Eucharistia – Sväté Prijímanie

Slávenie svätých omší sa riadi zaužívaným bohoslužobným poriadkom a vždy je uvedené na konkrétne dni v aktuálnych farských oznamoch.

Úmysly svätých omší (intencie) zapisujeme pravidelne okolo 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Termín zapisovania úmyslov je vždy oznámený predchádzajúcu nedeľu vo farských oznamoch.

Príprava na 1. sväté prijímanie sa týka detí, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy (prípadne staršie, ktoré na 1. svätom prijímaní z nejakého dôvodu neboli).

V našej farnosti sa pripravujú deti zo škôl, ktoré územne patria do našej farnosti (ZŠ Za kasárňou, ZŠ Riazanská, ZŠ Odborárska a ZŠ Teplická). Vždy máme aj skupinu detí, ktoré navštevujú inú školu, ale ich rodiny cítia väzbu k nášmu kostolu a chcú aby ich deti u nás pristúpili k 1. svätému prijímaniu.

Rodičia odovzdávajú vyplnenú prihlášku v sakristii alebo v kancelárii nášho kostola na začiatku školského roka v priebehu septembra.

Jedna časť prípravy prebieha v školách prostredníctvom služby katechétov, druhá časť prípravy prebieha na siedmich stretnutiach v kostole, kde sa na svätej omši a katechéze zúčastňuje dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča. Stretnutia bývajú v sobotu popoludní vo vopred oznámených termínoch približne raz mesačne.

Záver prípravy tvorí malá skupinová skúška detí z otázok a odpovedí, ktorých zvládnutie majú primeraným spôsobom preukázať, a bezprostrednou prípravou na prvé prijatie Eucharistie je svätá spoveď.

Termín slávnosti 1. svätého prijímania býva v závere školského roka (máj/jún). Počas slávnosti je v našej farnosti zvykom, že deti majú zapožičané zo strany našej farnosti jednotné biele oblečenie (chlapci aj dievčatá).

Dospelí kandidáti (študenti VŠ a pracujúci) sa na prijatie Eucharistie pripravujú súčasne so sviatosťou birmovania a na prípravu sa môžu prihlásiť kedykoľvek najlepšie počas úradných hodín osobne, telefonicky alebo e-mailom. Príprava sa uskutočňuje každú druhú stredu po večernej svätej omši mimo dní pracovného pokoja a prázdnin.