Bohoslužby

 

Vo farnosti aktuálne platí nasledujúci bohoslužobný poriadok.

Pondelok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Streda: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. a 18.00 hod.
Sobota: 8.00 hod. a večer s nedeľnou platnosťou o 18.00 hod.
Nedeľa: 8.00 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.

 

Počas letných mesiacov júl a august sa vynecháva ranná svätá omša v pondelok, v stredu a v piatok a večerná svätá omša v utorok a vo štvrtok. Ostatné sväté omše sú aj počas leta bez zmeny.

 

Spovedáme pravidelne každý deň od pondelka do soboty polhodinu pred rannou a večernou svätou omšou. 

 

Sväté omše počas cirkevného sviatku – slávnosti v deň pracovného pokoja: 8.00 hod., 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.
Sväté omše počas cirkevného sviatku – slávnosti v pracovný deň: 7.00 hod., 12.00 hod., 16.30 hod., 18.00 hod. a 20.00 hod.