Pokánie – Svätá spoveď – Sviatosť zmierenia

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili. Každý kresťan – katolík prakticky od pristúpenia k spovedi pred 1. svätým prijímaním je viazaný vo svedomí aspoň raz za rok sa vyspovedať. Regulárne spovedáme pravidelne počas týždňa, každý deň okrem nedele a prikázaných sviatkov 30 minút pred rannou aj večernou svätou omšou, ale sme ochotní na požiadanie vyspovedať kedykoľvek nastane rozumná potreba.

Pred prvým piatkom v mesiaci býva spovedná služba posilnená.

Pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami býva mimoriadne spovedanie viacerými kňazmi v čase vyhlásenom vo farských oznamoch.