Duchovná správa

 

Farár: dp. Vladimír Mikulec (od 1. júla 2023)

Výpomocný duchovný: dp. Ján Goč (od 1. júla 2020)

Výpomocný duchovný: dp. Martin Mosný (od 1. júla 2021)

Výpomocný duchovný: dp. Juraj Drobný (od 1. júla 2023)

Diakon: dp. Juraj Ochaba (od 2. júla 2021)