Nanebovzatie Panny Márie- sv. omše

V stredu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.00, a 18.00 a 20.00. Zmena času vyplýva z horúceho letného počasia.

 

SVIATOSTI

Od septembra začne príprava dospelých na prijatie sviatostí. Tí, ktorí majú záujem, môžu sa nahlásiť na farskom úrade.

P18- foto

Naši mladí sa zúčastnili národného stretnutia P18 v Prešove. Výber z fotiek nájdete tu P18

FARSKÝ FOTOKLUB POZÝVA

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografiu na fotografovanie prázdninovej témy Odraz viery na náhrobných kameňoch, hroboch Bratislavských cintorínov.

[Read more…]

BIRMOVKA

Birmovka v našej farnosti podľa oznámenia otca arcibiskupa bude v sobotu 6. októbra 2018 o 15.00.

VYSVIACKA A PRIMÍCIE- foto

16. júna vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka a za kňaza Tomáša Vlčeka. Výber z fotografií z vysviacky z TK KBS nájdete tu 2018_Vysviacka. Fotografie z primičnej svätej omše 17. júna nájdete tu 2018_Primicie

BODKA ZA LETOM

Tohtoročná Bodka za letom pre rodiny s malými deťmi sa uskutoční 7.-9. septembra v Šaštíne. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na fare.