2018

 • VÝLET MINIŠTRANTOV A OTCOV
  13.-15. apríla sme prežili krásne dni na tradičnom výlete miništrantov a otcov. Tentoraz sme navštívili Terchovú. Výber z foto nájdete tu 2018Ministranti_otcovia 
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Na Veľký Piatok sem sa tradične pomodlili krížovú cestu v prírode. Výber z foto nájdete tu 2018_KC
 • KRÍŽOVÁ CESTA MARIANKA
  Ako máme vo zvyku, v sobotu pred Kvetnou nedeľou sme sa zišli v Marianke na večernej krížovej ceste. Výber z fotografií nájdete tu 2018KC_Marianka 
 • KONCERT A SPOMIENKA
  23. marca sme si pripomenuli svätou omšou a agapé smrť pána faraára a Bukovského a zároveň sme mali možnosť krásneho umeleckého zážitku pri hudobno-slovnom pásme 7 posledných slov Spasiteľa. Výber z foto nájdete tu 7Slov
 • MMB 2018
  V sobotu 17. marca sa uskutočnil 4. ročník Memoriálu Branislava Bukovského v bedmintone. Výber z foto nájdete tu MMB_2018
 • MIRO 2017
  Začiatkom februára sme vyhodnotili a spolu oslávili súťaž Miništrant roka 2017. A spolu s koledníkmi Dobrej noviny sme boli v kine. Výber z foto nájdete tu MIRO2017
 • KARNEVAL
  V nedeľu 28. januára sme sa stretli na detskom fašiangovom karnevale. Výber z foto nájdete tu Karneval_2018
 • FARSKÝ PLES
  20. januára sa na Mladej Garde uskutočnil už 11. ročník Farského plesu. Výber z fotografií nájdete tu Ples2018