Birmovanie

Každý kresťan-katolík, má v príhodnom čase prijať sviatosť birmovania, v ktorej dostáva posilu k tomu, aby bol svedkom a obrancom viery. Na území Bratislavskej arcidiecézy môžu birmovanie prijať kandidáti vo veku od 13 rokov. Prihlasovanie prebieha od veku 12 rokov (od 7. ročníka ZŠ, respektíve sekundy 8 ročného gymnázia) a koná sa vždy po skončení jedného prípravného kurzu, ktorý trvá približne 2 roky. Kurz prípravy prebieha na farskej úrovni a spočíva v pravidelných birmovaneckých stretnutiach v skupinkách v týždennom intervale. Súčasťou prípravy je aj účasť na svätých omšiach každú nedeľu a prikázaný sviatok, svätá spoveď odporúčaná v mesačnom intervale, ako aj niektoré mimoriadne príležitostné aktivity.

V súčasnosti prebieha kurz prípravy na birmovanie od októbra 2023 do júna 2025. Kandidáti na nasledujúci kurz birmovnej prípravy budú odovzdávať vyplnenú prihlášku v sakristii alebo v kancelárii nášho kostola v septembri 2025.

Dospelí kandidáti na sviatosť birmovania (študenti VŠ a pracujúci) sa môžu prihlásiť na prípravu kedykoľvek najlepšie počas úradných hodín osobne, telefonicky alebo e-mailom. Príprava sa uskutočňuje každú druhú stredu po večernej svätej omši mimo dní pracovného pokoja a prázdnin.