2023

Koledovanie Dobrej noviny

Na sviatok sv. Štefana, v utorok 26. decembra popoludní koledovali aj v domácnostiach našej farnosti koledníci Dobrej noviny. Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojená s finančnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. V tomto roku je venovaná na výstavbu solárnych elektrární a vzdelávanie mladých ľudí na ich obsluhu v Južnom Sudáne. V našej farnosti koledovali dve skupiny koledníkov, ktoré navštívili 11 domácností a vyzbierali 711,-€. FOTO

V advente býva zvykom sláviť ranné adventné sväté omše pred východom slnka, ktorými sa symbolicky vyjadruje očakávanie Kristovho príchodu, ako slnka vychádzajúceho z výsosti. V prvej časti adventu do 16. decembra majú špecifický Mariánsky charakter a nazývajú sa Roráty (Iz 45,8 Roste, nebesá, zhora…). V našej farnosti sa ranné adventné sväté omše pred východom slnka slávia v každom adventnom týždni až do Vianoc vždy v utorok ráno o 6.30. Kostol je osvetlený len svetlom sviec. Každý veriaci si môže priniesť aj svoju vlastnú sviecu, ktorou sa pridá k rozžiareniu chrámu. Po týchto svätých omšiach sa stretávame na spoločných raňajkách v pastoračnom centre. FOTO

Dňa 6. decembra pri večernej svätej omši sa v našej farnosti zachováva tradícia, že jediný krát počas roka miništrujú dievčatá. Hlavným celebrantom a kazateľom tohtoročnej svätej omše na spomienku svätého Mikuláša bol vdp. Juraj Drobný, výpomocný duchovný v našej farnosti. Po svätej omši nasledovalo stretnutie so svätým Mikulášom. Deti sa mu predstavili a tie odvážnejšie mu aj čosi zarecitovali či zaspievali. Napokon svätý Mikuláš obdaroval všetky prítomné deti darčekmi. FOTO

V pondelok 27. novembra o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila v poradí už šiesta diskusia, tentoraz na tému Cirkev a umenie vo verejnom priestore. Do diskusie o tom, aké by mali byť požiadavky na kvalitné súčasné umenie so sakrálnou tematikou vo verejnom priestore, aká je realita, možnosti a ideály, prijali pozvanie historici umenia Maria Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy a Adrián Kobetič z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Stretnutie moderovala historička umenia Kristína Kottrová. FOTO

V stredu 22. novembra sme si aj v našej farnosti pripomenuli, že kresťania na celom svete trpia pre svoju vieru. Postavme sa za prenasledovaných a utláčaných. Potrebujú nás! Večernú svätú omšu slúžil vdp. Juraj Drobný, výpomocný duchovný v našej farnosti. Po nej sme sa s dp. diakonom Jurajom Ochabom presunuli k Bielemu krížu, ktorý sme baterkami nasvietili na červeno a pri ktorom sme sa pomodlili za prenasledových a diskriminovaných kresťanov. FOTO

V sobotu 11. novembra po večernej svätej omši v deň sviatku Patróna našej arcidiecézy sa vo Farskom pastoračnom centre po 5 ročnej prestávke uskutočnili 10. svätomartinské hody. Farníci všetkých vekových kategórií vytvorili spoločenstvo komunikáciou zaujímavých tém pri dobrom jedle a pití. Večer oživil hrou na akordeón na ľudovú nôtu náš pán diakon Juraj Ochaba.

V nedeľu 29. októbra sa v pastoračnom centre uskutočnilo popoludnie spoločenských hier, ktoré opäť zaznamenalo peknú účasť a veľký záujem o priateľské spoločenstvo pri stolových hrách.

V sobotu 14. októbra sa miništranti s dp. diakonom Jurajom Ochabom vydali na cyklopúť za Titusom Zemanom do Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Svätú omšu pre nich v tamojšom farskom kostole slúžil don Jozef Luscoň. FOTO

Po letnej prestávke sa 9. októbra v našom pastoračnom centre uskutočnilo v poradí piate prednáškovo-diskusné stretnutie rozvíjajúce vzťah medzi Cirkvou a svetom súčasného umenia pod názvom „Krása a okrasa“. Hosťami večera boli historik umenia Ivan Gerát a divadelný režisér, bohoslovec Marek Mokoš. Stretnutie moderovala Kristína Kottrová. FOTO

V predvečer výročia posviacky nášho kostola, v sobotu 23. septembra, prijal pozvanie slúžiť svätú omšu vdp. Peter Repko, ktorý ako diakon pôsobil 2 roky v našej farnosti. Po svätej omši sa uskutočnilo agapé v pastoračnom centre. FOTO V deň slávnosti 24. septembra bol hlavným celebrantom a hodovým kazateľom na svätej omši o 10.30 vdp. ThLic. Jozef Pajerský, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Poobede o 15.00  si naši animátori pripravili v pastoračnom centre program pre deti. FOTO

V piatok 22. septembra v rámci hodových slávností prebehlo v našom pastoračnom centre po večernej svätej omši diskusné stretnutie s hudobným doprovodom pri ktorom sme si spomenuli na pastoračné pôsobenie + vdp. Branislava Bukovského v našej farnosti. Hosťami diskusie boli vdp. Štefan Herenyi a manželia Jánošovi. Diskusiu moderovali Pavol Pokorný a Tomáš Horváth. FOTO

Prechod z leta do septembrového školského režimu je v našej farnosti každý rok zmiernený rodinným pobytom označovaným Bodka za letom. Tentokrát sa päťdesiatka účastníkov stretla v rekreačnom zariadení na Duchonke, kde ich počas štyroch dní od 31. augusta do 3. septembra duchovne sprevádzali  katechézy o efektívnom prejavovaní a vnímaní lásky, ospravedlnenia a odpustenia vo vzájomných vzťahoch. Okrem duchovného programu v podobe svätých omší, ranných chvál a modlitieb boli na pláne aj spoločné hry, súťaže, či turistický výlet na Topoľčiansky hrad. FOTO

U sestier františkánok Premenia v ich dome v Melčiciach-Lieskovom sa od štvrtka 24. augusta do nedele 27. augusta uskutočnil výlet a sústredenie spevokolu našej farnosti. Súčasťou spoločne stráveného času boli rozhovory, zábava, výlety, sväté omše, duchovný program aj hudobné nácviky. V nedeľu spevokol obohatil slávenie Eucharistie v miestnom kostole.

V dňoch 13. – 19. augusta sa v Lehote nad Rimavicou uskutočnilo Detské farské leto na tému cestovanie v čase. Počas týždňa sa deti pokúšali opraviť časostroj a dostať sa do prítomnosti.
Táboru sa zúčastnilo 49 detí. Odnášame si kopu zážitkov, nových priateľstiev a FOTO.

Dňa 3. júla bol do našej farnosti uvedený nový farár vdp. Vladimír Mikulec. Vyprosujme mu potrebné Božie milosti, aby účinne sprevádzal svojich farníkov na našej spoločnej ceste k plnosti života v Bohu. FOTO

Prvý prázdninový víkend sa uskutočnil tradičný farský splav. Takmer 80 farníkov sa plavilo z Novej Dedinky do Jelky, s nocovaním v Eliášovciach, kde sme sa krátko počas svätej omše zoznámili s novým pánom farárom. A že sme mali dobrý zážitok sa môžete presvedčiť na priložených FOTO.

Po trojročnom pôsobení v našej farnosti sme sa rozlúčili a poďakovali za pastoračnú činnosť nášmu vdp. farárovi Mgr. Lukášovi Uváčikovi. Zaželali sme mu aj veľa Božích milostí na jeho novom pôsobisku vo farnosti Šenkvice. FOTO

V nedeľu 25. júna ukončila štúdium hry na organe na bratislavskom konzervatóriu záverečným absolventským koncertom organistka našej farnosti Mária Horváthová. Farníci ju prišli podporiť hojnou účasťou, pričom koncert spojili s celodenným autobusovým výletom, keďže organové diela podľa želania absolventky zazneli na vzácnom mieste – v bazilike na Velehrade (ČR). Prvou zastávkou spoločnej cesty bol archeoskanzen – rekonštrukcia veľkomoravského opevneného sídla v obci Modrá pri Velehrade. Po obede v pútnickom dome Stojanov na Velehrade nasledovala komentovaná prehliadka baziliky a svätá omša v kaplnke Stojanova. Samotný koncert sa začal o 16.30 hod. a v zaplnenej bazilike zožal veľký úspech. FOTO

Pred letnou prestávkou sa v našom pastoračnom centre uskutočnilo v poradí štvrté prednáškovo-diskusné stretnutie rozvíjajúce vzťah medzi Cirkvou a svetom súčasného umenia pod názvom „Oprav môj dom!“. Hosťami večera boli výtvarník Ladislav Čarný a príspevok Jozefa Hlinického, odborníka na sakrálne umenie, prečítala v zastúpení Daniela Čarná. FOTO

V sobotu 3. júna pri svätej omši o 10.00 hod. vyslúžil 21 mladým kresťanom, 12 chlapcom a 9 dievčatám z našej farnosti, sviatosť birmovania bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. FOTO

V máji prijalo v našej farnosti po prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu spolu 85 detí počas troch slávností.

  1. termín – 20. mája – 23 detí   FOTO
  2. termín – 27. mája – 55 detí   FOTO
  3. termín – 28. mája – 7 detí   FOTO

V roku 2024 uplynie 10 rokov od smrti farára vdp. Branislava Bukovského, ktorý pôsobil vo farnosti na Teplickej ulici v rokoch 2006 – 2014. Pri príležitosti blížiaceho sa výročia prebieha príprava knihy o jeho osobe, živote, kňazskom pôsobení a ovocí, ktoré pretrváva. V piatok 26. mája sa po večernej svätej omši v pastoračnom centre uskutočnilo prvé prezentačné a diskusné stretnutie o vznikajúcej knihe s názvom Bez vás sa do neba nedostanem. Hosťami večera boli autori knihy vdp. Radoslav Šaškovič (text) a Tomáš Horváth (foto) a zástupca vydavateľa Postoj – Eva Čobejová. Moderátorom večera bol Pavol Pokorný. FOTO / SPRÁVA

V rámci dialógu Cirkvi so svetom súčasného umenia sa v pondelok 22. mája vo farskom pastoračnom centre uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie práve na túto tému. Hosťami večera boli Gabriela Elbelová, kurátorka Arcidiecézneho múzea v Olomouci a brat kapucín, filozof a teológ Ladislav Tkáčik. FOTO

V nedeľu 14. mája sa o 16.00 hod. konal v našom kostole benefičný koncert duchovnej hudby na podporu charitatívneho zariadenia Domov sv. Jána z Boha, ktorý na území našej farnosti na Hattalovej ulici prevádzkujú Milosrdní bratia. Na koncerte vystúpil miešaný spevácky zbor Cantus Bratislava pod vedením dirigenta Juraja Jartima. FOTO

Druhý májový predĺžený víkend využili miništranti a ich otcovia spolu s p. diakonom Jurajom Ochabom, aby strávili niekoľko dní spoločne v prírode. Ubytovaní boli v chate v lokalite Modra – Piesok. Okrem mnohých spoločných aktivít navštívili aj mesto Modra, Čermákovú lúku, vrch Veľká homola a Hrad Červený kameň. FOTO

Najmä pri nedeľných a sviatočných svätých omšiach je v našom kostole potrebná služba laických mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania. K súčasným trom aktívnym rozdávateľom sa v piatok 5. mája pri večernej svätej omši obradom požehnania pripojili traja noví muži vybraní na túto službu: Michal Halenár, Lukáš Opett a Jozef Ševcech. Na základe žiadosti boli rozhodnutím biskupa ustanovení a touto slávnosťou sa začala ich služba v našej farnosti. FOTO

Voľný prvomájový deň využila skupina farníkov na spoločný turistický výlet. Po rannej svätej omši a autobusovej doprave na Záhorie viedla turistická trasa z obce Kuchyňa smerom na vrchol Vysokej (754 m.n.m.) a odtiaľ na Zochovu chatu pri Modre. Počasie prialo a tak 22 účastníkov prežilo požehnané a radostné chvíle v prírode. FOTO

V pondelok 24. apríla večer sa konalo druhé stretnutie v našom pastoračnom centre, pri ktorom sa rozvíjala téma vzťahu Cirkvi a súčasného umenia. Hosťom bol P. Mannes Stanislav Marušák OP, ktorý najprv predniesol úvahu na tému Umenie a Absolútno a potom v diskusii pod moderátorskou taktovkou architektky Diany Szekerovej odpovedal na otázky publika. FOTO

Na nedeľu 16. apríla pripadol v tomto roku sviatok Božieho milosrdenstva, o ktorý žiadal Pán Ježiš sv. sestru Faustínu, aby sa slávil v celej Cirkvi. Pri svätej omši o 10.30 hod. sme si krstom malého Andreja pripomenuli základné objatie Božieho milosrdenstva, v ktorom žijeme od prijatia tejto sviatosti ako milovaní Boží synovia a dcéry. Popoludňajšou pobožnosťou v hodine milosrdenstva sme modlitbou Korunky vyprosovali Božie milosrdenstvo pre seba i pre svet. FOTO

Predpoludnie Veľkého piatku patrilo v našej farnosti modlitbe krížovej cesty. Ráno po liturgii hodín sa v kostole modlili krížovú cestu najmä seniori. O 10.30 hod. sa od kostola začala pobožnosť krížovej cesty, ktorej 14 zastavení viedlo cez ulice a vinohrady do starého kameňolomu. FOTO

Svätou omšou na pamiatku Pánovej večer s apoštolmi sme vstúpili do prežívania posväteného trojdnia umučeného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Súčasťou liturgie bol aj obrad umývania nôh. FOTO

Rádio Slovensko pripravilo a na Zelený štvrtok (6. apríla) odvysielalo krátku reportáž z našej farnosti na tému, ako sa pripravuje kostol na slávenie veľkonočných sviatkov. AUDIO

Podľa farského zvyku, neskorý sobotný večer pred Palmovou nedeľou je venovaný modlitbe farskej krížovej cesty na pútnickom mieste v Marianke. Farníci sa v sobotu 1. apríla zišli o 20.00 hod. pred Lurdskou jaskyňou, aby hneď na začiatok Svätého týždňa rozjímali o ceste Ježiša s krížom. FOTO

Medzi každoročné podujatia, ktoré sa vo farnosti tešia veľkej obľube, patrí aj bedmintonový turnaj Memoriál Branislava Bukovského. Tento rok sa konal v sobotu 25. marca v hale Národného tenisového centra v Bratislave. Okrem športového a spoločenského rozmeru je pre túto akciu príznačná spomienka na zosnulého p. farára Braňa, ktorý mal v tomto športe osobitnú záľubu. FOTO

Vo štvrtok 23. marca si farské spoločenstvo na Teplickej pripomenulo 9. výročie smrti p. farára Branislava Bukovského, ktorého si Pán povolal počas lyžiarskeho pobytu vo francúzskych Alpách v roku 2014 vo veku 46 rokov. Touto pripomienkou sa zároveň otvoril čas prípravy na 10. výročie smrti, ktoré má byť príležitosťou predstaviť knižné dielo o živote, osobnosti a dobrom ovocí kňazského života Branislava Bukovského. FOTO

Na radostnú 4. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 19. marca, pripravili mamy našej farnosti po troch dopoludňajších svätých omšiach výbornú pôstnu polievku. Sumou vyše 1.200 € sa tak podarilo podporiť ohrozené rodiny, matky a deti. FOTO

Prvými dvomi podujatiami sa na prelome februára a marca začal cyklus stretnutí pod názvom Patrí súčasné umenie do sakrálneho priestoru? Na pôde našej farnosti sa najprv v pondelok 27. februára o 19.00 hod. konalo diskusné stretnutie venované synodálnym reflexiám vzhľadom na oblasť umenia (arcidiecézny koordinátor synody dp. Juraj Vittek), predstaveniu vybraných príkladov výtvarných riešení sakrálnych priestorov na Slovensku (teoretička umenia Alena Piatrová) a myšlienkam, dokumentom a gestám pápežov 20. a 21. storočia zameraných na umenie a umelcov a ich odozvu v Cirkvi (architekt Norbert Schmidt). FOTO

V tom istom týždni, v sobotu 4. marca skupina záujemcov vycestovala do Českej republiky, aby v Muzeu umění Olomouc navštívila výstavu Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948-1989. Výstavou sprevádzali jej kurátori Ivo Binder a Šárka Belšíková. FOTO

Počas synodálnych stretnutí v roku 2022, pri úvahách o spoločnom kráčaní v Cirkvi zaznela v našej farnosti aj myšlienka bližšie spoznať zasvätené osoby, ktoré žijú na území našej farnosti. Na začiatku februára každý rok slávime Deň zasväteného života a preto sme v tomto mesiaci na nedeľu 19. februára naplánovali stretnutie, ktorého sa zúčastnili sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka z Považskej ulice, sestry z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža z Matičnej ulice, sestry Inštitútu Id Krista Vykupiteľa – Misionárky a misionári identes z Bardejovskej ulice aj členky Ordo virginum – zasvätených panien v diecéze. Po adorácii s korunkou Božieho milosrdenstva nasledovalo v kostole predstavenie jednotlivých spoločenstiev a foriem zasväteného života vzhľadom na históriu aj súčasnosť. Príjemné popoludnie sa zakončilo malým pohostením v pastoračnom centre. FOTO

V sobotu 4. februára sa v priestoroch veľkej sály v študentskom domove Mladá garda uskutočnil po dvojročnej pandemickej prestávke farský ples s vyše 250 účastníkmi. Okrem hudby, tanca, dobrého jedla a tomboly bolo súčasťou plesového programu aj vystúpenie hudobnej kapely mladých z farnosti a dramatizované predstavenie znevýhodnených osôb zo združenia VOTUM, čím sa ples stal aj krásnym miestom ľudskosti a integrácie. FOTO  

V nedeľu 15. januára sa v pastoračnom centre uskutočnilo prvé popoludnie spoločenských hier, ktoré zaznamenalo peknú účasť a veľký záujem o priateľské spoločenstvo pri stolových hrách. FOTO

Na pozvanie diakona dp. Pavla Tománka a miestnej komunity navštívil náš farský spevokol pod vedením Márie Horváthovej a Veroniky Pollákovej krásny gotický chrám zasvätený Panne Márii Nanebovzatej v rakúskom Bad Deutsch – Altenburgu neďaleko slovenských hraníc. Spevom sprevádzali vigílnu svätú omšu v sobotu 7. januára o 17.30 hod. a potom sa uskutočnil malý koncert vianočnej hudby. FOTO