Život vo farnosti

Česká a slovenská architektúra – výstava

Náš kostol Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave bol vybraný do reprezentatívnej výstavy Českej a slovenskej architektúry na Bratislavskom hrade. Exkurzia z našej farnosti na túto výstavu sa uskutočnila v sobotu 24. februára o 15.00. FOTO

V pondelok 19. februára o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Umelec – prorok, blázon, alebo…?“ Potrebuje Cirkev umelcov, alebo len dekoratérov, ilustrátorov a zaplňovačov bielych stien? Kto je vlastne umelcom? Do diskusie prijali pozvanie kňaz a archeológ dp. Tomáš Krampl a Peter Megyeši, ktorý je docentom na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a vedeckým pracovníkom na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave. Stretnutie moderoval študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvent Kolégia Antona Neuwirtha Ján Barčiak. FOTO

V sobotu 3. februára sa v priestoroch veľkej sály v študentskom domove Mladá garda uskutočnil farský ples. Okrem hudby, tanca, dobrého jedla a tomboly bolo súčasťou plesového programu aj vystúpenie hudobnej kapely mladých z farnosti a tiež tanečné a hudobné predstavenie znevýhodnených osôb zo združenia VOTUM, čím sa ples stal aj krásnym miestom ľudskosti a integrácie. FOTO  

Popoludnie spoločenských hier

Na štvrtú cezročnú nedeľu 28. januára sa od 15.30 v pastoračnom centre našej farnosti konalo pravidelné stretnutie s názvom Popoludnie spoločenských hier. Farníci každého veku venovali nedeľné popoludnie prežívaniu radosti zo spoločenstva a zábave pri priateľskom zápolení. FOTO

Misijný koláč

Na tretiu cezročnú nedeľu 21. januára, ktorá je nedeľou Božieho Slova sa v našej farnosti uskutočnilo podujatie s názvom „misijný koláč“. Koláče, ktoré dobrovoľníci napiekli boli po svätých omšiach dopoludnia k dispozícii v pastoračnom centre. Kto chcel, mohol ochutnať a pomôcť príspevkom na misie. Dobrovoľné príspevky vo výške 1450,-€ poputovali na podporu projektu starostlivosti o opustené deti v africkej krajine Kongo. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Veríme, že aj týmto spôsobom sme mohli prispieť k uskutočneniu Ježišovej výzvy: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35) FOTO

Koledovanie Dobrej noviny v kostole

Na sviatok Zjavenia Pána, v sobotu 6. januára po svätých omšiach o 9.00 a 10.30 v kostole vystúpili koledníci Dobrej noviny, ktorí koledovali aj v domácnostiach našej farnosti. V tomto roku je finančná zbierka venovaná na výstavbu solárnych elektrární a vzdelávanie mladých ľudí na ich obsluhu v Južnom Sudáne. Na Dobrú novinu sa spolu vyzbieralo 1984,40-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! FOTO

Farské korčuľovanie

Počas vianočných prázdnin sa vo viacerých termínoch na zimnom štadióne v Petržalke už tradične konalo farské korčuľovanie. FOTO

Farské aktivity a udalosti predchádzajúcich rokov nájdete v hlavnom menu pod záložkou GALÉRIA/ARCHÍV.