Kancelária

 

Úradné hodiny vo farskej kancelárii sú každý PONDELOK a ŠTVRTOK od 16.00 hod. do 17.00 hod. s výnimkou štátneho alebo cirkevného prikázaného sviatku.

Ak tento čas z vážnych dôvodov niekomu nevyhovuje, môže telefonicky alebo e-mailom kontaktovať farský úrad a dohodnúť si osobitný termín vybavenia svojej záležitosti.

O krstný list je možné požiadať aj telefonicky alebo e-mailom s uvedením mena pokrsteného a dátumu krstu. Následne sa dohodne osobné prevzatie jedine do rúk dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu. Krstný list je možné poslať poštou aj priamo na adresu konkrétneho farského úradu, ktorý si ho od dotknutej osoby vyžiadal.