OBNOVENIE AKTIVÍT FARNOSTI

Od pondelka 8. júna budú vo farnosti obnovené aktivity vo forme stretiek a nácvikov zborov. Tí, ktorí budú chcieť obnoviť svoje aktivity, je potrebné komunikovať so zodpovednými v rámci farnosti a dodržiavať potrebné zásady schválené hlavným hygienikom SR. Dôležité je po ukončení každej činnosti po sebe poupratovať.

PORIADOK PRI BOHOSLUŽBÁCH- aktualizácia

Od stredy 3. júna prichádza k novým úpravám verejného slávenia svätých omší.
Počas bohoslužieb musia mať ich návštevníci i naďalej na tvári rúško.
Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Povinná zostáva i dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Sväté prijímanie bude podávané do rúk, je potrebné dodržať rozostup 2 metrov.
Vo vnútri kostola sa bude sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom vo všetkých laviciach, čo nám opäť umožní zásadne zvýšiť kapacitu kostola. Z tohto dôvodu už nebudeme vydávať miestenky na sväté omše.
Kostol sa otvorí vždy 30 minút pred svätou omšou. Bude umožnená aj spoločná modlitba posvätného ruženca.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať 30 minút pred svätou omšou.
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIA.

1. Sväté prijímanie- aktualizácia

Po konzultácii s katechétmi o pripravenosti detí a následne s vami ohľadom vhodného termínu, sme sa nakoniec rozhodli nasledovne:

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Za kasárňou a Riazanská bude 20. júna 2020 o 10,00 hod. Nácvik na 1. sv. prijímanie  bude vo štvrtok 18.6.2020 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 19.6.2020 o 14,30 hod.

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Odborárska a Teplická bude 27. júna 2020 o 10,00 hod.  Nácvik na 1. sv. prijímanie bude vo štvrtok 25.6.2020 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 26.6.2020 o 14,30 hod.

Pri slávnosti budeme rešpektovať pokyny hlavného hygienika SR, ktoré budú platné v tom čase. Deti i ostatní účastníci slávnosti budú mať povinné nosenie rúška. Do chrámu bude umožnený výlučne vstup dieťaťu, jeho rodičom a súrodencom. Deti nebudú vstupovať v sprievode, ale budú od začiatku na svojich určených miestach. Pri obrade nebudú mať sviece, ako je vo zvyku a nebude ani obetný sprievod. Ostatné podrobnosti s nimi preberieme na nácviku. Aj vzhľadom na vzniknutú situáciu vás prosíme o pochopenie pri oblečení detí. V chráme bude v tom čase už teplo, deti nech majú slávnostné, no primerané oblečenie, aby sme predišli zdravotným kolapsom. Prosím teda o upustenie od typu šiat svadobné, či inak mimoriadne.

Ak by niekomu z rôznych dôvodov tieto termíny nevyhovovali, je možné dieťa dať na 1. Sväté prijímanie v budúcom školskom roku /už bez absolvovania nových stretnutí/, poprípade ho dať v inej farnosti /potrebné potvrdenie vystavíme/.

FARSKÁ PÚŤ DO MEDJUGORJA- aktualizácia

Podľa aktuálnych informácií a na základe predbežného záujmu sme sa rozhodli púť realizovať. Záväzne je však potrebné svoju účasť potvrdiť do nedele 21. júna.

V dňoch 23.-29. augusta chystáme farskú púť do Medjugorja. V programe je aj kúpanie mora, návšteva Mostaru a Kravických vodopádov, poprípade podľa dohody aj Plitvických jazier. Cena púte je 215 EUR na osobu. Program púte nájdete tu http://www.teplicka.org/wp-content/uploads/2020/01/Medjugorje_Teplicka.doc