Karneval pre deti

Tradičný fašiangový detský karneval sa v našom pastoračnom centre uskutoční v nedeľu 26. februára od 15.30. Tešíme sa na všetky deti aj ich rodičov.

Farský ples

11.2. sa uskutoční jubilejný 10. farský ples v spoločenskej sále na Mladej garde. Od dnešného dňa (8.1.) si môžete zakúpiť lístky cez internet tu: VSTUPENKY. Postupujte prosím podľa inštrukcií na predajnom portáli, rezervácia a zakúpenie lístka je jednoduché. Po uhradení platby vám príde mailom elektronický lístok, ktorý si môžete vytlačiť. Kto by mal ťažkosť s takouto formou kupovania lístkov, môže sa obrátiť na nás a my sa mu budeme snažiť na fare pomôcť. [Read more…]

2016- koncoročné štatistiky

Počas roku 2016 bolo v našej farnosti pokrstených celkovo 51 chlapcov a dievčat. Z toho boli 4 vo veku od 1-7 rokov a 5 vo veku 7-18 rokov.

Na 1. sv. prijímaní bolo v našej farnosti celkovo 67 detí.

Sobášov sme mali vo farnosti 3.

Sviatosť birmovania prijalo z rúk o. biskupa Haľka 64 birmovancov. Budúci september začne príprava na birmovku, ktorú plánujeme na rok 2018. [Read more…]

Roráty- foto

Tradične v utorok v Advente mávame rorátne sv. omše. 13.decembra prišiel medzi nás o. biskup Jozef Haľko. Foto nájdete tu Roraty2016

Púť do Lúrd a Fatimy

V dňoch 11.-18.septembra.2017 plánujeme púť z farnosti do Fatimy, kde si pripomenieme 100. výročie zjavení Panny Márie. Postupne navštívime aj Nice, Avignon, Lurdy a Santiago de Compostela. Po ceste tam sa pôjde autobusom, cesta späť je lietadlom. Podrobné informácie nájdete tu Lurdy a Fatima