2018

 • ZIMNÉ VÝLETY MLADÝCH
  Ani tento rok na prelome rokov nechýbali mládežnícke výlety do hôr. FOTO
 • RORÁTY
  So začiatkom adventu začali aj tradičné roráty. FOTO
 • SV. MIKULÁŠ
  Ani tento rok nemohol chýbať sv. Mikuláš a jeho pomocníci. FOTO
 • RETROPÁRTY
  26. októbra sa konala Retropárty, tentokrát na tému „Naše prvé rande“. FOTO
 • BIRMOVKA
  6. októbra bola v našej farnosti birmovka. Otec biskup Jozef Haľko ju vyslúžil spolu 47 birmovancom. FOTO
 • ŠARKANIÁDA
  Posledný septembrový deň sme využili na farskú šarkaniádu na Kuchajde. Počasie nám nádherne prialo. FOTO
 • HODY
  21. až 23. septembra sme slávili farské hody. Naším hosťom bol biskup diecézy Kahama z Tanzánie Mons. Ludovick Minde.
  21. septembra: Koncert pre Afriku FOTO
  22. septembra: Svätá omša za účasti bývalých pánov kaplánov FOTO
  23. septembra: Hodová svätá omša a program pre deti FOTO
 • BODKA ZA LETOM
  7. až 9. septembra sme strávili na tradičnej Bodke za letom. Tentokrát v Šaštíne. FOTO
 • POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
  7. septembra sme s pánom starostom a poslancami ďakovali za úrodu. FOTO
 • FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA A LITVY
  Od 16. do 20. augusta sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva do Poľska a Litvy. Navštívili sme aj miesto Eucharistického zázraku v Sokolke. FOTO
 • LETNÝ TÁBOR 2018
  5. až 11. augusta sa konal letný farský tábor na Dobrej Vode. FOTO
 • P18
  Naši mladí sa zúčastnili národného stretnutia P18 v Prešove. Výber z fotiek nájdete tu P18
 • SPLAV FOTOKLUBU
  Farský fotoklub usporiadal 23.júna splav. Výber z foto nájdete tu 2018_Splav_FK
 • VYSVIACKA A PRIMÍCIE
  16. júna vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka a za kňaza Tomáša Vlčeka. Výber z fotografií z vysviacky z TK KBS nájdete tu 2018_Vysviacka. Fotografie z primičnej svätej omše 17. júna nájdete tu 2018_Primicie
 • 1. SV.PRIJÍMANIE
  Fotografie z 1. Svätého prijímania:
  19.5.2018 Prijímanie I.
  26.5.2018 Prijímanie II.
 • PÚŤ DO MARIANKY
  1. mája zvykneme putovať pešo do Marianky. Výber z foto nájdete tu 2018_Marianka
 • VÝLET MINIŠTRANTOV A OTCOV
  13.-15. apríla sme prežili krásne dni na tradičnom výlete miništrantov a otcov. Tentoraz sme navštívili Terchovú. Výber z foto nájdete tu 2018Ministranti_otcovia 
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Na Veľký Piatok sem sa tradične pomodlili krížovú cestu v prírode. Výber z foto nájdete tu 2018_KC
 • KRÍŽOVÁ CESTA MARIANKA
  Ako máme vo zvyku, v sobotu pred Kvetnou nedeľou sme sa zišli v Marianke na večernej krížovej ceste. Výber z fotografií nájdete tu 2018KC_Marianka 
 • KONCERT A SPOMIENKA
  23. marca sme si pripomenuli svätou omšou a agapé smrť pána faraára a Bukovského a zároveň sme mali možnosť krásneho umeleckého zážitku pri hudobno-slovnom pásme 7 posledných slov Spasiteľa. Výber z foto nájdete tu 7Slov
 • MMB 2018
  V sobotu 17. marca sa uskutočnil 4. ročník Memoriálu Branislava Bukovského v bedmintone. Výber z foto nájdete tu MMB_2018
 • MIRO 2017
  Začiatkom februára sme vyhodnotili a spolu oslávili súťaž Miništrant roka 2017. A spolu s koledníkmi Dobrej noviny sme boli v kine. Výber z foto nájdete tu MIRO2017
 • KARNEVAL
  V nedeľu 28. januára sme sa stretli na detskom fašiangovom karnevale. Výber z foto nájdete tu Karneval_2018
 • FARSKÝ PLES
  20. januára sa na Mladej Garde uskutočnil už 11. ročník Farského plesu. Výber z fotografií nájdete tu Ples2018