2013

 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT
  22. septembra sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Košiciach. FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  Výborná Bodka za letom za konala v Terchovej. FOTO
 • LETNÝ TÁBOR
  Počas letných prázdnin sme boli na tábore v Jablonici. FOTO
 • BIRMOVKA
  26. mája navštívil našu farnosť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, aby pri svätej omši vyslúžil sviatosť birmovania. FOTO
 • SVÄTÁ ZEM
  V apríli sme v rámci Púte katolíckych médií navštívili Svätú zem. FOTO
 • FARSKÝ PLES
  Tento rok sa úspešne uskutočnil v poradí šiesty farský ples. FOTO
 •