Farnosť

Farnosť Kráľovnej rodiny vznikla 1.9.2009 vyčlenením z farnosti Bratislava- Blumentál.

Kostol bol slávnostne posvätený arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom 25. septembra 1999.