Pokánie – Svätá spoveď

Spovedáme pravidelne počas týždňa, každý deň od pondelka do soboty 30 minút pred rannou aj večernou svätou omšou. V nedeľu vzhľadom na väčší počet svätých omší nemáme zavedené pravidelné spovedanie, ale v prípade potreby môžeme na požiadanie vyspovedať osobu, ktorá sa prihlási v sakristii.

Pred prvým piatkom v mesiaci býva spovedná služba posilnená a na prvý piatok sa spovedá aj počas večernej svätej omše.

Pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami býva mimoriadne spovedanie viacerými kňazmi v čase vyhlásenom vo farských oznamoch.