Krst

Žiadateľom o krst dieťaťa je jeden z rodičov – zákonných zástupcov (nie iní príbuzní). Krst sa nahlasuje v kancelárii farského úradu v stanovených úradných hodinách. Ak by žiadateľovi tento čas nikdy nevyhovoval, môže si telefonicky alebo e-mailom dohodnúť iný čas. Pre nahlásenie krstu dieťaťa je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Pri nahlásení krstu sa zapíšu potrebné údaje pre krstnú matriku, dohodne sa termín krstu a tiež termín jedného predkrstného poučenia, ktorého sa zúčastňujú obaja rodičia. Pre vnímavé uskutočnenie stretnutia pred krstom prosíme rodičov, aby si – ak je to len trochu možné – na tento čas zabezpečili postráženie dieťaťa (či ďalších detí).

Podmienkou krstu je nádej na kresťanskú výchovu dieťaťa. K tomu sa zaväzujú rodičia a pomáhajú v tom krstní rodičia. Pri nahlásení krstu dieťaťa sa v osobnom rozhovore preberú všetky podmienky kladené na krstných rodičov. Vo všeobecnosti krstný rodič má byť kresťan – katolík, ktorý prijal iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistiu) a vedie život primeraný svojmu životnému stavu (ak je slobodný, nežije s partnerom v spoločnej domácnosti bez sobáša; ak žije v manželstve, je to manželstvo platné pred Bohom).

Krsty sa konajú v kostole zvyčajne v sobotu predpoludním o 11.00.

Vecami potrebnými ku krstu, ktoré si zabezpečuje rodina dieťaťa sú krstná sviecakrstná košieľka.

Ak si rodičia z územia našej farnosti želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti na území Bratislavy, nepotrebujú na to žiadne povolenie. Stačí, ak priamo kontaktujú vybranú bratislavskú farnosť. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z akéhokoľvek územia Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v našej farnosti, nepotrebujú na to žiadne povolenie.

Ak si rodičia z územia našej farnosti želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti mimo územia Bratislavy, potrebujú na to povolenie – prepustenie vlastného farára (licenciu) ku krstu v inej farnosti. V takom prípade treba prísť v čase úradných hodín do našej farskej kancelárie. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z akéhokoľvek územia mimo Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v našej farnosti, je potrebné, aby priniesli povolenie miestneho farára (licenciu) z ich bydliska, že súhlasí s krstom dieťaťa v našej farnosti.

Územie našej farnosti je vyznačené NA TEJTO MAPE.

Ak rodičia potrebujú vybaviť krstný list dieťaťa, môžu oň požiadať osobne v úradných hodinách, alebo telefonicky či e-mailom. Krstný list sa vystavuje na konkrétny účel a má byť aktuálny, preto nemá zmysel ukladať ho do archívu, ale v vždy keď sa požaduje je potrebné vybaviť nový. Krstný list nikdy neposielame na súkromnú adresu (kvôli bezpečnosti vzhľadom na ochranu osobných údajov). Na žiadosť rodičov môžeme krstný list zaslať priamo na adresu farnosti, kde ho potrebujú.

Dospievajúci (nad 14 rokov) alebo dospelý človek, ktorý spoznal kresťanskú vieru a vníma jej príťažlivosť žiada o krst sám. Žiadateľ nás môže kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Radi uskutočníme prvé zoznamovacie stretnutie a predstavíme mu možnosti prípravy k prijatiu sviatosti krstu.

Podobný postup platí aj pre dospelých pokrstených v iných kresťanských cirkevných spoločenstvách, ktorí by chceli byť prijatí do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi