Kancelária

Úradné hodiny vo Farskej kancelárii sú každý PONDELOK a ŠTVRTOK od 16.00 do 17.00 s výnimkou dní pracovného pokoja alebo cirkevných prikázaných sviatkov.

Ak Vám tento čas z vážnych dôvodov nevyhovuje, môžete telefonicky alebo e-mailom kontaktovať Farský úrad a dohodnúť si osobitný termín vybavenia svojej záležitosti.

Krstný list vystavíme vo farskej kancelárii v čase úradných hodín na počkanie. Je možné oň požiadať aj telefonicky alebo e-mailom s uvedením mena pokrsteného a dátumu krstu (aspoň približne). Kvôli bezpečnosti a vzhľadom na ochranu osobných údajov krstný list nikdy neposielame na súkromnú adresu. Je možné jeho osobné prevzatie dotknutou osobou či jej zákonným zástupcom, alebo ho možno zaslať priamo na adresu konkrétneho Farského úradu ktorý si ho od dotknutej osoby vyžiadal. Krstný list sa vystavuje na konkrétny účel a má byť aktuálny, preto nemá zmysel ukladať ho do archívu, ale v vždy keď sa požaduje je potrebné vybaviť nový.