2020

  • MIRO2019
    Súťaž v Miništrant roka 2019 pozná svojich víťazov v kategóriách Veterán, Skokan roka a Absolútny MIRO. Ním sa stal Šimon Tóth-Vaňo. Výber z foto nájdete tu MIRO
  • DOBRÁ NOVINA
    Aj tento rok sme pomáhali deťom z Afriky pri koledníckej aktivite Dobrá Novina. 2020_DobraNovina
  • TEPLICKÁ IDE NA ĽAD
    Počas Vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická chodila na ľad. Výber z foto nájdete tu 2020_Lad