Manželstvo

Snúbenci majú oznámiť úmysel uzavrieť manželstvo v našom kostole najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prvým krokom je vypísanie cirkevnej sobášnej zápisnice. Keďže to istý čas trvá, hoci snúbenci môžu jednoducho prísť do kancelárie počas úradných hodín, je lepšie keď sa dopredu e-mailom alebo telefonicky ohlásia a dohodne sa pre nich osobitný termín vo vhodnom čase. Pri tomto stretnutí sa preberú všetky podmienky slávenia manželstva, prípadné prekážky, potrebné dokumenty aj ďalšie technické otázky.

Pred sobášom majú snúbenci absolvovať predmanželskú prípravu. Môžu si vybrať z dostupných možností, ktoré ponúkajú katolícke farnosti a inštitúcie: kurzy v Bratislave

Ohľadom termínu sobáša sa snažíme snúbencom v čo najväčšej miere vyjsť v ústrety.