2018

 • ZIMNÉ VÝLETY MLADÝCH
  Ani tento rok na prelome rokov nechýbali mládežnícke výlety do hôr. FOTO
 • RORÁTY
  So začiatkom adventu začali aj tradičné roráty. FOTO
 • SV. MIKULÁŠ
  Aj tento rok prišiel sv. Mikuláš a jeho pomocníci. FOTO
 • RETROPÁRTY
  26. októbra sa konala Retropárty, tentokrát na tému „Naše prvé rande“. FOTO
 • BIRMOVKA
  6. októbra bola v našej farnosti birmovka. Otec biskup Mons. Jozef Haľko ju vyslúžil spolu 47 birmovancom. FOTO
 • ŠARKANIÁDA
  Posledný septembrový deň sme využili na farskú šarkaniádu na Kuchajde. Počasie nám nádherne prialo. FOTO
 • HODY
  21. až 23. septembra sme slávili farské hody. Naším hosťom bol biskup diecézy Kahama z Tanzánie Mons. Ludovick Minde.
  21. septembra: Koncert pre Afriku FOTO
  22. septembra: Svätá omša za účasti bývalých kaplánov FOTO
  23. septembra: Hodová svätá omša a program pre deti FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  Dni od 7. do 9. septembra sme strávili na tradičnej Bodke za letom. Tentokrát v Šaštíne. FOTO
 • POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
  7. septembra sme s pánom starostom a poslancami ďakovali za úrodu. FOTO
 • FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA A LITVY
  Od 16. do 20. augusta sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva do Poľska a Litvy. Navštívili sme aj miesto Eucharistického zázraku v Sokolke. FOTO
 • LETNÝ TÁBOR 2018
  5. až 11. augusta sa konal letný farský tábor na Dobrej Vode. FOTO
 • P18
  Mladí z farnosti sa zúčastnili Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. FOTO
 • SPLAV FARSKÉHO FOTOKLUBU
  Farský fotoklub usporiadal dňa 23. júna splav. FOTO
 • VYSVIACKA A PRIMÍCIE
  16. júna vysvätil arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka za diakona a Tomáša Vlčeka za kňaza. FOTO z vysviacky, FOTO z primícií.
 • 1. SV. PRIJÍMANIE
  19. mája 2018 FOTO
  26. mája 2018 FOTO
 • PÚŤ DO MARIANKY
  1. mája sa podľa zaužívaného zvyku konala pešia púť do Marianky. FOTO
 • VÝLET MINIŠTRANTOV A OTCOV
  Od 13. do 15. apríla prežili účastníci krásne dni v Terchovej na tradičnom výlete miništrantov a otcov. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Na Veľký piatok sa modlila krížová cesta v prírode. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE
  Podľa zaužívaného zvyku sa veriaci našej farnosti zišli v sobotu pred Kvetnou nedeľou na večernej krížovej ceste v Marianke. FOTO
 • KONCERT A SPOMIENKA
  23. marca sme si pripomenuli svätou omšou a agapé smrť pána farára Branislava Bukovského a zároveň sme mali možnosť krásneho umeleckého zážitku pri hudobno-slovnom pásme 7 posledných slov Spasiteľa na kríži. FOTO
 • MEMORIÁL BRANISLAVA BUKOVSKÉHO 2018
  V sobotu 17. marca sa uskutočnil 4. ročník Memoriálu Branislava Bukovského v bedmintone. FOTO
 • MIRO 2017
  Začiatkom februára sme vyhodnotili a spolu oslávili súťaž Miništrant roka 2017 a spolu s koledníkmi Dobrej noviny sme boli v kine. FOTO
 • KARNEVAL
  V nedeľu 28. januára sme sa stretli na detskom fašiangovom karnevale. FOTO
 • FARSKÝ PLES
  20. januára sa na Mladej Garde uskutočnil 11. ročník Farského plesu. FOTO