MBB 2018- prihlasovanie

Pozývame vás na 4. ročník bedmintonového turnaja – Memoriál Branislava Bukovského, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 17. marca 2018 v priestoroch Národného tenisového centra. Prihlasovať sa môžete od utorka 13.2. cez formulár, ktorý nájdete na farskej stránke a na facebooku. Počet súťažiacich je obmedzený. Štartovné je 3 eurá. Kto by chcel brať súťaž menej vážne, má možnosť prihlásiť sa do kategórie „for fun“, teda pre zábavu.
Formulár na prihlasovanie súťažiacich:  bit.ly/mbb2018

Duchovná obnova

17. februára, v sobotu, v rámci Národného týždňa rodín, ponúkame duchovnú obnovu pre rodičov. Bude sa konať od 16.30- podľa počtu zúčastnených zvolíme vhodné priestory buď v kostole, alebo na fare. Počas obnovy bude aj možnosť zveriť deti našim animátorom v pastoračnom centre.

Tvorivé dielne

17. februára od 14.30 do 16.30 bude v pastoračnom centre opäť príležitosť pre šikovné ruky v rámci Tvorivých dielní. Ste srdečne pozvaní.

Krížové cesty

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty. U nás budú bývať krížové cesty v piatok a v nedeľu o 17.15. Budú si ich pripravovať jednotlivé skupiny aktívne v našej farnosti. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé termíny.

Farský fotoklub- Krížové cesty

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografi u na fotografovanie témy pôstneho obdobia: Krížová cesta. Zadaním je prostredníctvom fotografií znázorniť príbeh krížovej cesty.
Ku každému zastaveniu pošlite jednu fotografiu v maximálnej kvalite. Môžete nafotiť ľubovoľný počet zastavení, 1 – 15. Fotografie, maximálne 15 obrázkov posielajte do 17.3.2018, na adresu farskyfotoklub@gmail.com
 

Ples- foto

11. ročník Farského plesu je za nami. Výber z fotografií nájdete tu Ples2018 

Viac fotografií v originálnom rozšírení nájdete tu Ples2018Full

Farská púť 2018

V roku 2018 budeme ako farnosť putovať po stopách Božieho milosrdenstva, navštívime miesta spojené so životom svätej Faustíny Kowalskej v Poľsku i vo Vilniuse v Litve. Navštívime aj horu krížov v Litve a miesto novodobého Eucharistického zázraku v poľskej Skolke. Púť plánujeme 16.-20. augusta. Jej cena je 295 Eur na osobu. Nahlasovať sa môžete v kancelárii, alebo sakristii. Je potrebné nahlásiť údaje, kontakt a následne zaplatiť v hotovosti zálohu vo výške 100 EUR. Viac informácií si môžete stiahnuť tu Polsko-Litva program

Birmovanci

Termíny svätých omší pre birmovancov v sobotu o 19.19, na ktorých sa budeme spoločne venovať otázkam viery: 9.september, 21.október, 18.november, 9.december, 27.január, 10.február, 17.marec, 14.apríl, 12.máj, 23.jún

Okrem toho je potrebné nahlásiť sa na jedno stretko, kde sa bude raz mesačne preberať aplikácia viery na život. Stretká Lucie a Jožka budú v najbližšom období: 9. a 16.10., 6. a 13.11., 4. a 11.12.  o 17.00, stretko bohoslovca Filipa bude v pondelok 25.9. o 17.00 a stretko manželov Ostrožlíkovcov budú v najbližšom období: 24.10., 21.11., 12.12., 16.1., 20.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6. o 17.00.

Raz do mesiaca bude pre birmovancov pripravená spoločenská, duchovná, alebo iná aktivita. Predpokladané termíny: 22.september, 7.október, 25.november, 14.december, 24.marec., 1.máj.

Spolu teda absolvujú birmovanci 3 stretnutia za mesiac počas školského roka.