Bohoslužby

 

V období pandémie sa časy a určenie bohoslužieb môže meniť podľa aktuálnych pravidiel a nemusí zodpovedať štandardnému režimu. Pre spoľahlivú informáciu treba pozrieť aktuálne FARSKÉ OZNAMY.

 

Vo farnosti aktuálne platí nasledujúci bohoslužobný poriadok.

Pondelok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Streda: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Sobota: 8.00 hod. a večer s nedeľnou platnosťou o 18.00 hod.
Nedeľa: 8.00 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.

 

Sviatok v deň pracovného pokoja: 8.00 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.
Sviatok v pracovný deň: 7.00 hod., 12.00 hod., 16.30 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.