Kontakt

Farnosť

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Kráľovnej rodiny
Teplická 2
831 02 Bratislava
IČO: 31800343
číslo bankového účtu: SK89 0200 0000 0014 3198 3058

_____

Tel.:
– fara (kancelária): 02 444 616 23
– CSILic. Jozef Kováčik, správca farnosti: 0910 955 970 (ak sa nedovoláte, pošlite sms)
– Mgr. Eduard Janíček, výpomocný duchovný
– Mgr. Peter Repko, diakon

E-mail: office@teplicka.org
URL: http://www.teplicka.fara.sk/
GDPR-Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike

 

GPS súradnice:
48.174042° S
17.126355° V

Úradné hodiny:

Počas školského roku (dni vyučovania) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda, Piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Počas školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda:  po skončení večernej svätej omše  (o cca 18.45 hod.)

Upozornenie: úradné hodiny nie sú vôbec počas štátnych a cirkevných sviatkov.