2019

  • TEPLICKÁ IDE NA ĽAD
    Počas Vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická chodila na ľad. Výber z foto nájdete tu 2019_Lad
  • MIRO 2018
    Začiatkom januára sme mali zhodnotenie roka a vyhlásenie súťaže Miništrant roka 2018. MIRO2018
  • DOBRÁ NOVINA
    Aj tento rok sme pomáhali deťom z Afriky pri koledníckej aktivite Dobrá Novina. 2019_DobraNovina