Eucharistia

Prvé sv. prijímanie detí

Podmienky:
– pozorná a aktívna účasť na hodinách Náboženskej výchovy v ročníkoch: 1. , 2. a 3.
– pravidelná účasť na stretnutiach pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov vo farnosti
Termíny a miesto:
– každoročne počas mesiaca máj
– počas roka 2015: 23.05.2015 o 10.00 hod. (sobota) a 30.05.2015 o 10.00 hod. (sobota)

Príprava  prebieha predovšetkým v škole na hodinách náboženstva, ale aj na stretnutiach vo farskom kostole počas nasledujúcich sobôt: 11.10., 22.11. 2014 a 17.01., 14.02., 11.04. 2015 v čase od 15,00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici č. 2. Začneme spoločnou sv. omšou s nedeľnou platnosťou, po ktorej bude nasledovať katechéza. Trvanie stretnutia bude cca 1,5 hodiny. Účasť na stretnutiach je bezpodmienečnou nutnosťou.

Deti, ktoré neboli pokrstené budú mať prijatie do katechumenátu 14.2.2015 pri sv. omši o 15,00 hod. a pokrstené budú 11.4.2015 pri sv. omši o 15,00 hod.

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Za kasárňou a Odborárska bude 23. mája 2015 o 10,00 hod./Nácvik na 1. sv. prijímanie bude v stredu 20.5.2015 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 22.5.2015 o 14,30 hod. vrámci ŠKD.

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Riazanská a Teplická bude 30. mája 2015 o 10,00 hod. /Nácvik na 1. sv. prijímanie bude stredu 27.5.2015 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 29.5.2015 o 14,30 hod. v rámci ŠKD.

 Odovzdávanie pamiatok z 1. sv. prijímania sa bude konať v kostole 17.6.2015 o 14.30 hod. v rámci ŠKD.

 

Prvé sv. prijímanie dospelých

Dospelí, ktorí sú pokrstení, a majú záujem prijať Eucharistiu, nech sa prihlásia v kancelárii: Po, Str v čase 16.00 – 17.00 hod. (počas školských prázdnin – zmena: v pondelok a v stredu po skončení večernej omše ( o cca 18.45 hod.)