Život vo farnosti

 

Prvé sväté prijímania 2023 

V máji 2023 prijalo v našej farnosti po prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu spolu 85 detí počas troch slávností.

  1. termín – 20. mája 2023 – 23 detí   FOTO
  2. termín – 27. mája 2023 – 55 detí   FOTO
  3. termín – 28. mája 2023 – 7 detí   FOTO

 

Príprava knihy o p. farárovi Branislavovi Bukovskom

V roku 2024 uplynie 10 rokov od smrti p. farára Branislava Bukovského, ktorý pôsobil vo farnosti na Teplickej ulici v rokoch 2006 – 2014. Pri príležitosti blížiaceho sa výročia prebieha príprava knihy o jeho osobe, živote, kňazskom pôsobení a ovocí, ktoré pretrváva. V piatok 26. mája 2023 sa po večernej svätej omši v pastoračnom centre uskutočnilo prvé prezentačné a diskusné stretnutie o vznikajúcej knihe s názvom Bez vás sa do neba nedostanem. Hosťami večera boli autori knihy dp. Radoslav Šaškovič (text) a Tomáš Horváth (foto) a zástupca vydavateľa Postoj – Eva Čobejová. Moderátorom večera bol Pavol Pokorný. FOTO 

 

Obraz, pred ktorým sa dá modliť

V rámci dialógu Cirkvi so svetom súčasného umenia sa v pondelok 22. mája 202 vo farskom pastoračnom centre uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie práve na túto tému. Hosťami večera boli Gabriela Elbelová, kurátorka Arcidiecézneho múzea v Olomouci a brat kapucín, filozof a teológ Ladislav Tkáčik. FOTO

 

Benefičný koncert pre Domov sv. Jána z Boha

V nedeľu 14. mája 2023 sa o 16.00 hod. konal v našom kostole benefičný koncert duchovnej hudby na podporu charitatívneho zariadenia Domov sv. Jána z Boha, ktorý na území našej farnosti na Hattalovej ulici prevádzkujú Milosrdní bratia. Na koncerte vystúpil miešaný spevácky zbor Cantus Bratislava pod vedením dirigenta Juraja Jartima. FOTO

 

Miništranti a otcovia na chate

Druhý májový predĺžený víkend využili miništranti a ich otcovia spolu s p. diakonom Jurajom Ochabom, aby strávili niekoľko dní spoločne v prírode. Ubytovaní boli v chate v lokalite Modra – Piesok. Okrem mnohých spoločných aktivít navštívili aj mesto Modra, Čermákovú lúku, vrch Veľká homola a Hrad Červený kameň. FOTO

 

Noví mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania

Najmä pri nedeľných a sviatočných svätých omšiach je v našom kostole potrebná služba laických mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania. K súčasným trom aktívnym rozdávateľom sa v piatok 5. mája 2023 pri večernej svätej omši obradom požehnania pripojili traja noví muži vybraní na túto službu: Michal Halenár, Lukáš Opett a Jozef Ševcech. Na základe žiadosti boli rozhodnutím biskupa ustanovení a touto slávnosťou sa začala ich služba v našej farnosti. FOTO

 

Prvomájová turistika

Voľný prvomájový deň využila skupina farníkov na spoločný turistický výlet. Po rannej svätej omši a autobusovej doprave na Záhorie viedla turistická trasa z obce Kuchyňa smerom na vrchol Vysokej (754 m.n.m.) a odtiaľ na Zochovu chatu pri Modre. Počasie prialo a tak 22 účastníkov prežilo požehnané a radostné chvíle v prírode. FOTO

 

Umenie a Absolútno

V pondelok 24. apríla 2023 večer sa konalo druhé stretnutie v našom pastoračnom centre, pri ktorom sa rozvíjala téma vzťahu Cirkvi a súčasného umenia. Hosťom bol P. Mannes Stanislav Marušák OP, ktorý najprv predniesol úvahu na tému Umenie a Absolútno a potom v diskusii pod moderátorskou taktovkou architektky Diany Szekerovej odpovedal na otázky publika. FOTO

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva s krstom

Na nedeľu 16. apríla pripadol v tomto roku sviatok Božieho milosrdenstva, o ktorý žiadal Pán Ježiš sv. sestru Faustínu, aby sa slávil v celej Cirkvi. Pri svätej omši o 10.30 hod. sme si krstom malého Andreja pripomenuli základné objatie Božieho milosrdenstva, v ktorom žijeme od prijatia tejto sviatosti ako milovaní Boží synovia a dcéry. Popoludňajšou pobožnosťou v hodine milosrdenstva sme modlitbou Korunky vyprosovali Božie milosrdenstvo pre seba i pre svet. FOTO

 

Veľkopiatočná krížová cesta vonku

Predpoludnie Veľkého piatku patrilo v našej farnosti modlitbe krížovej cesty. Ráno po liturgii hodín sa v kostole modlili krížovú cestu najmä seniori. O 10.30 hod. sa od kostola začala pobožnosť krížovej cesty, ktorej 14 zastavení viedlo cez ulice a vinohrady do starého kameňolomu. FOTO

 

Liturgia Štvrtka Pánovej večere

Svätou omšou na pamiatku Pánovej večer s apoštolmi sme vstúpili do prežívania posväteného trojdnia umučeného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Súčasťou liturgie bol aj obrad umývania nôh. FOTO

 

Príprava kostola na veľkonočné sviatky

Rádio Slovensko pripravilo a na Zelený štvrtok (6.4.2023) odvysielalo krátku reportáž z našej farnosti na tému, ako sa pripravuje kostol na slávenie veľkonočných sviatkov. AUDIO

 

Krížová cesta v Marianke

Podľa farského zvyku, neskorý sobotný večer pred Palmovou nedeľou je venovaný modlitbe farskej krížovej cesty na pútnickom mieste v Marianke. Farníci sa v sobotu 1. apríla 2023 zišli o 20.00 hod. pred Lurdskou jaskyňou, aby hneď na začiatok Svätého týždňa rozjímali o ceste Ježiša s krížom. FOTO

 

Memoriál Branislava Bukovského 2023

Medzi každoročné podujatia, ktoré sa vo farnosti tešia veľkej obľube, patrí aj bedmintonový turnaj Memoriál Branislava Bukovského. Tento rok sa konal v sobotu 25. marca v hale Národného tenisového centra v Bratislave. Okrem športového a spoločenského rozmeru je pre túto akciu príznačná spomienka na zosnulého p. farára Braňa, ktorý mal v tomto športe osobitnú záľubu. FOTO

 

Pripomienka 9. výročia smrti vdp. Branislava Bukovského

Vo štvrtok 23. marca 2023 si farské spoločenstvo na Teplickej pripomenulo 9. výročie smrti p. farára Branislava Bukovského, ktorého si Pán povolal počas lyžiarskeho pobytu vo francúzskych Alpách v roku 2014 vo veku 46 rokov. Touto pripomienkou sa zároveň otvoril čas prípravy na 10. výročie smrti, ktoré má byť príležitosťou predstaviť knižné dielo o živote, osobnosti a dobrom ovocí kňazského života Branislava Bukovského. FOTO

 

Podeľme sa: Pôstna polievka na Teplickej

Na radostnú 4. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 19. marca 2023, pripravili mamy našej farnosti po troch dopoludňajších svätých omšiach výbornú pôstnu polievku. Sumou vyše 1.200 € sa tak podarilo podporiť ohrozené rodiny, matky a deti. FOTO

 

Začiatok cyklu o Cirkvi a súčasnom umení

Prvými dvomi podujatiami sa na prelome februára a marca 2023 začal cyklus stretnutí pod názvom Patrí súčasné umenie do sakrálneho priestoru? Na pôde našej farnosti sa najprv v pondelok 27. februára 2023 o 19.00 hod. konalo diskusné stretnutie venované synodálnym reflexiám vzhľadom na oblasť umenia (arcidiecézny koordinátor synody dp. Juraj Vittek), predstaveniu vybraných príkladov výtvarných riešení sakrálnych priestorov na Slovensku (teoretička umenia Alena Piatrová) a myšlienkam, dokumentom a gestám pápežov 20. a 21. storočia zameraných na umenie a umelcov a ich odozvu v Cirkvi (architekt Norbert Schmidt). FOTO

V tom istom týždni, v sobotu 4. marca 2023 skupina záujemcov vycestovala do Českej republiky, aby v Muzeu umění Olomouc navštívila výstavu Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948-1989. Výstavou sprevádzali jej kurátori Ivo Binder a Šárka Belšíková. FOTO

 

Stretnutie so zasvätenými osobami

Počas synodálnych stretnutí v roku 2022, pri úvahách o spoločnom kráčaní v Cirkvi zaznela v našej farnosti aj myšlienka bližšie spoznať zasvätené osoby, ktoré žijú na území našej farnosti. Na začiatku februára každý rok slávime Deň zasväteného života a preto sme v tomto mesiaci na nedeľu 19. februára 2023 naplánovali stretnutie, ktorého sa zúčastnili sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka z Považskej ulice, sestry z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža z Matičnej ulice, sestry Inštitútu Id Krista Vykupiteľa – Misionárky a misionári identes z Bardejovskej ulice aj členky Ordo virginum – zasvätených panien v diecéze. Po adorácii s korunkou Božieho milosrdenstva nasledovalo v kostole predstavenie jednotlivých spoločenstiev a foriem zasväteného života vzhľadom na históriu aj súčasnosť. Príjemné popoludnie sa zakončilo malým pohostením v pastoračnom centre. FOTO 

 

Farský ples

V sobotu 4. februára 2023 sa v priestoroch veľkej sály v študentskom domove Mladá garda uskutočnil po dvojročnej pandemickej prestávke farský ples s vyše 250 účastníkmi. Okrem hudby, tanca, dobrého jedla a tomboly bolo súčasťou plesového programu aj vystúpenie hudobnej kapely mladých z farnosti a dramatizované predstavenie znevýhodnených osôb zo združenia VOTUM, čím sa ples stal aj krásnym miestom ľudskosti a integrácie. FOTO  

 

Popoludnie spoločenských hier

V nedeľu 15. januára 2023 sa v pastoračnom centre uskutočnilo prvé popoludnie spoločenských hier, ktoré zaznamenalo peknú účasť a veľký záujem o priateľské spoločenstvo pri stolových hrách. FOTO

 

Farský spevokol v rakúskom Bad Deutsch – Altenburgu

Na pozvanie diakona dp. Pavla Tománka a miestnej komunity navštívil náš farský spevokol pod vedením Márie Horváthovej a Veroniky Pollákovej krásny gotický chrám zasvätený Panne Márii Nanebovzatej v rakúskom Bad Deutsch – Altenburgu neďaleko slovenských hraníc. Spevom sprevádzali vigílnu svätú omšu v sobotu 7. januára 2023 o 17.30 hod. a potom sa uskutočnil malý koncert vianočnej hudby. FOTO

 

Návšteva bohoslovcov z bratislavského seminára

V nedeľu 11. decembra 2022 prišli bohoslovci spolu s predstavenými bratislavského kňazského seminára na svätú omšu do nášho kostola slávenú o 10.30 hod. Počas nej asistovali a mohli bližšie spoznať atmosféru a život miestneho farského spoločenstva. FOTO

 

Výstava Strom v dejinách umenia

Skupinka účastníkov z našej farnosti sa v sobotu 10. decembra 2022 vybrala na celodenný výlet do Viedne, aby v rámci duchovno-umeleckého prežívania adventu navštívila výstavu s názvom Strom v dejinách umenia. FOTO

 

Slávnosť rehoľného inštitútu Identes

V stredu 7. decembra 2022, v predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, navštívil našu farnosť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Prišiel na pozvanie pátra Antonína Lukeša z rehoľného inštitútu Misionárov Identes, aby otvoril rok, v ktorom si pripomenú 100. výročie narodenia svojho zakladateľa Fernanda Riela. FOTO

 

Návšteva sv. Mikuláša

V utorok 6. decembra 2022 pri večernej svätej omši sa zišli v kostole viaceré deti, aby počas kázne uvažovali o živote sv. biskupa Mikuláša a potom ho aj osobne stretli a prijali od neho sladký balíček. Pri tejto príležitosti podľa farskej tradície jediný raz v roku miništrujú pri oltári dievčatá. FOTO

 

Adventné roráty

Utorky adventného obdobia aj tento rok patrili v našej farnosti skorým ranným svätým omšiam pri svetle sviečok, ktoré dodávajú prežívaniu času pred Vianocami jedinečnú a krásnu atmosféru. Tá pokračuje aj pri párkových raňajkách v pastoračnom centre, na ktoré boli všetci srdečne pozvaní. FOTO 

 

Tvorivé dielne mamičiek

V sobotu pred 1. adventnou nedeľou (26. novembra 2022) sa v pastoračnom centre zišli na tvorivé popoludnie mamičky našej farnosti, aby vo vzájomnom spoločenstve vytvorili krásne veci, ktoré nasledujúci deň ponúkli na dobročinnom farskom trhu. Podarilo sa im tak pre rodiny v ťažšej situácii získať 1.280 €. FOTO

 

Červená streda

23. novembra 2022 sa Farský kostol Panny Márie, Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave po prvýkrát vizuálne zapojil do svetovej iniciatívy s názvom Červená streda, ktorá má do povedomia spoločnosti postaviť kresťanov ako najviac prenasledovanú náboženskú skupinu na svete. Každý deň zomrie pre svoju kresťanskú vieru 11 ľudí. Utrpenie pre vieru sa vo svete dotýka 300 miliónov kresťanov. Pripomenuli sme si to pri večernej svätej omši o 18.00 hod., kedy sme sa v načerveno nasvietenom kostole modlili za duchovnú silu pre trpiacich kresťanov. Potom sa skupina farníkov presunula k neďalekému Bielu krížu, kde sme baterkami živo premenili biely kríž na kríž červený a spoločne sa pritom pomodlili bolestný ruženec. FOTO 

 

Návšteva výstavy Dary pápežov Slovensku

Na Bratislavskom hrade je od septembra 2022 do apríla 2023 inštalovaná výstava, ktorá na jednom mieste sústreďuje viaceré dary pápežov slovenským osobnostiam alebo inštitúciám. Vyše 30-členná skupina záujemcov z našej farnosti si mohla výstavu pozrieť v nedeľu 13. októbra 2022 popoludní aj s odborným výkladom kurátorky výstavy, historičky umenia PhDr. Aleny Piatrovej, PhD. zo Slovenského národného múzea – Historického múzea. Za jej ochotu, čas a rozprávanie zaujímavé pre dospelých aj deti jej úprimne ďakujeme. FOTO

 

Rozlúčka s pátrom Antonínom Lukešom M.Id.

V nedeľu 9. októbra 2022 sa uzavrelo 4-ročné pôsobenie pátra Antonína Lukeša, misionára z inštitútu Identes, v našej farnosti. Jeho rehoľní predstavení vzhľadom na aktuálne potreby rozhodli o jeho ďalšom pastoračnom pôsobení vo farnosti v Prahe. Farská rodina sa mu poďakovala za jeho prítomnosť a službu pri nedeľnej svätej omši o 10.30 hod. Druhá rozlúčková príležitosť bola v ten deň večer pri svätej omši o 20.00 hod., ktorú pravidelne počas svojho pôsobenia v Bratislave slávil páter Antonín. FOTO

 

Retropárty

V piatok 7. októbra 2022 sa v pastoračnom centre pri kostole uskutočnil 5. ročník manželskej Retropárty. Tentokrát bolo toto večerné zábavné podujatie zamerané na biblické postavy a svätých. FOTO

 

23. výročie posviacky farského kostola

Každý rok na jeseň si pripomíname deň, kedy bol náš farský kostol posvätený. Tento rok 25. september pripadol na nedeľu. V predvečer, v sobotu 24. septembra 2022 slávil večernú svätú omšu býval kaplán dp. Radoslav Šaškovič, v súčasnosti kaplán vo Farnosti Bratislava – Jarovce. Prišiel ako hosť a zároveň to bola výborná príležitosť zablahoželať mu k jeho životnému jubileu 40 rokov. Po svätej omši nasledoval vynikajúci koncert speváckeho zboru Madony Žitného Ostrova z Dunajskej Lužnej v spolupráci s inštrumentálnymi hudobníkmi. Hlavná nedeľná hodová svätá omša sa začínala o 10.30 hod. a jej celebrantom a slávnostným kazateľom bol dp. Jozef Vadkerti, farár vo Farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice a dekan Dekanátu Bratislava – Juh. Nedeľný popoludňajší program sa kvôli upršanému počasiu uskutočnil v krízovom režime v pastoračnom centre pri kostole. FOTO a FOTO

 

Bodka za letom

Prechod z leta do septembrového školského režimu je v našej farnosti každý rok zmiernený rodinným pobytom označovaným Bodka za letom. Tentokrát sa šesťdesiatka účastníkov stretla v rekreačnom zariadení na Duchonke, kde ich počas štyroch dní od 1. do 4. septembra duchovne sprevádzali prípravné katechézy júnového svetového stretnutia rodín v Ríme. Okrem duchovného programu v podobe svätých omší, ruženca, ranných chvál, krížovej cesty, modlitieb otcov a matiek boli na pláne aj spoločné hry, súťaže, opekačka či turistický výlet na Topoľčiansky hrad. FOTO

 

Detské farské leto

Takmer 60 detí spolu so 17 animátormi vycestovali tento rok na spoločný letný pobyt na Chatu Hámor pri obci Kokava nad Rimavicou. V týždni od 14. do 20. augusta 2022 zažili mnoho hier, zábavy, priateľstiev, ale aj duchovnej formácie, keď sa ako tajní agenti cvičili v čnostiach ako vynaliezavosť, zodpovednosť, pozornosť, vytrvalosť či trpezlivosť. Detské farské leto sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. FOTO

 

Výlet farského spevokolu

U sestier františkánok Premenia v ich dome v Melčiciach-Lieskovom sa od štvrtka 21. júla do nedele 24. júla 2022 uskutočnil výlet a sústredenie spevokolu našej farnosti. Súčasťou spoločne stráveného času boli rozhovory, zábava, výlety, sväté omše, duchovný program aj hudobné nácviky. V nedeľu spevokol obohatil slávenie Eucharistie v miestnom kostole. FOTO

 

Farský splav Malého Dunaja

Približne 70 účastníkov sa počas víkendu 2. a 3. júla 2022 vybralo zažiť vodácke dobrodružstvo v podobe splavu Malého Dunaja. Začiatok bol v Eliášovciach pod Krížom, nocľah v táborisku na Potônskych Lúkach a záver v nedeľu na obed pri Vodnom kolovom mlyne v Tomášikove. FOTO  

 

Prvé sväté prijímanie

Na záver školského roka 2021/2022 sa dve soboty po sebe konali slávnosti prvého svätého prijímania, pri ktorých prijalo Eucharistiu spolu 68 detí. V sobotu 11. júna 2022 to boli deti zo škôl na Oborárskej a Teplickej ulici a deti prihlásené priamo v našej farnosti, v celkom počte 31 detí. FOTO V sobotu 18. júna 2022 sa konala slávnosť prvého svätého prijímania pre 37 detí zo škôl Za kasárňou a na Riazanskej ulici. FOTO   

 

Turíčna vigília s krstom dospelého katechumena

V sobotu 4. júna 2022 sme o 21.00 hod. vonku pred kostolom pri ohni začali sláviť vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorá mala tento rok mimoriadny charakter kvôli návšteve bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka a tiež kvôli krstu jedného dospelého kandidáta z našej farnosti. FOTO 

 

Synodálny týždeň vo farnosti

Na pozvanie Svätého Otca Františka a podľa inštrukcií Arcidiecézneho synodálneho tímu sme v našej farnosti prežívali synodu o spoločnom kráčaní v Cirkvi najprv v jednotlivých existujúcich farských spoločenstvách. Od 24. apríla do 1. mája 2022 sa potom uskutočnil synodálny týždeň určený pre všetkých záujemcov. Každý deň sa konalo stretnutie na jednu tému. V pondelok 25. apríla 2022 navštívil našu farnosť biskup Mons. František Rábek, aby sa synodálne stretol so skupinkou umelecky vnímavých ľudí. Jeho návšteva zároveň súvisela s výstavou spoločenstva fotografov Človek a viera, ktorá bola v apríli inštalovaná v našom kostole. FOTO

 

Krížová cesta v prírode

Na Veľký piatok sa o 10.30 hod. začala pred farským kostolom modlitba krížovej cesty, ktorá smerovala cez uličky a vinohrad do prírodného kameňolomu. Pri jednotlivých zastaveniach sa prednášali úvahy pripravené pre aktuálne synodálne kráčanie. FOTO

 

Púť do Marianky a krížová cesta

Krásne jarné počasie v sobotu 26. marca 2022 využila skupinka pútnikov z našej farnosti, aby od kostola cez Kamzík putovali do Marianky. Tam sa k pútnikom pridali ďalší členovia farnosti, aby sa spoločne pomodlili krížovú cestu v prírode. FOTO

 

Začiatok synodálnej cesty vo farnosti

V stredu 16. februára 2022 bola večerná svätá omša slávená s formulárom za synodu. Zúčastnili sa jej oslovení moderátori, ktorí na seba vzali úlohu usmerňovať synodálne stretnutia v jednotlivých spoločenstvách. Po svätej omši si pri pracovnom stretnutí rozdelili úlohy a tým sa začal aktívny priebeh synodálnych prác, ktorý bude neskôr vrcholiť synodálnym týždňom vo farnosti. FOTO

 

Farské aktivity a udalosti predchádzajúcich rokov nájdete v hlavnom menu pod záložkou GALÉRIA/ARCHÍV