Krst

Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi. Dovoľte, aby sme Vám poskytli niekoľko základných informácii o sviatosti krstu v našej farnosti.

 Čas krstu: v sobotu o 11.00 hodine.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) OSOBNE POŽIADAŤ NA FARE

Aspoň jeden z rodičov  dieťaťa v úradných hodinách. Nezabudnite priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. V krátkosti sa Vás spýtame na náboženskú situáciu vo Vašej rodine, zapíšeme nacionálie a podľa možností dohodneme konkrétny termín. Požiadať o krst treba najneskôr 2 týždne pred plánovaným dátumom krstu.

2) ABSOLVOVAŤ KRSTNÉ POUČENIE

Presný čas si dohodnete s kňazom v kancelárii. Časovo rátajte cca 60 minút. Na poučenie prichádzajú obidvaja rodičia. Poučenia sa nemusí zúčastniť rodič, ktorý krst dieťatka len toleruje (napr. nepokrstený, protestant a pod.).

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať 3-krát „Zriekam“ a 3-krát „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť bielu košieľku a sviečku.

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu (por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov):

– sa zaručili, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v oblasti viery a dodržiavania Božích pravidiel

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve, zúčastňujú sa na bohoslužbách a pod.)

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek minimálne 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručili sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti viery a dodržiavania Božích prikázaní
- vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve alebo sú slobodní, vedú aktívny život kresťanov, zúčastňujú sa na bohoslužbách a pod.)

FAQ – často kladené otázky 

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Napr. Predajňa František – Františkánske nám. 2 (Po-Pia: 9.00-18.00 hod, So 9.00-12.00 hod) alebo Spolok sv. Vojtecha – Kolárska ulica 2 (Po-Pia: 7.30 – 17.30, So: 8.00 – 12.00). Pozitívne referencie od rodičov máme aj o portáli www.krstnamama.sk alebo aj iné….

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje.

Môžeme prísť na poučenie aj s dieťatkom? – Môžete, ale podľa skúseností, ak prídu rodičia bez dieťatka, dokážu koncentrovanejšie počúvať a reagovať na rozprávanie kňaza.

Koľko platíme? – Vysluhovanie sviatostí je bezplatné. Nakoľko však štát neprispieva na prevádzku kostola, veriacim sa necháva možnosť podporiť kostol milodarom.

Ako dlho trvá obrad? – cca 30 minút.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden.

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu. Hlavným rozdielom oproti krstným rodičom je to, že sa pri krste dieťaťa k ničomu nezaväzujú.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťatka rozhodli uzavrieť manželstvo pred Bohom, či začali po krste dieťatka chodievať na sv. omše a pod. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade musí krstný rodič spĺňať podmienky v plnom rozsahu, pretože on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťatka.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

 

Krst dospelých

Dospelí sa na krst pripravujú zvyčajne 1 rok. Tento čas prípravy sa nazýva katechumenát. Počas tohto obdobia katechumeni absolvujú 1x za 2 týždne stretnutie vo večerných hodinách na fare, kde sa preberajú jednotlivé pravdy kresťanskej viery. Stretnutie trvá cca 60 minút. Spolu je to cca 15 stretnutí.

Ako sme aj vyhlasovali vo farských oznamoch, tohtoročné prihlasovanie prebiehalo v septembri. Samotná príprava začala v októbri 2014.

Najbližšie je možnosť sa prihlásiť v priebehu septembra 2015 na prípravu, ktorá začne v októbri 2015.

Máme úprimnú radosť z každého nového kresťana.

Viď informácie v sekcii Katechumeni