Bývalí kapláni a výpomocní duchovní

 • 1999                 vdp. Ján Hreha (výpomocný duchovný)
 • 2000 – 2002    vdp. Jozef Kováčik
 • 2002 – 2005    vdp. Peter Šantavý
 • 2005 – 2006    vdp. Vladimír Jurina
 • 2006 – 2007    vdp. Jozef Nádaský
 • 2007                 vdp. Štefan Alberty (výpomocný duchovný)
 • 2007 – 2009    vdp. Ján Behula
 • 2008                 vdp. Juraj Drobný (výpomocný duchovný)
 • 2009              + vdp. Augustín Drška (výpomocný duchovný)
 • 2009 – 2011    vdp. Miroslav Mika
 • 2011 – 2012    vdp. Pavol Póša
 • 2012 – 2015    vdp. Cyril Sitár
 • 2014 – 2015 + vdp. Karol Chvála (výpomocný duchovný)
 • 2015 – 2017    vdp. Radoslav Šaškovič
 • 2017 – 2019    vdp. Peter Kizek
 • 2015 – 2020    vdp. Eduard Janíček (výpomocný duchovný)
 • 2019 – 2022    P. Antonín Lukeš M.Id. (výpomocný duchovný)
 • 2020 – 2024    vdp. Ján Goč (výpomocný duchovný)