Bývalí kapláni

  • 2000 – 2002 vdp. Jozef Kováčik                  
  • 2002 – 2005  vdp. Peter Šantavý
  • 2005 – 2006  vdp. Vladimír Jurina
  • 2006 – 2007 vdp. Jozef Nádaský
  • 2007 – 2009  vdp. Ján Behula 
  • 2009 – 2011  vdp. Miroslav Mika
  • 2011 – 2012 vdp. Pavol Póša
  • 2012 – 2015 vdp. Cyril Sitár
  • 2015 – 2017 vdp. Radoslav Šaškovič
  • 2017-2019 vdp. Peter Kizek