2021

 

Sadenie tulipánov pri kostole

Z iniciatívy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa v sobotu 6. novembra 2021 uskutočnila pri našom kostole brigáda, počas ktorej ochotní ľudia posadili viac ako 1000 tulipánových cibuliek. Úspešnosť vykonanej práce sa ukáže na najbližšiu jar. FOTO

 

Miništrantská púť do Marianky

V sobotu 23. októbra 2021 sa skupina miništrantov pod vedením p. diakona Juraja Ochabu a pátra Antonína Lukeša vybrala na pešiu púť do Marianky. Krásne jesenné počasie vyžili putovne, priateľsky aj duchovne. FOTO

 

Farské hody

Tento rok sme si vo farnosti pripomenuli 22. výročie posvätenia nášho Farského kostola Panny Márie – Kráľovnej rodiny. Hodový program sa začal vo štvrtok 23. septembra 2021 adoráciou a modlitbou ruženca za Cirkev a za našu farnosť, pokračoval v piatok po svätej omši zamysleniami nad príhovormi Svätého Otca počas nedávnej návštevy Slovenska. V sobotu 25. septembra 2021 bol hosťom na svätej omši dp. Ján Behula, bývalý kaplán, v súčasnosti farár vo Farnosti Báhoň. Po svätej omši sa uskutočnil sympatický koncert talentov našej farnosti spolu s farským spevokolom. V nedeľu 26. septembra vyvrcholil program slávnostnou hodovu svätou omšou s kazateľom dp. Milanom Puškarom, farárom vo Farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. Popoludní boli pre deti pripravené atrakcie a hra s aktivitami inšpirovaná pápežskou návštevou. FOTO

 

Stretnutie s pápežom Františkom

Skupina našich farníkov sa dostala medzi tých, ktorí v nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod. vítali pápeža Františka tesne po jeho prílete z Budapešti na bratislavskom letisku. Dva autobusy pútnikov z Teplickej sa s ním potom stretli v stredu 15. septembra 2021 na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. FOTO

 

Prvé sväté prijímanie

Pre koronu odložené prvé sväté prijímanie 30 detí z našej farnosti a zo škôl na Odborárskej a Teplickej ulici sa uskutočnilo pri slávnostnej svätej omši v sobotu 4. septembra 2021 o 10.30 hod. FOTO Druhá slávnosť sa konala o týždeň neskôr, v sobotu 11. septembra 2021. Najsvätejšiu Eucharistiu prijalo 40 detí zo škôl Za kasárňou a Riazanská. FOTO 

 

Bodka za letom 

Farský pobyt rodín s deťmi na konci letných prázdnin hostili tento rok Chaty Jelenec pod Gýmešom neďaleko Nitry. Dni od piatka 27. augusta do pondelka 30. augusta 2021 boli naplnené výletmi na Hrad Gýmeš a nitriansky Zobor, hrami, športovými aktivitami a tiež duchovným programom – nechýbali sväté omše, modlitby, duchovné stretnutia matiek, otcov a manželov. Bodka tak bola časom oddychu aj duchovného načerpania. FOTO

 

Detské farské leto

Od nedele 15. augusta do soboty 21. augusta 2021 prežilo takmer 50 detí spolu so 17 animátormi týždeň hier, zážitkov i modlitieb na Chate Opatová pri Trenčíne. Témou farského letného tábora bol liturgický rok. Deti prežívali jednotlivé táborové dni naplnené aktivitami od adventu až po Veľkú noc. FOTO

 

Stretnutie mužov a otcov

V utorok 13. júla 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie v rámci duchovného programu na Teplickej počas leta s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Po svätej omši o sv. Jozefovi sa vo farskom átriu stretla asi dvadsiatka mužov, aby uvažovali o kreatívnej odvahe muža podľa vzoru sv. Jozefa. V intervale dvoch týždňov potom pokračovali ďalšie dve celkom úspešné stretnutia: pre seniorov a starých rodičov a pre ženy a matky – každé s asi tridsiatkou účastníkov. FOTO

 

Farský splav Malého Dunaja

Takmer päťdesiatka účastníkov sa druhý júlový víkend tešila z vodáckeho dobrodružstva na Malom Dunaji. Dospelí aj deti splavili časť rieky od Eliášoviec po Táborisko na Potônskych Lúkach. Ďalšie pokračovanie plánované na nedeľu sa neuskutočnilo pre nepriazeň počasia. Krásne zážitky zo sobotného dňa však zostávajú a sú výzvou zopakovať si to zas o rok. FOTO

 

Púť pobirmovaných do Marianky

Presne týždeň po prijatí sviatosti birmovania, v sobotu 26. júna 2021 sa skupina mladých vydala na pešiu púť z Rače do Marianky. Okrem manželov Tomáša a Márie Ostrožlíkových ich po ceste sprevádzala aj modlitba radostného ruženca. Počas zatavení na piatich miestach sa nielen pomodlili desiatok ruženca, ale tajomstvo aj zahrali. Na záver púte sa stretli s Pánom Ježišom pri slávení svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. FOTO

 

Novokňaz dp. Filip Majdán

V pondelok 21. júna 2021 navštívil našu farnosti novokňaz dp. Filip Majdán, ktorý tu bol počas štúdia na pastoračnom ročníku. Pri svätej omši o 18.00 hod. spolu s veriacimi našej farnosti ďakoval za dar kňazstva a udelil novokňazské požehnanie. FOTO

 

Primície dp. Petra Repka

V nedeľu 20. júna 2021 slávil dve primičné sväté omše (o 9.00 hod. a 11.00 hod.) novokňaz dp. Peter Repko, ktorý prežil v našej farnosti dva roky v službe diakona. Veriaci mu v závere prejavili nielen blahoželanie, ale aj vďaku za jeho službu vo farnosti. FOTO

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania

V sobotu 19. júna 2021 pri svätej omši o 10.00 hod. vyslúžil mladým kresťanom z našej farnosti sviatosť birmovania bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. FOTO

 

Pútnický výlet miništrantov

Pandémia obmedzila púť miništrantov PUMIN v Šaštíne do online podoby. Organizátori však pozvali miništrantov vytvoriť sieť malých lokálnych pútí. U nás sme toto pozvanie prijali v nedeľu 2. mája 2021 v podobe výletu k Pustému kostolíku pri Svätom Jure.