Aktuálna duchovná správa

Farár: vdp. Mgr. Ing. Vladimír Mikulec, PhD. (od 1. júla 2023)

Výpomocný duchovný: vdp. Mgr. Martin Mosný (od 1. júla 2021)

Výpomocný duchovný: vdp. ThLic. Juraj Drobný (od 1. júla 2023)

Výpomocný duchovný: vdp. ThDr. Mgr. et Mgr. Branislav Borovský, PhD., OPUS DEI (od 1. októbra 2023)

Diakon: dp. Juraj Ochaba (od 2. júla 2021)