Bohoslužby

Vo farnosti aktuálne platí nasledujúci bohoslužobný poriadok.

Pondelok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Streda: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Sobota: 8.00 hod. a 18.00 hod. (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 7.30 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.

V čase pandemických opatrení sa bohoslužobný poriadok prispôsobuje aktuálnemu stavu. Treba pozrieť záložku FARSKÉ OZNAMY.

 

Sviatok v deň pracovného pokoja: 7.30 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.
Sviatok v pracovný deň: 7.00 hod., 16.30 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.