Verejné sväté omše naďalej nie sú obnovené

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska povereného predsedu vlády SR Igora Matoviča stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. 

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Usmernenia pre vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od stredy 18. marca budeme v našom kostole opätovne pravidelne vysluhovať sviatosť zmierenia. Budeme ju vysluhovať nasledovným spôsobom:

Sviatosť sa bude vysluhovať vždy večer od 18.00 podľa potreby. Kňaz bude spovedať v spovednici pri sakristii. 

Spolupracovník spovedníka /pán diakon/ bude dohliadať na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 1,5 metra. Do chrámu bude vpustených naraz maximaálne 10 penitentov. 

Následne bude možnosť Svätého prijímania. Rozdávanie svätého prijímania sa musí konať podľa hygienických požiadaviek. Penitenti čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári v primeraných odstupoch (1,5 metra) v kostole. Každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie  rúško z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde.

V súčasnej situácii je vhodné pripomenúť, akým spôsobom je stanovený cirkevný príkaz ohľadom prijatia sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej: 

Kánon 989 Kódexu kánonického práva stanovuje: „Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.“

Kánon 920 znie takto: „§ 1. Každý veriaci po uvedení do najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. § 2. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“

Štvrtý cirkevný príkaz, ako ho poznáme v katechetickom vyjadrení, vychádza z kánonov 920 a 989. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období a z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase.

Dobrú svätú spoveď si veriaci môžu vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

Pôst za odvrátenie šírenia koronavírusu

Naši otcovia biskupi nás všetkých pozývajú nasledujúce piatky pôstneho obdobia konať pôst podľa prísnejšej disciplíny (ako na Popolcovú stredu a Veľký piatok).
„Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“ (Zdroj: TK KBS)

FARSKÁ PÚŤ DO MEDJUGORJA

V dňoch 23.-29. augusta chystáme farskú púť do Medjugorja. V programe je aj kúpanie mora, návšteva Mostaru a Kravických vodopádov, poprípade podľa dohody aj Plitvických jazier. Cena púte je 215 EUR na osobu. Záväzne so zálohou 100 EUR sa môžete prihlásiť do konca marca. V prípade záujmu neváhajte, už teraz máme okolo 30 rezervácií. Program púte nájdete tu http://www.teplicka.org/wp-content/uploads/2020/01/Medjugorje_Teplicka.doc

BIRMOVANCI-termín stretiek

Stretká začínajú podľa dohody vždy o 16:45.
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Jánošovcami, pondelkové termíny: 30.9., 14.10., 11.11., 2.12., 13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6.,
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Ostrožlíkovcami, utorkové termíny: 24.9., 8.10., 12.11., 10.12., 14.1., 11.2., 10.3., 21.4. 19.5. 9.6.


PROGRAM KATECHÉZ PRE BIRMOVANCOV

Program katechéz vierouky pe birmovancov- vždy v piatok počas svätej omše o 18:00 v nasledujúcich termínoch: 13.9., 18.10., 29.11., 13.12., 10.1., 14.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6.