Život vo farnosti

 

Výlet farského spevokolu

U sestier františkánok Premenia v ich dome v Melčiciach-Lieskovom sa od štvrtka 21. júla do nedele 24. júla 2022 uskutočnil výlet a sústredenie spevokolu našej farnosti. Súčasťou spoločne stráveného času boli rozhovory, zábava, výlety, sväté omše, duchovný program aj hudobné nácviky. V nedeľu spevokol obohatil slávenie Eucharistie v miestnom kostole. FOTO

 

Farský splav Malého Dunaja

Približne 70 účastníkov sa počas víkendu 2. a 3. júla 2022 vybralo zažiť vodácke dobrodružstvo v podobe splavu Malého Dunaja. Začiatok bol v Eliášovciach pod Krížom, nocľah v táborisku na Potônskych Lúkach a záver v nedeľu na obed pri Vodnom kolovom mlyne v Tomášikove. FOTO  

 

Prvé sväté prijímanie

Na záver školského roka 2021/2022 sa dve soboty po sebe konali slávnosti prvého svätého prijímania, pri ktorých prijalo Eucharistiu spolu 68 detí. V sobotu 11. júna 2022 to boli deti zo škôl na Oborárskej a Teplickej ulici a deti prihlásené priamo v našej farnosti, v celkom počte 31 detí. FOTO V sobotu 18. júna 2022 sa konala slávnosť prvého svätého prijímania pre 37 detí zo škôl Za kasárňou a na Riazanskej ulici. FOTO   

 

Turíčna vigília s krstom dospelého katechumena

V sobotu 4. júna 2022 sme o 21.00 hod. vonku pred kostolom pri ohni začali sláviť vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorá mala tento rok mimoriadny charakter kvôli návšteve bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka a tiež kvôli krstu jedného dospelého kandidáta z našej farnosti. FOTO 

 

Synodálny týždeň vo farnosti

Na pozvanie Svätého Otca Františka a podľa inštrukcií Arcidiecézneho synodálneho tímu sme v našej farnosti prežívali synodu o spoločnom kráčaní v Cirkvi najprv v jednotlivých existujúcich farských spoločenstvách. Od 24. apríla do 1. mája 2022 sa potom uskutočnil synodálny týždeň určený pre všetkých záujemcov. Každý deň sa konalo stretnutie na jednu tému. V pondelok 25. apríla 2022 navštívil našu farnosť biskup Mons. František Rábek, aby sa synodálne stretol so skupinkou umelecky vnímavých ľudí. Jeho návšteva zároveň súvisela s výstavou spoločenstva fotografov Človek a viera, ktorá bola v apríli inštalovaná v našom kostole. FOTO

 

Krížová cesta v prírode

Na Veľký piatok sa o 10.30 hod. začala pred farským kostolom modlitba krížovej cesty, ktorá smerovala cez uličky a vinohrad do prírodného kameňolomu. Pri jednotlivých zastaveniach sa prednášali úvahy pripravené pre aktuálne synodálne kráčanie. FOTO

 

Púť do Marianky a krížová cesta

Krásne jarné počasie v sobotu 26. marca 2022 využila skupinka pútnikov z našej farnosti, aby od kostola cez Kamzík putovali do Marianky. Tam sa k pútnikom pridali ďalší členovia farnosti, aby sa spoločne pomodlili krížovú cestu v prírode. FOTO

 

Začiatok synodálnej cesty vo farnosti

V stredu 16. februára 2022 bola večerná svätá omša slávená s formulárom za synodu. Zúčastnili sa jej oslovení moderátori, ktorí na seba vzali úlohu usmerňovať synodálne stretnutia v jednotlivých spoločenstvách. Po svätej omši si pri pracovnom stretnutí rozdelili úlohy a tým sa začal aktívny priebeh synodálnych prác, ktorý bude neskôr vrcholiť synodálnym týždňom vo farnosti. FOTO

 

Sadenie tulipánov pri kostole

Z iniciatívy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa v sobotu 6. novembra 2021 uskutočnila pri našom kostole brigáda, počas ktorej ochotní ľudia posadili viac ako 1000 tulipánových cibuliek. Úspešnosť vykonanej práce sa ukáže na najbližšiu jar. FOTO

 

Miništrantská púť do Marianky

V sobotu 23. októbra 2021 sa skupina miništrantov pod vedením p. diakona Juraja Ochabu a pátra Antonína Lukeša vybrala na pešiu púť do Marianky. Krásne jesenné počasie vyžili putovne, priateľsky aj duchovne. FOTO

 

Farské hody

Tento rok sme si vo farnosti pripomenuli 22. výročie posvätenia nášho Farského kostola Panny Márie – Kráľovnej rodiny. Hodový program sa začal vo štvrtok 23. septembra 2021 adoráciou a modlitbou ruženca za Cirkev a za našu farnosť, pokračoval v piatok po svätej omši zamysleniami nad príhovormi Svätého Otca počas nedávnej návštevy Slovenska. V sobotu 25. septembra 2021 bol hosťom na svätej omši dp. Ján Behula, bývalý kaplán, v súčasnosti farár vo Farnosti Báhoň. Po svätej omši sa uskutočnil sympatický koncert talentov našej farnosti spolu s farským spevokolom. V nedeľu 26. septembra vyvrcholil program slávnostnou hodovu svätou omšou s kazateľom dp. Milanom Puškarom, farárom vo Farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. Popoludní boli pre deti pripravené atrakcie a hra s aktivitami inšpirovaná pápežskou návštevou. FOTO

 

Stretnutie s pápežom Františkom

Skupina našich farníkov sa dostala medzi tých, ktorí v nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod. vítali pápeža Františka tesne po jeho prílete z Budapešti na bratislavskom letisku. Dva autobusy pútnikov z Teplickej sa s ním potom stretli v stredu 15. septembra 2021 na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. FOTO

 

Prvé sväté prijímanie

Pre koronu odložené prvé sväté prijímanie 30 detí z našej farnosti a zo škôl na Odborárskej a Teplickej ulici sa uskutočnilo pri slávnostnej svätej omši v sobotu 4. septembra 2021 o 10.30 hod. FOTO Druhá slávnosť sa konala o týždeň neskôr, v sobotu 11. septembra 2021. Najsvätejšiu Eucharistiu prijalo 40 detí zo škôl Za kasárňou a Riazanská. FOTO 

 

Bodka za letom 

Farský pobyt rodín s deťmi na konci letných prázdnin hostili tento rok Chaty Jelenec pod Gýmešom neďaleko Nitry. Dni od piatka 27. augusta do pondelka 30. augusta 2021 boli naplnené výletmi na Hrad Gýmeš a nitriansky Zobor, hrami, športovými aktivitami a tiež duchovným programom – nechýbali sväté omše, modlitby, duchovné stretnutia matiek, otcov a manželov. Bodka tak bola časom oddychu aj duchovného načerpania. FOTO

 

Detské farské leto

Od nedele 15. augusta do soboty 21. augusta 2021 prežilo takmer 50 detí spolu so 17 animátormi týždeň hier, zážitkov i modlitieb na Chate Opatová pri Trenčíne. Témou farského letného tábora bol liturgický rok. Deti prežívali jednotlivé táborové dni naplnené aktivitami od adventu až po Veľkú noc. FOTO

 

Stretnutie mužov a otcov

V utorok 13. júla 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie v rámci duchovného programu na Teplickej počas leta s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Po svätej omši o sv. Jozefovi sa vo farskom átriu stretla asi dvadsiatka mužov, aby uvažovali o kreatívnej odvahe muža podľa vzoru sv. Jozefa. V intervale dvoch týždňov potom pokračovali ďalšie dve celkom úspešné stretnutia: pre seniorov a starých rodičov a pre ženy a matky – každé s asi tridsiatkou účastníkov. FOTO

 

Farský splav Malého Dunaja

Takmer päťdesiatka účastníkov sa druhý júlový víkend tešila z vodáckeho dobrodružstva na Malom Dunaji. Dospelí aj deti splavili časť rieky od Eliášoviec po Táborisko na Potônskych Lúkach. Ďalšie pokračovanie plánované na nedeľu sa neuskutočnilo pre nepriazeň počasia. Krásne zážitky zo sobotného dňa však zostávajú a sú výzvou zopakovať si to zas o rok. FOTO

 

Púť pobirmovaných do Marianky

Presne týždeň po prijatí sviatosti birmovania, v sobotu 26. júna 2021 sa skupina mladých vydala na pešiu púť z Rače do Marianky. Okrem manželov Tomáša a Márie Ostrožlíkových ich po ceste sprevádzala aj modlitba radostného ruženca. Počas zatavení na piatich miestach sa nielen pomodlili desiatok ruženca, ale tajomstvo aj zahrali. Na záver púte sa stretli s Pánom Ježišom pri slávení svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. FOTO

 

Novokňaz dp. Filip Majdán

V pondelok 21. júna 2021 navštívil našu farnosti novokňaz dp. Filip Majdán, ktorý tu bol počas štúdia na pastoračnom ročníku. Pri svätej omši o 18.00 hod. spolu s veriacimi našej farnosti ďakoval za dar kňazstva a udelil novokňazské požehnanie. FOTO

 

Primície dp. Petra Repka

V nedeľu 20. júna 2021 slávil dve primičné sväté omše (o 9.00 hod. a 11.00 hod.) novokňaz dp. Peter Repko, ktorý prežil v našej farnosti dva roky v službe diakona. Veriaci mu v závere prejavili nielen blahoželanie, ale aj vďaku za jeho službu vo farnosti. FOTO

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania

V sobotu 19. júna 2021 pri svätej omši o 10.00 hod. vyslúžil mladým kresťanom z našej farnosti sviatosť birmovania bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. FOTO

 

Pútnický výlet miništrantov

Pandémia obmedzila púť miništrantov PUMIN v Šaštíne do online podoby. Organizátori však pozvali miništrantov vytvoriť sieť malých lokálnych pútí. U nás sme toto pozvanie prijali v nedeľu 2. mája 2021 v podobe výletu k Pustému kostolíku pri Svätom Jure.

 

Výtvory rodín – Jesseho strom 

Niektoré rodiny s deťmi sa počas Adventu 2020 zapojili do aktivity Jesseho strom. Obrázky v galérii dokumentujú, ako sa im tvorivo podarilo spracovať na základe biblických čítaní rodokmeň Ježiša Krista. „Deti sa na aktivitu Jesseho strom tešili, zblížilo a zjednotilo nás to ako rodinu a pomohlo nás duchovne pripraviť na Ježišov príchod. Sme vďační za túto iniciatívu.“ – napísala jedna rodina.

 

Kríž na vežu

Tesne pred hodovou slávnosťou v septembri 2020 sa vplyvom počasia uvoľnil z veže nášho farského kostola kríž. Hasiči zabezpečili jeho bezpečné zloženie na zem. V utorok 15. decembra 2020 bol vybrúsený a povrchovo upravený kríž opäť vyzdvihnutý a osadený na veži. FOTO

 

Adventné roráty

Skoré ranné adventné sväté omše pri svetlách sviečok majú svoje čaro, duchovnú hĺbku i veľkú obľubu. Tento rok sme ich slávili častejšie, aby sa účasť veriacich viac rozložila podľa hygienických pravidiel. FOTO a FOTO

 

Návšteva sv. Mikuláša

Napriek ťažkým časom koronakrízy, ani tento rok nezabudol na našu farnosť svätý Mikuláš. Navštívil nás v piatok 4. decembra 2020 po večernej svätej omši, aby obdaroval radosťou i sladkosťou malých aj starších. Podľa farskej tradície, návšteva sv. Mikuláša je jedinou príležitosťou v roku, kedy si miništrantské úlohy vyskúšajú dievčatá. FOTO

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 15.11.2020

33. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 8.11.2020

32. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 1.11.2020

Slávnosť Všetkých svätých

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 25.10.2020

30. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 18.10.2020

V čase výrazných obmedzení osobnej účasti na bohoslužbách prinášame krátke zamyslenia nad nedeľnými čítaniami.

29. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Výročie posviacky kostola

Tento rok sme si pripomenuli 21. výročie posviacky Farského kostola Panny Márie, Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave. Priebeh hodov bol poznačený koronakrízou a preto sa spoločenský rozmer týchto dní musel utlmiť. Napriek tomu sa podaril koncert Zuzany Eperješiovej z Košíc, svätá omša s bývalým kaplánom Cyrilom Sitárom, požehnanie nového farského erbu i exteriérové nedeľné aktivity pre deti. FOTO a FOTO

 

Bodka za letom

Od piatka 28. augusta do pondelka 31. augusta 2020 sa v Hoteli Vršatec vo Vršatskom Podhradí pri Pruskom konala farská rodinná Bodka za letom. Vyše 50 účastníkov naplnilo spoločný čas liturgiou, modlitbami, katechézami, výletmi, hrami, zábavou a rozhovormi. Výnimočný bol duchovný výlet na horu Butkov s krížovou cestou a svätou omšou. FOTO

 

Detský farský tábor v Šaštíne

Vydarený a požehnaný detský tábor z Farnosti Bratislava-Kráľovnej rodiny sa konal od nedele 16. augusta do soboty 22. augusta v Šaštíne. Deti boli ubytované v kláštornom komplexe v tesnej blízkosti Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Celým táborom sa tiahol biblický príbeh exodu, keď Izraeliti boli pod vedením Mojžiša vyslobodení z egyptského otroctva a po putovaní po púšti vstúpili do slobodnej zasľúbenej zeme oplývajúcej mliekom a medom. Na konci tábora plného spoločenstva, zábavy, hier a modlitby im to pripomínal symbolický „List vlastníctva„, ktorý dostali. FOTO a FOTO

 

Sústredenie a výlet spevokolu v Beckove

V dňoch od 14. do 16. augusta 2020 sa v kláštore františkánov v Beckove uskutočnilo sústredenie členov farského spevokolu z farnosti na Teplickej. Okrem vzájomného spoločenstva, nácvikov a spevu pri svätých omšiach stihli účastníci navštíviť aj dva blízke hrady: Čachtice a Beckov. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Eduardom Janíčkom

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sa veriaci lúčili s dp. Eduardom Janíčkom, ktorý vo farnosti pôsobil ako výpomocný duchovný v rokoch 2015 až 2020. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Jozefom Kováčikom

Po viac ako 6 rokoch duchovnej služby sa s farnosťou na Teplickej lúčil jej správca dp. Jozef Kováčik. FOTO

 

Prvé sväté prijímanie

V sobotu 20. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu prvá skupina detí. FOTO

V sobotu 27. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu druhá skupina detí. FOTO

 

Novokňaz dp. Daniel Kremnický

Do farnosti na Teplickej prišiel novokňaz dp. Daniel Kremnický, ktorý tu prežil pastoračný ročník. Slávil svätú omšu a udelil novokňazské požehnanie. FOTO

 

Pandémia koronavírusu

Život farnosti na istý čas ochromila pandémia ochorenia COVID-19. Život vo farnosti to však úplne nezastavilo. FOTO

 

Farský ples

Dňa 8. februára 2020 sa uskutočnil Farský ples na Mladej Garde. FOTO

 

Karneval

V nedeľu 26. januára 2020 sa pre deti uskutočnil farský karneval. FOTO

 

SWAP

Dňa 18. januára 2020 bol náš prvý farský SWAP. FOTO

 

MIRO 2019

Súťaž v Miništrant roka 2019 pozná svojich víťazov v kategóriách Veterán, Skokan roka a Absolútny MIRO. Ním sa stal Šimon Tóth-Vaňo. FOTO

 

Dobrá novina

Aj tento rok sme pomáhali deťom z Afriky pri koledníckej akcii Dobrá Novina. FOTO

 

Teplická ide na ľad

Počas vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická išla na ľad. FOTO