2017

 • DOBRÁ NOVINA
  Koledníci našej farnosti počas Vianoc nezaháľali. FOTO
 • TEPLICKÁ IDE NA ĽAD
  Ani tieto zimné prázdniny sme nechýbali na zimnom štadióne. FOTO
 • ZIMNÉ VÝLETY MLÁDEŽE
  Mládež využila zimu a išla sa vyšantiť do hôr. FOTO
 • VIANOCE
  Na Vianoce treba pripraviť stromček aj výzdobu. FOTO
 • MIKULÁŠ
  Ani tento rok nechýbala návšteva sv. Mikuláša. Tradične pri svätej omši miništrovali dievčatá. FOTO
 • RORÁTY
  V advente sa – ako každý rok – slávili roráty. FOTO
 • TVORIVÉ DIELNE 
  2. decembra sa uskutočnili v pastoračnom centre tvorivé dielne mamičiek z farnosti. FOTO
 • RETROPÁRTY 
  20. októbra sa uskutočnil 2. ročník Retropárty. Témou boli „Filmové hviezdy“. FOTO
 • BLAHOREČENIE DON TITUSA ZEMANA
  V sobotu 30. septembra sa v Petržalke uskutočnila slávnosť blahorečenia saleziánskeho kňaza don Titusa Zemana. Nechýbali tam ani naši farníci. FOTO
 • HODY
  Počas hodového víkendu bola v sobotu rodinná olympiáda a večer tradičná svätá omša za účasti bývalých kaplánov. FOTO
  V nedeľu sme privítali vzácneho hosťa – kardinála Jozefa Tomka. FOTO
 • KONCERT PAVLA HELANA
  Hody sa v tomto roku začali v piatok 22. septembra koncertom známeho českého pesničkára Pavla Helana, ktorý snímala aj Televízia LUX. FOTO
 • POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
  V spolupráci so starostom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a členmi zastupiteľstva sa na jeseň uskutočnilo poďakovanie za úrodu. FOTO
 • PÚŤ DO FATIMY
  Od 11. do 18. septembra pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime naši farníci putovali na toto vzácne miesto. Po ceste navštívili Avignon, Lurdy, Santiago de Compostela i Bragu, Bathalá, Alcobaca a Nazaré. FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  Posledné letné dni od 31. augusta do 3. septembra strávili rodiny v Rajeckých Tepliciach na Bodke za letom. FOTO
 • FARSKÉ DETSKÉ LETO
  Od 13. do 19. augusta prebiehal pre deti táborový čas v Rajeckých Tepliciach. FOTO
 • SPLAV
  28. a 29. júla sme boli na tradičnom splave Moravy. Tentoraz výnimočne bez dažďa. FOTO
 • ALPY
  Od 23. do 27. júla sa uskutočnil výlet do Álp v Taliansku a Francúzsku. Okrem výstupu na Gran Paradiso bola umiestnená aj pamätná tabuľka na mieste, kde zomrel pán farár Branislav Bukovský. FOTO
 • ROZLÚČKA S KAPLÁNOM
  30. júna sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Radoslavom Šaškovičom. FOTO
 • SPLAV FARSKÉHO FOTOKLUBU
  24. júna sa uskutočnil prvý splav Farského fotoklubu. FOTO
 • MINIŠTRANTI A OTCOVIA
  Od 26. do 28. mája sme strávili pekné chvíle na stretnutí miništrantov a ich otcov. FOTO
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
  13. a 20. mája sa konali slávnosti 1. svätého prijímania. FOTO (1.skupina), FOTO (2. skupina)
 • MARIANKA
  1. máj aj tento rok patril výletu do Marianky. FOTO
 • VEĽKÁ NOC
  Výber fotografií zo slávenia Veľkej noci. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA NA VEĽKÝ PIATOK
  Ani tento rok nechýbala tradičná Krížová cesta v prírode na Veľký Piatok. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE
  V sobotu pred Kvetnou nedeľou sme sa modlili krížovú cestu v Marianke. FOTO
 • MEMORIÁL BRANISLAVA BUKOVSKÉHO
  V sobotu 25. marca sa uskutočnil 3. ročník Memoriálu Branislava Bukovského v bedmintone. FOTO
 • KARNEVAL
  V nedeľu 26. februára vyvrcholili fašiangy v našej farnosti detským karnevalom. FOTO
 • PLES
  11. februára sme sa zabávali na 10. Farskom plese. FOTO
 • TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH
  3. februára odohrali naši mladí z divadelného súboru Vendelín predstavenie Tajomný hrad v Karpatoch. FOTO K dispozícii je aj záznam predstavenia. VIDEO
 • TEPLICKÁ IDE NA ĽAD
  Na prelome rokov sme niekoľkokrát navštívili spoločne ľadovú plochu v Petržalke. FOTO