2016

 • ZIMNÉ VÝLETY
  Počas vianočných prázdnin bola naša mládež na výletoch. FOTO
 • PRÍPRAVA NA VIANOCE
  Fotografie dokumentujú, ako sme sa pripravovali na prežívanie vianočných sviatkov. FOTO 
 • RORÁTY
  Adventné utorky mávame rorátne sväté omše. 13. decembra prišiel medzi nás otec biskup Mons. Jozef Haľko. FOTO
 • SV. MIKULÁŠ
  Aj tento rok k nám zavítal svätý biskup Mikuláš. FOTO
 • TVORIVÉ DIELNE
  V sobotu 3. decembra sa v pastoračnom centre uskutočnili tvorivé dielne. FOTO
 • ŠARKANIÁDA
  V nedeľu 23. októbra patrila Kuchajda farskej šaraniáde. FOTO
 • RETROPÁRTY
  21. októbra sme mali prvú farskú Retropárty. Bolo veselo. FOTO
 • MARTINCUP
  V októbri sa naši mladší aj starší miništranti zúčastnili diecézneho kola Martincupu. FOTO
 • HODY
  Od 23. do 25. septembra sme slávili farské hody. FOTO
 • POĽSKO
  Od 14. do 17. septembra sme boli na farskej púti v Poľsku. Navštívili sme Wadowice, Kalwariu Zebrzydowsku, Krakow, Lagiewniki a Czenstochowu. FOTO
 • SÚSTREDENIE ANIMÁTOROV
  9. a 10. septembra sme v Rohožníku plánovali stretká a aktivity na najbližšie obdobie. FOTO
 • POŽEHNANIE ÚRODY
  Tradične začiatkom septembra ďakujeme za úrodu v spoločnosti pána starostu a vinohradníkov. FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  Tento rok sme bodkovali v pastoračnom centre Jonatán v Pruskom a na okolí. FOTO
 • TÁBOR 2016
  Od 14. do 20. augusta sme strávili krásne chvíle na letnom farskom tábore v Rajeckých Tepliciach. FOTO
 • SPLAV
  5. a 6. augusta sme absolvovali tradičný splav rieky Morava. Tentoraz až z obce Gajary. FOTO
 • PRVOPRIJÍMAJÚCI V MARIANKE
  27. júna sa deti z tohtoročného 1. svätého prijímania zúčastnili na spoločnej púti v Marianke. FOTO
 • BISKUP ISLANDU
  23. júna nás navštívil biskup Islandu Mons. Dávid Tencer. FOTO
 • BIRMOVKA
  18. júna prišiel vyslúžiť sviatosť birmovania 64 birmovancom do našej farnosti otec biskup Mons. Jozef Haľko. FOTO
 • BENEFIČNÝ KONCERT DETÍ A MLÁDEŽE
  12. júna sa uskutočnil Benefičný koncert detí a mladých z farnosti. Výťažok bol použitý na detský letný tábor. FOTO
 • VÝLET MINIŠTRANTOV A OTCOV
  3. až 5. júna sme v rámci výletu miništrantov a ich otcov navštívili Veľké Rovné a putovali sme aj na Turzovku. FOTO
 • VÝLET SPEVÁCKEHO ZBORU V ČASTEJ
  Náš detský spevácky zbor bol 27.-29. mája na sústredení a výlete v Častej. FOTO
 • OMŠA S BIRMOVANCAMI
  Záverečná svätá omša prípravy s birmovancami sa uskutočnila pri Lurdskej jaskynke na Hlbokej ceste v Bratislave. FOTO
 • FARSKÁ OPEKAČKA
  1. mája sme sa stretli pod Kamzíkom na farskej opekačke. FOTO
 • 1. ROČNÍK MEMORIÁLU BRANISLAVA BUKOVSKÉHO
  Po nultom ročníku sa tento rok 23. apríla uskutočnil v Národnom tenisovom centre v Bratislave 1. ročník bedmintonového turnaja Memoriál Branislava Bukovského. FOTO
 • 1. SV. PRIJÍMANIE
  Dva termíny 1. svätého prijímania boli 9. apríla 2016 – FOTO a 16. apríla 2016 – FOTO.
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Aj tento Veľký piatok sme sa pomodlili spoločne krížovú cestu v prírode. FOTO
 • OPRAVA STRECHY PASTORAČNÉHO CENTRA
  Fotografie zachytávajú ako sa začala oprava strechy pastoračného centra. FOTO
 • FARSKÝ PLES
  6. februára sa v Istropolise uskutočnil 9. farský ples. FOTO
 • KARNEVAL
  Ani tohoročné fašiangové obdobie nebolo bez detského karnevalu. FOTO
 • VÝLET RODÍN DO BLATNICE
  Po Silvestri strávili rodiny niekoľko dní v Blatnici. Nemohol chýbať hokejový zápas Winter Classic na miestnom rybníku. FOTO
 • VIANOCE
  Uplynulé Vianoce skrášlil v kostole stromček, ktorý bol zasadený pri vzniku farnosti. Jeho čas dozrel a on bol ozdobou Vianoc. FOTO
 • TEPLICKÁ IDE NA ĽAD
  Na prelome rokov sme niekoľkokrát navštívili spoločne ľadovú plochu v Petržalke. FOTO