Život vo farnosti

 

Bodka za letom

Prechod z leta do septembrového školského režimu je v našej farnosti každý rok zmiernený rodinným pobytom označovaným Bodka za letom. Tentokrát sa šesťdesiatka účastníkov stretla v rekreačnom zariadení na Duchonke, kde ich počas štyroch dní od 1. do 4. septembra duchovne sprevádzali prípravné katechézy júnového svetového stretnutia rodín v Ríme. Okrem duchovného programu v podobe svätých omší, ruženca, ranných chvál, krížovej cesty, modlitieb otcov a matiek boli na pláne aj spoločné hry, súťaže, opekačka či turistický výlet na Topoľčiansky hrad. FOTO

 

Detské farské leto

Takmer 60 detí spolu so 17 animátormi vycestovali tento rok na spoločný letný pobyt na Chatu Hámor pri obci Kokava nad Rimavicou. V týždni od 14. do 20. augusta 2022 zažili mnoho hier, zábavy, priateľstiev, ale aj duchovnej formácie, keď sa ako tajní agenti cvičili v čnostiach ako vynaliezavosť, zodpovednosť, pozornosť, vytrvalosť či trpezlivosť. Detské farské leto sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. FOTO

 

Výlet farského spevokolu

U sestier františkánok Premenia v ich dome v Melčiciach-Lieskovom sa od štvrtka 21. júla do nedele 24. júla 2022 uskutočnil výlet a sústredenie spevokolu našej farnosti. Súčasťou spoločne stráveného času boli rozhovory, zábava, výlety, sväté omše, duchovný program aj hudobné nácviky. V nedeľu spevokol obohatil slávenie Eucharistie v miestnom kostole. FOTO

 

Farský splav Malého Dunaja

Približne 70 účastníkov sa počas víkendu 2. a 3. júla 2022 vybralo zažiť vodácke dobrodružstvo v podobe splavu Malého Dunaja. Začiatok bol v Eliášovciach pod Krížom, nocľah v táborisku na Potônskych Lúkach a záver v nedeľu na obed pri Vodnom kolovom mlyne v Tomášikove. FOTO  

 

Prvé sväté prijímanie

Na záver školského roka 2021/2022 sa dve soboty po sebe konali slávnosti prvého svätého prijímania, pri ktorých prijalo Eucharistiu spolu 68 detí. V sobotu 11. júna 2022 to boli deti zo škôl na Oborárskej a Teplickej ulici a deti prihlásené priamo v našej farnosti, v celkom počte 31 detí. FOTO V sobotu 18. júna 2022 sa konala slávnosť prvého svätého prijímania pre 37 detí zo škôl Za kasárňou a na Riazanskej ulici. FOTO   

 

Turíčna vigília s krstom dospelého katechumena

V sobotu 4. júna 2022 sme o 21.00 hod. vonku pred kostolom pri ohni začali sláviť vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorá mala tento rok mimoriadny charakter kvôli návšteve bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka a tiež kvôli krstu jedného dospelého kandidáta z našej farnosti. FOTO 

 

Synodálny týždeň vo farnosti

Na pozvanie Svätého Otca Františka a podľa inštrukcií Arcidiecézneho synodálneho tímu sme v našej farnosti prežívali synodu o spoločnom kráčaní v Cirkvi najprv v jednotlivých existujúcich farských spoločenstvách. Od 24. apríla do 1. mája 2022 sa potom uskutočnil synodálny týždeň určený pre všetkých záujemcov. Každý deň sa konalo stretnutie na jednu tému. V pondelok 25. apríla 2022 navštívil našu farnosť biskup Mons. František Rábek, aby sa synodálne stretol so skupinkou umelecky vnímavých ľudí. Jeho návšteva zároveň súvisela s výstavou spoločenstva fotografov Človek a viera, ktorá bola v apríli inštalovaná v našom kostole. FOTO

 

Krížová cesta v prírode

Na Veľký piatok sa o 10.30 hod. začala pred farským kostolom modlitba krížovej cesty, ktorá smerovala cez uličky a vinohrad do prírodného kameňolomu. Pri jednotlivých zastaveniach sa prednášali úvahy pripravené pre aktuálne synodálne kráčanie. FOTO

 

Púť do Marianky a krížová cesta

Krásne jarné počasie v sobotu 26. marca 2022 využila skupinka pútnikov z našej farnosti, aby od kostola cez Kamzík putovali do Marianky. Tam sa k pútnikom pridali ďalší členovia farnosti, aby sa spoločne pomodlili krížovú cestu v prírode. FOTO

 

Začiatok synodálnej cesty vo farnosti

V stredu 16. februára 2022 bola večerná svätá omša slávená s formulárom za synodu. Zúčastnili sa jej oslovení moderátori, ktorí na seba vzali úlohu usmerňovať synodálne stretnutia v jednotlivých spoločenstvách. Po svätej omši si pri pracovnom stretnutí rozdelili úlohy a tým sa začal aktívny priebeh synodálnych prác, ktorý bude neskôr vrcholiť synodálnym týždňom vo farnosti. FOTO

 

Farské aktivity a udalosti predchádzajúcich rokov nájdete v hlavnom menu pod záložkou GALÉRIA/ARCHÍV