2022

Návšteva bohoslovcov z bratislavského seminára

V nedeľu 11. decembra 2022 prišli bohoslovci spolu s predstavenými bratislavského kňazského seminára na svätú omšu do nášho kostola slávenú o 10.30 hod. Počas nej asistovali a mohli bližšie spoznať atmosféru a život miestneho farského spoločenstva. FOTO

Výstava Strom v dejinách umenia

Skupinka účastníkov z našej farnosti sa v sobotu 10. decembra 2022 vybrala na celodenný výlet do Viedne, aby v rámci duchovno-umeleckého prežívania adventu navštívila výstavu s názvom Strom v dejinách umenia. FOTO

Slávnosť rehoľného inštitútu Identes

V stredu 7. decembra 2022, v predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, navštívil našu farnosť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Prišiel na pozvanie pátra Antonína Lukeša z rehoľného inštitútu Misionárov Identes, aby otvoril rok, v ktorom si pripomenú 100. výročie narodenia svojho zakladateľa Fernanda Riela. FOTO

Návšteva sv. Mikuláša

V utorok 6. decembra 2022 pri večernej svätej omši sa zišli v kostole viaceré deti, aby počas kázne uvažovali o živote sv. biskupa Mikuláša a potom ho aj osobne stretli a prijali od neho sladký balíček. Pri tejto príležitosti podľa farskej tradície jediný raz v roku miništrujú pri oltári dievčatá. FOTO

Adventné roráty

Utorky adventného obdobia aj tento rok patrili v našej farnosti skorým ranným svätým omšiam pri svetle sviečok, ktoré dodávajú prežívaniu času pred Vianocami jedinečnú a krásnu atmosféru. Tá pokračuje aj pri párkových raňajkách v pastoračnom centre, na ktoré boli všetci srdečne pozvaní. FOTO 

Tvorivé dielne mamičiek

V sobotu pred 1. adventnou nedeľou (26. novembra 2022) sa v pastoračnom centre zišli na tvorivé popoludnie mamičky našej farnosti, aby vo vzájomnom spoločenstve vytvorili krásne veci, ktoré nasledujúci deň ponúkli na dobročinnom farskom trhu. Podarilo sa im tak pre rodiny v ťažšej situácii získať 1.280 €. FOTO

Červená streda

23. novembra 2022 sa Farský kostol Panny Márie, Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave po prvýkrát vizuálne zapojil do svetovej iniciatívy s názvom Červená streda, ktorá má do povedomia spoločnosti postaviť kresťanov ako najviac prenasledovanú náboženskú skupinu na svete. Každý deň zomrie pre svoju kresťanskú vieru 11 ľudí. Utrpenie pre vieru sa vo svete dotýka 300 miliónov kresťanov. Pripomenuli sme si to pri večernej svätej omši o 18.00 hod., kedy sme sa v načerveno nasvietenom kostole modlili za duchovnú silu pre trpiacich kresťanov. Potom sa skupina farníkov presunula k neďalekému Bielu krížu, kde sme baterkami živo premenili biely kríž na kríž červený a spoločne sa pritom pomodlili bolestný ruženec. FOTO 

Návšteva výstavy Dary pápežov Slovensku

Na Bratislavskom hrade je od septembra 2022 do apríla 2023 inštalovaná výstava, ktorá na jednom mieste sústreďuje viaceré dary pápežov slovenským osobnostiam alebo inštitúciám. Vyše 30-členná skupina záujemcov z našej farnosti si mohla výstavu pozrieť v nedeľu 13. októbra 2022 popoludní aj s odborným výkladom kurátorky výstavy, historičky umenia PhDr. Aleny Piatrovej, PhD. zo Slovenského národného múzea – Historického múzea. Za jej ochotu, čas a rozprávanie zaujímavé pre dospelých aj deti jej úprimne ďakujeme. FOTO

Rozlúčka s pátrom Antonínom Lukešom M.Id.

V nedeľu 9. októbra 2022 sa uzavrelo 4-ročné pôsobenie pátra Antonína Lukeša, misionára z inštitútu Identes, v našej farnosti. Jeho rehoľní predstavení vzhľadom na aktuálne potreby rozhodli o jeho ďalšom pastoračnom pôsobení vo farnosti v Prahe. Farská rodina sa mu poďakovala za jeho prítomnosť a službu pri nedeľnej svätej omši o 10.30 hod. Druhá rozlúčková príležitosť bola v ten deň večer pri svätej omši o 20.00 hod., ktorú pravidelne počas svojho pôsobenia v Bratislave slávil páter Antonín. FOTO

Retropárty

V piatok 7. októbra 2022 sa v pastoračnom centre pri kostole uskutočnil 5. ročník manželskej Retropárty. Tentokrát bolo toto večerné zábavné podujatie zamerané na biblické postavy a svätých. FOTO

23. výročie posviacky farského kostola

Každý rok na jeseň si pripomíname deň, kedy bol náš farský kostol posvätený. Tento rok 25. september pripadol na nedeľu. V predvečer, v sobotu 24. septembra 2022 slávil večernú svätú omšu býval kaplán dp. Radoslav Šaškovič, v súčasnosti kaplán vo Farnosti Bratislava – Jarovce. Prišiel ako hosť a zároveň to bola výborná príležitosť zablahoželať mu k jeho životnému jubileu 40 rokov. Po svätej omši nasledoval vynikajúci koncert speváckeho zboru Madony Žitného Ostrova z Dunajskej Lužnej v spolupráci s inštrumentálnymi hudobníkmi. Hlavná nedeľná hodová svätá omša sa začínala o 10.30 hod. a jej celebrantom a slávnostným kazateľom bol dp. Jozef Vadkerti, farár vo Farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice a dekan Dekanátu Bratislava – Juh. Nedeľný popoludňajší program sa kvôli upršanému počasiu uskutočnil v krízovom režime v pastoračnom centre pri kostole. FOTO a FOTO

Bodka za letom

Prechod z leta do septembrového školského režimu je v našej farnosti každý rok zmiernený rodinným pobytom označovaným Bodka za letom. Tentokrát sa šesťdesiatka účastníkov stretla v rekreačnom zariadení na Duchonke, kde ich počas štyroch dní od 1. do 4. septembra duchovne sprevádzali prípravné katechézy júnového svetového stretnutia rodín v Ríme. Okrem duchovného programu v podobe svätých omší, ruženca, ranných chvál, krížovej cesty, modlitieb otcov a matiek boli na pláne aj spoločné hry, súťaže, opekačka či turistický výlet na Topoľčiansky hrad. FOTO

Detské farské leto

Takmer 60 detí spolu so 17 animátormi vycestovali tento rok na spoločný letný pobyt na Chatu Hámor pri obci Kokava nad Rimavicou. V týždni od 14. do 20. augusta 2022 zažili mnoho hier, zábavy, priateľstiev, ale aj duchovnej formácie, keď sa ako tajní agenti cvičili v čnostiach ako vynaliezavosť, zodpovednosť, pozornosť, vytrvalosť či trpezlivosť. Detské farské leto sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. FOTO

Výlet farského spevokolu

U sestier františkánok Premenia v ich dome v Melčiciach-Lieskovom sa od štvrtka 21. júla do nedele 24. júla 2022 uskutočnil výlet a sústredenie spevokolu našej farnosti. Súčasťou spoločne stráveného času boli rozhovory, zábava, výlety, sväté omše, duchovný program aj hudobné nácviky. V nedeľu spevokol obohatil slávenie Eucharistie v miestnom kostole. FOTO

Farský splav Malého Dunaja

Približne 70 účastníkov sa počas víkendu 2. a 3. júla 2022 vybralo zažiť vodácke dobrodružstvo v podobe splavu Malého Dunaja. Začiatok bol v Eliášovciach pod Krížom, nocľah v táborisku na Potônskych Lúkach a záver v nedeľu na obed pri Vodnom kolovom mlyne v Tomášikove. FOTO  

Prvé sväté prijímanie

Na záver školského roka 2021/2022 sa dve soboty po sebe konali slávnosti prvého svätého prijímania, pri ktorých prijalo Eucharistiu spolu 68 detí. V sobotu 11. júna 2022 to boli deti zo škôl na Oborárskej a Teplickej ulici a deti prihlásené priamo v našej farnosti, v celkom počte 31 detí. FOTO V sobotu 18. júna 2022 sa konala slávnosť prvého svätého prijímania pre 37 detí zo škôl Za kasárňou a na Riazanskej ulici. FOTO   

Turíčna vigília s krstom dospelého katechumena

V sobotu 4. júna 2022 sme o 21.00 hod. vonku pred kostolom pri ohni začali sláviť vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorá mala tento rok mimoriadny charakter kvôli návšteve bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka a tiež kvôli krstu jedného dospelého kandidáta z našej farnosti. FOTO 

Synodálny týždeň vo farnosti

Na pozvanie Svätého Otca Františka a podľa inštrukcií Arcidiecézneho synodálneho tímu sme v našej farnosti prežívali synodu o spoločnom kráčaní v Cirkvi najprv v jednotlivých existujúcich farských spoločenstvách. Od 24. apríla do 1. mája 2022 sa potom uskutočnil synodálny týždeň určený pre všetkých záujemcov. Každý deň sa konalo stretnutie na jednu tému. V pondelok 25. apríla 2022 navštívil našu farnosť biskup Mons. František Rábek, aby sa synodálne stretol so skupinkou umelecky vnímavých ľudí. Jeho návšteva zároveň súvisela s výstavou spoločenstva fotografov Človek a viera, ktorá bola v apríli inštalovaná v našom kostole. FOTO

Krížová cesta v prírode

Na Veľký piatok sa o 10.30 hod. začala pred farským kostolom modlitba krížovej cesty, ktorá smerovala cez uličky a vinohrad do prírodného kameňolomu. Pri jednotlivých zastaveniach sa prednášali úvahy pripravené pre aktuálne synodálne kráčanie. FOTO

Púť do Marianky a krížová cesta

Krásne jarné počasie v sobotu 26. marca 2022 využila skupinka pútnikov z našej farnosti, aby od kostola cez Kamzík putovali do Marianky. Tam sa k pútnikom pridali ďalší členovia farnosti, aby sa spoločne pomodlili krížovú cestu v prírode. FOTO

Začiatok synodálnej cesty vo farnosti

V stredu 16. februára 2022 bola večerná svätá omša slávená s formulárom za synodu. Zúčastnili sa jej oslovení moderátori, ktorí na seba vzali úlohu usmerňovať synodálne stretnutia v jednotlivých spoločenstvách. Po svätej omši si pri pracovnom stretnutí rozdelili úlohy a tým sa začal aktívny priebeh synodálnych prác, ktorý bude neskôr vrcholiť synodálnym týždňom vo farnosti. FOTO