Púť do Fatimy- foto

11.-18.septembra sme putovali pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie do Fatimy. Po ceste sme navštívili Avignon, Lurdy, Santiago de Compostela i Bragu, Bathalá, Alcobaca a Nazaré. Výber z foto nájdete tu. 2017Fatima

Prvopríjmajúci

Termíny stretnutia prvopríjmajúcich a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v našej farnosti: 21.október, 11.november, 9.december, 20.január., 17.marec.

Termíny 1. svätého prijímania vo farnosti: 
19.5. 1. sv. prijímanie skupina 1 /Riazanská, Za kasárňou/
26.5. 1. sv. prijímanie skupina 2 /Ostatné školy/

Birmovanci

Termíny svätých omší pre birmovancov v sobotu o 19.19, na ktorých sa budeme spoločne venovať otázkam viery: 9.september, 21.október, 18.november, 9.december, 20.január, 3.február, 17.marec, 14.apríl, 12.máj, 23.jún

Okrem toho je potrebné nahlásiť sa na jedno stretko, kde sa bude raz mesačne preberať aplikácia viery na život. Stretká Lucie a Jožka budú v najbližšom období: 9. a 16.10., 6. a 13.11., 4. a 11.12.  o 17.00, stretko bohoslovca Filipa bude v pondelok 25.9. o 17.00 a stretko manželov Ostrožlíkovcov budú v najbližšom období: 24.10., 21.11., 12.12., 16.1., 20.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6. o 17.00.

Raz do mesiaca bude pre birmovancov pripravená spoločenská, duchovná, alebo iná aktivita. Predpokladané termíny: 22.september, 7.október, 25.november, 14.december, 24.marec., 1.máj.

Spolu teda absolvujú birmovanci 3 stretnutia za mesiac počas školského roka.