Život vo farnosti

 

BOHOSLUŽBY S MIERNEJŠÍMI OBMEDZENIAMI

Od pondelka 31. mája 2021 prechádza Bratislava do žltej fázy Covid automatu. Bohoslužby sa budú môcť konať s využitím 50% kapacity kostola.

Na sväté omše sa už neprihlasuje. 

V našom Farskom kostole Panny Márie – Kráľovnej rodiny bývajú od pondelka do piatka sväté omše ráno o 7.00 hod. a večer o 18.00 hod. V sobotu je svätá omša ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod. s nedeľnou platnosťou.
V nedele býva šesť svätých omší slávených o 8.00 hod., 9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod. a 18.00 hod.
Platí šachovnicové sedenie v každom rade.
Naživo cez Youtube kanál farského fotoklubu vysielame nedeľné sväté omše o 9.00 hod., 10.00 hod. a 11.00 hod.  

 

 

Pútnický výlet miništrantov

Pandémia obmedzila púť miništrantov PUMIN v Šaštíne do online podoby. Organizátori však pozvali miništrantov vytvoriť sieť malých lokálnych pútí. U nás sme toto pozvanie prijali v nedeľu 2. mája 2021 v podobe výletu k Pustému kostolíku pri Svätom Jure.

 

Výtvory rodín – Jesseho strom 

Niektoré rodiny s deťmi sa počas Adventu 2020 zapojili do aktivity Jesseho strom. Obrázky v galérii dokumentujú, ako sa im tvorivo podarilo spracovať na základe biblických čítaní rodokmeň Ježiša Krista. “Deti sa na aktivitu Jesseho strom tešili, zblížilo a zjednotilo nás to ako rodinu a pomohlo nás duchovne pripraviť na Ježišov príchod. Sme vďační za túto iniciatívu.” – napísala jedna rodina.

 

Kríž na vežu

Tesne pred hodovou slávnosťou v septembri 2020 sa vplyvom počasia uvoľnil z veže nášho farského kostola kríž. Hasiči zabezpečili jeho bezpečné zloženie na zem. V utorok 15. decembra 2020 bol vybrúsený a povrchovo upravený kríž opäť vyzdvihnutý a osadený na veži. FOTO

 

Adventné roráty

Skoré ranné adventné sväté omše pri svetlách sviečok majú svoje čaro, duchovnú hĺbku i veľkú obľubu. Tento rok sme ich slávili častejšie, aby sa účasť veriacich viac rozložila podľa hygienických pravidiel. FOTO a FOTO

 

Návšteva sv. Mikuláša

Napriek ťažkým časom koronakrízy, ani tento rok nezabudol na našu farnosť svätý Mikuláš. Navštívil nás v piatok 4. decembra 2020 po večernej svätej omši, aby obdaroval radosťou i sladkosťou malých aj starších. Podľa farskej tradície, návšteva sv. Mikuláša je jedinou príležitosťou v roku, kedy si miništrantské úlohy vyskúšajú dievčatá. FOTO

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 15.11.2020

33. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 8.11.2020

32. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 1.11.2020

Slávnosť Všetkých svätých

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 25.10.2020

30. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 18.10.2020

V čase výrazných obmedzení osobnej účasti na bohoslužbách prinášame krátke zamyslenia nad nedeľnými čítaniami.

29. nedeľa v cezročnom období, cyklus A

 

Výročie posviacky kostola

Tento rok sme si pripomenuli 21. výročie posviacky Farského kostola Panny Márie, Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave. Priebeh hodov bol poznačený koronakrízou a preto sa spoločenský rozmer týchto dní musel utlmiť. Napriek tomu sa podaril koncert Zuzany Eperješiovej z Košíc, svätá omša s bývalým kaplánom Cyrilom Sitárom, požehnanie nového farského erbu i exteriérové nedeľné aktivity pre deti. FOTO a FOTO

 

Bodka za letom

Od piatka 28. augusta do pondelka 31. augusta 2020 sa v Hoteli Vršatec vo Vršatskom Podhradí pri Pruskom konala farská rodinná Bodka za letom. Vyše 50 účastníkov naplnilo spoločný čas liturgiou, modlitbami, katechézami, výletmi, hrami, zábavou a rozhovormi. Výnimočný bol duchovný výlet na horu Butkov s krížovou cestou a svätou omšou. FOTO

 

Detský farský tábor v Šaštíne

Vydarený a požehnaný detský tábor z Farnosti Bratislava-Kráľovnej rodiny sa konal od nedele 16. augusta do soboty 22. augusta v Šaštíne. Deti boli ubytované v kláštornom komplexe v tesnej blízkosti Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Celým táborom sa tiahol biblický príbeh exodu, keď Izraeliti boli pod vedením Mojžiša vyslobodení z egyptského otroctva a po putovaní po púšti vstúpili do slobodnej zasľúbenej zeme oplývajúcej mliekom a medom. Na konci tábora plného spoločenstva, zábavy, hier a modlitby im to pripomínal symbolický “List vlastníctva“, ktorý dostali. FOTO a FOTO

 

Sústredenie a výlet spevokolu v Beckove

V dňoch od 14. do 16. augusta 2020 sa v kláštore františkánov v Beckove uskutočnilo sústredenie členov farského spevokolu z farnosti na Teplickej. Okrem vzájomného spoločenstva, nácvikov a spevu pri svätých omšiach stihli účastníci navštíviť aj dva blízke hrady: Čachtice a Beckov. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Eduardom Janíčkom

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sa veriaci lúčili s dp. Eduardom Janíčkom, ktorý vo farnosti pôsobil ako výpomocný duchovný v rokoch 2015 až 2020. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Jozefom Kováčikom

Po viac ako 6 rokoch duchovnej služby sa s farnosťou na Teplickej lúčil jej správca dp. Jozef Kováčik. FOTO

 

Prvé sväté prijímanie

V sobotu 20. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu prvá skupina detí. FOTO

V sobotu 27. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu druhá skupina detí. FOTO

 

Novokňaz dp. Daniel Kremnický

Do farnosti na Teplickej prišiel novokňaz dp. Daniel Kremnický, ktorý tu prežil pastoračný ročník. Slávil svätú omšu a udelil novokňazské požehnanie. FOTO

 

Pandémia koronavírusu

Život farnosti na istý čas ochromila pandémia ochorenia COVID-19. Život vo farnosti to však úplne nezastavilo. FOTO

 

Farský ples

Dňa 8. februára 2020 sa uskutočnil Farský ples na Mladej Garde. FOTO

 

Karneval

V nedeľu 26. januára 2020 sa pre deti uskutočnil farský karneval. FOTO

 

SWAP

Dňa 18. januára 2020 bol náš prvý farský SWAP. FOTO

 

MIRO 2019

Súťaž v Miništrant roka 2019 pozná svojich víťazov v kategóriách Veterán, Skokan roka a Absolútny MIRO. Ním sa stal Šimon Tóth-Vaňo. FOTO

 

Dobrá novina

Aj tento rok sme pomáhali deťom z Afriky pri koledníckej akcii Dobrá Novina. FOTO

 

Teplická ide na ľad

Počas vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická išla na ľad. FOTO