke sú zverejnené fotografie výrobkov aj s odporúčaným milodarom. Cez e-mailovú správu je možné uskutočniť objednávku a vyzdvihnúť si pripravené výrobky v kostole v čase rozdávania svätého prijímania.

Pre rodiny s deťmi ponúkame na advent peknú aktivitu s názvom Jesseho strom. Materiál sa dá stiahnuť tu: Jesseho strom na Advent 2021.

Polícia Slovenskej republiky dáva do pozornosti preventívnu kampaň ohľadom násilia páchaného na ženách. Informačné letáky sú k dispozícii aj v našom kostole a v elektronickej podobe tu: Polícia SR Násilie na ženách.