Kancelária

 

Úradné hodiny vo farskej kancelárii sú každý PONDELOK a ŠTVRTOK od 16.00 hod. do 17.00 hod. s výnimkou štátneho alebo cirkevného prikázaného sviatku.

Ak tento čas z vážnych dôvodov niekomu nevyhovuje, môže telefonicky alebo e-mailom kontaktovať farský úrad a dohodnúť si osobitný termín vybavenia svojej záležitosti.

 

V prípade krstného listu je možné oň požiadať telefonicky alebo e-mailom a uviesť meno pokrsteného a dátum krstu. Následne sa dohodne osobné prevzatie jedine do rúk dotknutej osoby alebo jeho zákonného zástupcu (v prípade neplnoletej osoby). Iné konanie by bolo porušením európskej smernice o ochrane osobných údajov (GDPR). Krstný list je možné aj poštou poslať na adresu konkrétneho farského úradu, kde ho potrebujú, nakoľko osobné údaje zostávajú v internej komunikácii cirkvi.