Posvätný stav – kňazstvo

Duchovné povolanie je úžasným darom a tajomstvom. Vyžaduje na jednej strane zachytenie Božieho hlasu v srdci kandidáta a na druhej strane potvrdenie zo strany Cirkvi. Do prípravy na kňazstvo v Katolíckej cirkvi západného obradu na Slovensku sa môže hlásiť slobodný muž, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistiu) a ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou. Úmysel vstúpiť do Kňazského seminára oznamuje kandidát svojmu farárovi, ktorý na základe svojej znalosti kandidáta napíše svoje odporúčanie do Kňazského seminára. Podmienkou prípravy na kňazstvo je prijatie do Kňazského seminára a zároveň na Teologickú fakultu.

V súčasnosti sa za našu farnosť nepripravuje v Kňazskom seminári žiaden kandidát na prijatie diakonátu a kňazstva. Počas existencie farnosti od roku 1999 pochádza z našej farnosti jeden rehoľný kňaz – minorita P. Tomáš Mária Vlček OFM Conv., ktorý bol vysvätený v roku 2018.

Za nové kňazské a rehoľné povolania sa modlíme pravidelne, vždy na prvý štvrtok mesiaca, najmä počas adorácie po večernej svätej omši.