Aktuálne farské oznamy

na 25. nedeľu v cezročnom období – 24. septembra 2023 

nedeľa 24. septembra 25. nedeľa v cezročnom období, Výročie posviacky nášho kostola

JD 8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kováčovú a Slaničkovú

JD 9.00 za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre celú rodinu

JP 10.30 za farníkov

JG 12.00 za zdravie, silu a Božie požehnanie pre Ľudmilu

JG 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu s rodinou

VM 20.00 za zdravie a Božie požehnanie dcéry Jany

 

pondelok 25. septembra 

JG 7.00 za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Majku

VM* 18.00 + starí rodičia z oboch strán

hneď po svätej omši  Ruženec za Ukrajinu

 

utorok 26. septembra 

VM 7.00 + otec Karol, krstný otec František a starí rodičia z oboch strán

JG* 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

19.00  Modlitby otcov

 

streda 27. septembra – Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

JG 7.00 + starí rodičia z oboch strán

16.45 Mariánske večeradlo

VM 18.00 + rodičia Jozef a Anna a manželovi rodičia Ľudovít a Magdaléna

 

štvrtok 28. septembra – Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

VM 7.00 + Pavlína, Mária, Anna, Ján a Peter

JG 18.00 za život

hneď po svätej omši Eucharistická adorácia

 

piatok 29. septembra – Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

JG* 7.00 za duše v očistci

VM 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Violku

 

sobota 30. septembra – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, kňaza, spomienka

VM 8.00 za uzmierenie v rodine

JG 18.00 za Božiu pomoc a dar živej viery pre rodinu a za uzdravenie Nikolasa

 

nedeľa 1. októbra 26. nedeľa v cezročnom období

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JD 8.00 na poďakovanie za Božiu pomoc počas 45 rokov manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre členov rodiny

JD 9.00 za farníkov

VM 10.30 + syn Pavol

JG* 12.00 za dar viery a Božiu pomoc pre Jána

JO 16.00 Začiatok tichej adorácie

JO 16.30 Posvätný ruženec a stretnutie ružencového bratstva

JG* 18.00 + Edita

VM 20.00 za Božiu pomoc pre dcéry Michaelu a Danielu

 

Túto nedeľu 24.9.2023 o 15.00 pozývame všetky deti na faru, kde si pri príležitosti hodových slávností v našej farnosti animátori pripravili pre ne program.

Pozývame na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná túto nedeľu 24.9.2023 o 15.00 na Hlavnom námestí pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom osobnosti a stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí chcú podporiť najzákladnejšie právo – právo na život pre všetkých.

V utorok 26.9.2023 budú o 19.00 na fare modlitby otcov. Srdečne pozývame aj nových mužov, ktorí by chceli posilniť svoj duchovný život spoločnou modlitbou.

Občianske združenie Vŕby, venujúce sa onkologickým pacientom hľadá dobrovoľníkov na rozhovor, hranie spoločenských hier, podávanie kávy a čaju a do tvorivých dielní. Je potrebné sa prihlásiť najneskôr do utorka 26.9.2023. Viac informácií nájdete na výveske a na www.vrby.sk .

Na budúcu nedeľu 1.10.2023, ktorá je prvá v mesiaci október, sa v kostole začne tichá adorácia o 16.00 a od 16.30 sa budeme modliť ruženec spojený s mesačným stretnutím ružencového bratstva.

Pozývame deti od 2. do 4. ročníka ZŠ na pravidelné stretká. Prvé sa bude konať budúcu nedeľu 1.10.2023 od 16.00 do 17.30 na fare. Taktiež pozývame aj na stretká pre deti od 5. do 7. ročníka ZŠ. Prvé sa bude konať budúcu nedeľu 1.10.2023 od 16.15 do 17.45 na fare. Stretká by sa konali raz za dva týždne. Deti zažijú veľa zábavy, vytvoríme priestor na ich osobný rozvoj a duchovný rast. Tešíme sa na nezabudnuteľné chvíle, radosť zo vzájomného spoločenstva a spoznávania Boha – vaši animátori: Nela, Nataša, Mišo, Lea, Hanka a Serafínka.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk alebo na ich facebooku.

Prihlášky na prvé sväté prijímanie s podmienkami prípravy sú k dispozícii TU. Prosíme rodičov o ich vyplnenie a odovzdanie v sakristii alebo kancelárii kostola do piatka 6. októbra 2023.

Prihlášky na birmovku s podmienkami prípravy sú k dispozícii TU. Prosíme kandidátov na birmovanie o ich vyplnenie a odovzdanie v sakristii alebo kancelárii kostola do konca septembra.

Kto by sa z dospelých chcel pripraviť na krst, birmovanie a Sväté Prijímanie, môže sa do konca septembra prihlásiť osobne v kancelárii alebo na e-mailovej adrese farnosti: ba-kralovnej-rodiny@ba.ecclesia.sk.