2009

 • BIRMOVKA
  11. októbra bola v našej farnosti birmovka. FOTO
 • HODY
  Slávili sme 10. výročie posvätenia chrámu. FOTO
 • VÝLET DO PRUSKÉHO
  Obrazové spomienky na výlet do Pruského: FOTO
 • LETNÝ TÁBOR
  Obrazové spomienky na letný tábor: FOTO
 • PRÁZDNINOVÝ SPLAV
  Obrazové spomienky zo splavu, ktorý sa konal 1. augusta: FOTO
 • PÚŤ DO TALIANSKA
  Začiatkom júla sme boli na púti v Taliansku. FOTO
 • KRÍŽOVÁ CESTA
  Na Veľký piatok sme sa modlili krížovú cestu v prírode. FOTO
 • ŠPANIA DOLINA
  Obrazové spomienky na výlet do Španej doliny: FOTO
 • FARSKÝ PLES
  Obrazové spomienky na farský ples: FOTO