2014

 • TAIZÉ – PRAHA 
  Naša mládež sa zúčastnila na Európskom stretnutí Taizé, ktoré bolo tentokrát v Prahe. FOTO
 • MIKULÁŠ
  Svätý Mikuláš ani tento rok neobišiel našu farnosť a zavítal do nej spolu so sprievodom anjelov. Podľa tradície našej farnosti mohli výnimočne miništrovať dievčatá. FOTO

 • KONCERT SKUPINY G.O.D.S.
  23. novembra nás navštívila gospelová skupina G.O.D.S. z Prešova. FOTO
 • BIRMOVKA
  15. novembra udelil biskup Mons. Jozef Haľko sviatosť birmovania 21 našim mladým farníkom. FOTO
 • TVORIVÉ DIELNE
  8. novembra prebehli v pastoračnom centre tvorivé dielne. FOTO
 • ŠARKANIÁDA
  V nedeľu 19. októbra sme sa vybrali púšťať na Kuchajdu šarkanov. FOTO
 • HODY
  25. septembra uplynulo 15 rokov od posviacky nášho chrámu. S vďakou sme si túto udalosť pripomenuli počas svätých omší a aktivít pre farnosť. Slávnostným kazateľom bol vdp. Štefan Herényi a hosťami boli aj súrodenci Jendruchovci. FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  V dňoch od 19. do 21. septembra sme boli na chate Radosť v Rohožníku, kde sme sa rozlúčili s letom a strávili spolu pekné chvíle. Navštívili sme aj Plavecký hrad. FOTO
 • TÁBOR TERCHOVÁ
  V dňoch 16. až 23. augusta sme boli na farskom letnom tábore v Terchovej. FOTO
 • SPLAV
  Počas leta sa stihla uskutočniť aj vodácka aktivita. FOTO
 • TRNAVA A SMOLENICE
  12. júla usporiadala naša farnosť v spolupráci s miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto výlet do Trnavy a Smoleníc. Zastavili sme sa na hrobe pána farára Branislava Bukovského a navštívili sme zámok v Smoleniciach. V Smoleniciach sme slávili svätú omšu a nechýbala ani opekačka. FOTO
 • OTVORENIE LETA
  22. júna sme výletom a opekačkou na Kolibe otvorili leto. FOTO
 • 1. JÚN
  1. júna nás navštívil v špeciálnej podobe Svätý Otec František. Nabudúce možno aj osobne. FOTO
 • 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE
  Dve slávnosti sa v našej farnosti uskutočnili 24. mája FOTO a 31. mája FOTO.
 • DEŇ MATIEK
  Už tradične sme vo farnosti oslávili Deň matiek v spolupráci s Konferenciou Kráľovnej rodiny Spolku sv. Vincenta de Paul. FOTO
 • MÁJOVÁ PÚŤ DO MARIANKY
  1. mája sme putovali do Marianky. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Už tradične sme na Veľký piatok spoločne absolvovali krížovú cestu v prírode. FOTO
 • TURNAJ MINIŠTRANTOV
  Mladší miništranti sa zúčastnili na turnaji na Miletičke. FOTO
 • ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA
  23. marca zomrel náhle vo Francúzsku náš pán farár Branislav Bukovský. Za spásu jeho duše sme slúžili zádušnú svätú omšu. FOTO
 • FARSKÝ PLES
  7. farský ples sa uskutočnil 8. februára. FOTO