Farnosť

Farnosť Bratislava – Kráľovnej rodiny vznikla 1. septembra 1999 vyčlenením z farnosti Bratislava –  Blumentál.

Kostol bol slávnostne posvätený arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom 25. septembra 1999.

Farnosť patrí do Bratislavskej arcidiecézy a je začlenená do Dekanátu Bratislava – Stred. 

Územie našej farnosti je vyznačené NA TEJTO MAPE.