Birmovanie

Sviatosť birmovania prijímajú mladí kandidáti vo veku od 13 rokov. Prihlasovanie prebieha od veku 12 rokov (od 7. ročníka ZŠ) a koná sa vždy po skončení jedného prípravného kurzu, ktorý trvá približne 2 roky. Kurz prípravy prebieha na farskej úrovni a spočíva v pravidelných birmovaneckých stretnutiach v skupinkách v týždennom intervale. Súčasťou prípravy je aj účasť na svätých omšiach každú nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj niektoré mimoriadne príležitostné aktivity.

Kandidáti na birmovanie odovzdajú vyplnenú prihlášku v sakristii alebo v kancelárii nášho kostola do konca septembra 2023. Konanie stretiek bude vyhlásené vo farských oznamoch na prvú októbrovú nedeľu.