Duchovná správa

 

Farár: dp. Lukáš Uváčik (od 1. júla 2020)

Výpomocný duchovný: P. Antonín Lukeš, M.Id. (od 1. januára 2019)

Výpomocný duchovný: dp. Ján Goč (od 1. júla 2020)

Diakon: dp. Juraj Ochaba (od 2. júla 2021)