Stretká

V aktuálnom období prebiehajú na fare tieto pravidelné aktivity:

STRETKÁ A KRÚŽKY:   

1.STUPEŇ ZŠ:
2. STUPEŇ ZŠ (po 7.ročník):
STREDOŠKOLÁCI: pondelok 19:00-20:30
MINIŠTRANTI v niektorú nedeľu o 16.00, konkrétny termín po dohode s p. kaplánom
VYSOKOŠKOLÁCI a  STARŠIA MLÁDEŽ : štvrtok 20.00 – 21.30 – p. kaplán KATECHÉZA PRE DOSPELÝCH: podľa dohody
MODLITBY OTCOV: každý druhý utorok od 20.00 /p. farár/
MODLITBY MATIEK: rôzne termíny, môžete sa informovať na fare
ROBOTICKÝ: piatok 16.30- 17.55
FARSKÝ FOTOKLUB: každá tretia nedeľa 15.30-18.00