Krst

Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi. Dovoľte, aby sme Vám poskytli niekoľko základných informácii o sviatosti krstu v našej farnosti.

 Čas krstu: v sobotu o 11.00 hodine.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) OSOBNE POŽIADAŤ NA FARE

Aspoň jeden z rodičov  dieťaťa v úradných hodinách. Nezabudnite priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. V krátkosti sa Vás spýtame na náboženskú situáciu vo Vašej rodine, zapíšeme nacionálie a podľa možností dohodneme konkrétny termín. Požiadať o krst treba aspoň tri týždne pred plánovaným dátumom krstu.

2) ABSOLVOVAŤ KRSTNÉ POUČENIE

Presný čas si dohodnete s kňazom v kancelárii. Časovo rátajte cca 30 minút. Na poučenie prichádzajú obidvaja rodičia. Poučenia sa nemusí zúčastniť rodič, ktorý krst dieťatka len toleruje (napr. nepokrstený, protestant a pod.). Krstné katechézy sú každú druhú stredu o 19.00 hod., presné termíny sa dozviete vo farskej kancelárii. Krstné poučenie je možné absolvovať ešte pred narodením dieťaťa.

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať 3-krát „Zriekam“ a 3-krát „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť bielu košieľku a sviečku.

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu (por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov):

– sa zaručili, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v oblasti viery a dodržiavania Božích pravidiel

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve, zúčastňujú sa na bohoslužbách a pod.)

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek minimálne 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručili sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti viery a dodržiavania Božích prikázaní
- vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu (vedú slušný život, žijú v cirkevne uzavretom manželstve alebo sú slobodní, vedú aktívny život kresťanov, zúčastňujú sa na bohoslužbách a pod.)

FAQ – často kladené otázky 

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Napr. Predajňa František – Františkánske nám. 2 (Po-Pia: 9.00-18.00 hod, So 9.00-12.00 hod) alebo Spolok sv. Vojtecha – Kolárska ulica 2 (Po-Pia: 7.30 – 17.30, So: 8.00 – 12.00). Pozitívne referencie od rodičov máme aj o portáli www.krstnamama.sk alebo aj iné….

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje.

Môžeme prísť na poučenie aj s dieťatkom? – Môžete, ale podľa skúseností, ak prídu rodičia bez dieťatka, dokážu koncentrovanejšie počúvať a reagovať na rozprávanie kňaza. Preto môžete využiť aj možnosť absolvovania krstnej náuky ešte pred narodením dieťaťa.

Koľko platíme? – Vysluhovanie sviatostí je bezplatné. Nakoľko však štát neprispieva na prevádzku kostola, veriacim sa necháva možnosť podporiť kostol milodarom.

Ako dlho trvá obrad? – cca 30 minút.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden.

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu. Hlavným rozdielom oproti krstným rodičom je to, že sa pri krste dieťaťa k ničomu nezaväzujú.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťatka rozhodli uzavrieť manželstvo pred Bohom, či začali po krste dieťatka chodievať na sv. omše a pod. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade musí krstný rodič spĺňať podmienky v plnom rozsahu, pretože on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťatka.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

 

Krst dospelých

Dospelí sa na krst pripravujú zvyčajne 1 rok. Tento čas prípravy sa nazýva katechumenát. Počas tohto obdobia katechumeni absolvujú 1x za 2 týždne stretnutie vo večerných hodinách na fare, kde sa preberajú jednotlivé pravdy kresťanskej viery. Stretnutie trvá cca 60 minút. Spolu je to cca 15 stretnutí.

Máme úprimnú radosť z každého nového kresťana.

Viac informácií v sekcii Katechumeni