Kancelária

Kancelária farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej 2.

Tel.: 02/ 444 616 23

Počas školského roku (dni vyučovania) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda, Piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Počas školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) si úradné záležitosti môžete vybaviť v tomto čase:

Pondelok,  Streda:  po skončení večernej svätej omše  (o cca 18.45 hod.)

Upozornenie: úradné hodiny nie sú vôbec počas štátnych a cirkevných sviatkov.

V čase stránkových hodín možno vybavovať dokumenty, nahlásiť krsty, sobáše, či riešiť iné záležitosti.

Ak potrebujete vystaviť pre cirkevné účely krstný list, je možné oň požiadať aj mailom a uviesť meno pokrsteného a dátum krstu. Potom sa len priamo zastavíte po vystavený krstný list alebo ho zašleme na príslušný farský úrad, kde ho potrebujú. Upozorňujeme, že na základe Zákona o ochrane osobných údajov je možné krstný list odovzdať iba pokrstenému, ktorého sa týka alebo (v prípade, že má menej ako 18 rokov) zákonnému zástupcovi. Žiadnemu inému rodinnému príslušníkovi ho vydať nemôžeme.