2014

 • TAIZÉ- PRAHA 
  Naša mládež sa zúčastnila na tradičnom Európskom stretnutí Taizé, ktoré bolo tentokrát v Prahe. Foto nájdete tu: TAIZE-PRAHA2014
 • SV.MIKULÁŠ
  Sv. Mikuláš ani tento rok neobišiel našu farnosť a zavítal do nej spolu so sprievodom anjelov. Podľa dávnej tradície našej farnosti mohli výnimočne miništrovať dievčatá. Výber z fotografií nájdete tu.
 • KOCERT SKUPINY G.O.D.S.
  23.11. nás navštívila gospelová skupina G.O.D.S. z Prešova. Výber z fotografií nájdete tu.
 • BIRMOVKA 
  15.novembra udelil biskup Mons. Jozef Haľko Sviatosť birmovania 21 našim farníkom. Výber z fotografií nájdete tu.
 • TVORIVÉ DIELNE
  8.novembra prebehli v pastoračnom centre tvorivé dielne. Fotografie nájdete tu.
 • ŠARKANIÁDA
  V nedeľu 19.10 sme sa vybrali púšťať na Kuchajdu šarkanov. Vyber z fotografii Sarkaniada 2015.
 • HODY
  25. septembra uplynulo 15 rokov od posviacky nášho chrámu. S vďakou sme si túto udalosť pripomenuli počas svätých omší a aktivít pre farnosť. Slávnostným kazateľom bol vdp. Štefan Herényi a hosťami boli aj Súrodenci Jendruchovci. Výber z fotografií nájdete tu.
 • BODKA ZA LETOM
  V dňoch 19.-21. septembra sme boli na chate Radosť v Rohožníku, kde sme sa rozlúčili s letom a strávili spolu pekné chvíle. Navštívili sme aj Plavecký hrad.  Fotografie nájdete tu.
 • TÁBOR TERCHOVÁ
  V dňoch 16.-23. augusta sme boli na faskom letnom tábore v Terchovej. Ako bolo? Posúďte sami… Foto tu.
 • SPLAV
  Splav. Fotografie nájdete tu.
 • TRNAVA A SMOLENICE
  12. júla usporiadala naša farnosť v spolupráci s miestnym úradom Bratislava-Nové mesto výlet do Trnavy a Smoleníc. Zastavili me sa na hrobe pána farára Bukovského a navštívili sme zámok v Smoleniciach. V Smoleniciach sme slávili spoločne aj svätú omšu a nechýbala ani opekačka. Fotografie nájdete tu.
 • OTVORENIE LETA
  22. júna sme spoločným výletom a opekačkou na Kolibe otvorili leto. Fotografie nájdete tu.
 • 1. JÚN
  1. júna nás navštívil v špeciálnej podobe Svätý Otec František. Nabudúce možno aj osobne. Fotografie nájdete tu.
 • 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE
  24. a 31. mája sa v našej farnosti uskutočnilo 1. prijímanie.
  Fotografie z 24.5. nájdete tu.
  Fotografie z 31.5. nájdete tu.
 • DEŇ MATIEK
  Už tradične sme vo farnosti oslávili v spolupráci s Konferenciou Kráľovnej rodiny Spolku sv. Vincenta de Paul Deň matiek. Fotografie nájdete tu.
 • MÁJOVÁ PÚŤ DO MARIANKY
  Tradične 1. mája sme putovali do Marianky. Fotografie nájdete tu.
 • KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
  Už tradične sme na Veľký piatok spoločne absolvovali krížovú cestu v prírode.Fotografie nájdete tu.
 • TURNAJ MINIŠTRANTOV
  Naši mladší miništranti sa zúčastnili na turnaji na Miletičke. Fotografie tu.
 • ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA
  23. marca zomrel náhle vo Francúzsku náš pán farár Branislav Bukovský. Za spásu jeho duše sme slúžili zádušnú svätú omšu. Fotografie nájdete tu.
 • FARSKÝ PLES
  7. farský ples sme organizovali 8. februára. Výber z fotografií nájdete tu.