2015

 • KARNEVAL
  V sobotu 31. januára sa uskutočnil v pastoračnom centre farský detský karneval. FOTO
 • FARSKÝ PLES
  14. februára sa konal 7. Farský ples. Tentokrát v Istropolise. FOTO
 • MEMORIÁL BRANISLAVA BUKOVSKÉHO
  V sobotu 21. marca sa začala písať tradícia bedmintonového turnaja Memoriál Branislava Bukovského. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE
  V sobotu 21. marca sme sa pomodlili v Marianke nočnú krížovú cestu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 farníkov. FOTO

 • 1. VÝROČIE SMRTI PÁNA FARÁRA BUKOVSKÉHO
  23. marca sme si pripomenuli 1. výročie smrti pána farára Branislava Bukovského. FOTO
 • VÝMENA ORGANA
  Pred Veľkou nocou sme stihli výmenu starého organa za nový. Inštalácia sa podarila dokončiť do Zeleného štvrtku. Odvoz starého organa i inštaláciu nového sme zachytili aj fotoaparátom. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Tradične sme na Veľký piatok spoločne absolvovali krížovú cestu v prírode. FOTO
 • RELIKVIA SV. JÁNA PAVLA II.
  V nedeľu Božieho milosrdenstva sme mali možnosť vo farnosti privítať relikviu svätého Jána Pavla II., ktorú daroval Televízii LUX krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz. FOTO
 • INAUGURAČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
  19. apríla sme požehnali nový organ a uskutočnil sa zároveň inauguračný benefičný koncert. FOTO
  1. mája sme putovali do Marianky. FOTO
 • SVÄTÁ ZEM
  Od 24. do 29. mája sme absolvovali púť do Svätej zeme a Petry. FOTO
 • VÝLET MINIŠTRANTOV S OTCAMI
  V dňoch 8. až 10. mája sme zorganizovali výlet miništrantov s otcami na chatu Radosť v Rohožníku. Okrem iného sme vystúpili na Vysokú a pochutnali si na pečenom jahniatku a guláši. FOTO
 • 1. SV. PRIJÍMANIE
  V máji sa uskutočnilo 1. sväté prijímanie: 23.5.2015 FOTO a 30.5.2015 FOTO
 • OTVORENIE LETA
  7. júna sme spoločným výletom a opekačkou na Kolibe otvorili leto. FOTO
 • BLATNICA
  Od 30. júna do 4. júla bola farská mládež na výlete v Blatnici. FOTO
 • SPLAV
  10. a 11. júla sme splavovali rieku Morava zo Záhorskej Vsi cez Vysokú pri Morave až na Devín. FOTO
 • P15
  V dňoch 31. júla až 2. augusta sa mladí z našej farnosti zúčastnili v Poprade celoslovenského stretnutia mládeže P15. FOTO
 • DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
  Od 8. do 15. augusta sme boli na letnom tábore vo Veľkom Rovnom. V Roku zasväteného života sme boli rozdelení do reholí. FOTO
 • TALIANSKO 
  Od 24. do 29. augusta sme cestovali po Taliansku. Postupne sme sa zastavili v Mirabilandii, Lorete, Lanciane, San Giovanni Rotondo a pri mori v Termoli. FOTO
 • POŽEHNANIE ÚRODY
  V piatok 6. septembra sme za prítomnosti pána starostu našej mestskej časti ďakovali za úrodu a požehnávali dary zeme. FOTO
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT
  20. septembra sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave. FOTO
 • HODY
  Od 25. do 27. septembra sme slávili farské hody. FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  Dni od 9. do 11. októbra patrili Bodke za letom, ktorú sme prežili na Planinke. Navštívili sme aj Katarínku. FOTO
 • MARIAZELL
  17. októbra sme navštívili rakúske mariánske pútnické miesto Mariazell. FOTO
 • MARTIN CUP
  Naši starší miništranti sa stali víťazmi diecézneho Martin Cupu v sálovom futbale. Zúčastnili sa ho ako víťazi dekanského kola, čím postúpili na celoslovenskú súťaž do Košíc. FOTO
 • ŠARKANIÁDA
  V nedeľu 25. októbra sme sa zišli na Kuchajde, aby sme sa potešili z lietajúcich šarkanov. FOTO
 • STRIEBORNÉ STRUNY
  Na Krista Kráľa sme usporiadali koncert komorného orchestra Strieborné struny pod vedením pani Aleny Heribanovej so sólistom Martinom Šafárikom. FOTO
 • TVORIVÉ DIELNE
  Pred Vianocami sa opäť zišli šikovné mamičky a deti, aby vyrobili zaujímavé darčeky. FOTO
 • SV. MIKULÁŠ
  Aj tento rok k nám zavítal Svätý Mikuláš. FOTO
 • RORÁTY
  Počas Adventu mávame vždy v utorok ráno rorátne sväté omše a po nich spoločné raňajky na fare. FOTO
 • MLÁDEŽ V BLATNICI
  Koniec roku strávili naši mladí stredoškoláci v Blatnici. FOTO