Aktuálne farské oznamy

na 17. nedeľu v cezročnom období – 25. júla 2021

 

nedeľa 25. júla – 17. nedeľa v cezročnom období

LU 8.00 hod. za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Annu a Máriu a ich rodiny

JG 9.00 hod. za farníkov

LU 10.00 hod. za uzdravenie sestry Márie

JG 11.00 hod. + Martina

AL 18.00 hod. za Božie požehnanie pre mamu Máriu pri životnom jubileu 80 rokov

AL 20.00 hod. za dobrodincov

 

pondelok 26. júla – Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

LU 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre sestry Annu, Boženu, Martu a za Janka

 

utorok 27. júla – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

JG 7.00 hod. za Božie požehnanie pre malú Emku a celú rodinu

JH 18.00 hod. za uzdravenie zo závislosti pre Adama

JH 18.45 hod. Stretnutie pre seniorov a starých rodičov

 

streda 28. júla

16.45 hod. Mariánske večeradlo

LU 18.00 hod. za obrátenie Maxa

 

štvrtok 29. júla – Sv. Marty, spomienka

JG 7.00 hod. + Zorka, Soňa, Silvia

LU 18.00 hod. + manžel Augustín

LU do 20.00 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 30. júla – Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

LU 18.00 hod. za uzdravenie duše i tela pre Mariána

 

sobota 31. júla – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

JG 8.00 hod. za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Martina s rodinou

LU 18.00 hod. + Alžbeta Hudáková (svätá omša po pohrebe)

 

nedeľa 1. augusta – 18. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG 8.00 hod. za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Martu s rodinou

LU 9.00 hod. + starí rodičia a Edita

JG 10.00 hod. + rodičia Augustín a Alžbeta, Eduard a Margita a Vojtech

LU 11.00 hod. + babička Zdenka

LU 17.00 hod. Pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca

AL 18.00 hod. + otec Jozef

AL 20.00 hod. za farníkov

 

V utorok večer sa uskutoční druhé stretnutie s pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozefom Haľkom v našej farnosti. Tentokrát je určené pre všetkých seniorov a starých rodičov, keďže sme v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu. V utorok o 18.00 hod. bude svätá omša a po nej modlitbové stretnutie so zdieľaním. Srdečne pozývame.

Budúcu nedeľu, ktorá je prvá v mesiaci august, bude pobožnosť o 17.00 hod.

Na konci prázdnin plánujeme aj v tomto roku podujatie Bodka za letom pre rodiny s deťmi. Uskutoční sa od piatka 27. augusta do pondelka 30. augusta 2021 v chatách Jelenec pod Gýmešom. Cena za celý pobyt so stravou pre dospelého je stanovená na 35 € a pre deti na 25 €. Prihlásenie je možné osobne u p. farára alebo e-mailom na farskej adrese.