Kancelária

Kancelária farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej 2.

Tel.: 02/ 444 616 23

Počas školského roku (dni vyučovania) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda, Piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Počas školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda:  po skončení večernej svätej omše  (o cca 18.45 hod.)

Upozornenie: úradné hodiny nie sú vôbec počas štátnych a cirkevných sviatkov.

V čase stránkových hodín možno vybavovať dokumenty, nahlásiť krsty, sobáše, či riešiť iné záležitosti.