Aktivity

 

Charita

Spolok sv. Vincenta de Paul

Konferencia Kráľovnej rodiny

Kontakná osoba: p. Anna Jánošová

          Bratislavská arciediecézna charita

          Adresár na pomoc rodinám v núdzi

 

Sväté omše za účasti detí

Sväté omše za účasti detí a s výrazným rodinným rozmerom sa konajú vo farnosti každú nedeľu o 10.30 hod. s výnimkou školských prázdnin. 

 

Modlitby matiek

Vo farnosti funguje 6 skupín Modlitieb matiek. Ak by mal niekto záujem pridať sa k spoločnej modlitbe matiek alebo založiť novú skupinku, môže sa kedykoľvek prihlásiť na fare alebo v sakristii.

Pre mamičky s malými deťmi (1 – 6 rokov) je možnosť modlitby a zároveň spoločnej hry ich detí v pastoračnom centre pri kostole pravidelne každý týždeň v období školského roka. 

 

Modlitby otcov

Modlitby otcov sa konajú na fare v utorky večer po svätej omši. 

 

Stretká

Vo farnosti sa pravidelne koná množstvo stretiek. Ich presná podoba sa postupne vytvára, hoci v súčasnosti je veľmi poznačená obmedzeniami súvisiacimi s koronakrízou.

V minulom roku sa pravidelne stretávali:

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ (po 7. ročník)

STREDOŠKOLÁCI

MINIŠTRANTI

VYSOKOŠKOLÁCI a STARŠIA MLÁDEŽ                                                   

KATECHÉZA PRE DOSPELÝCH

MODLITBY OTCOV

MODLITBY MATIEK

ROBOTICKÝ KRÚŽOK

FARSKÝ FOTOKLUB