Život vo farnosti

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 25.10.2020

 

Aktuálne info COVID-19

aktualizované 23.10.2020 22:54

Vzhľadom na zákaz vychádzania platný od soboty 24. októbra 2020 sme museli, žiaľ, aj v našej farnosti zásadne obmedziť duchovný život, a to aj vzhľadom na účasť šiestich osôb na slávení svätej omše, rozdávanie svätého prijímania, vysluhovanie svätej spovede či verejné adorácie.

Tieto duchovné akcie sa teraz nekonajú. Doterajšie prihlásenie na sväté omše stráca platnosť. Všetky sväté omše a ich úmysly odslúžime, ale súkromne.

Svätá spoveď a sväté prijímanie je v tomto čase možné len na individuálnej báze – teda, že sa dohodne osobitný termín pre konkrétnu osobu.

V nedeľu 25. októbra 2020 budú cez Youtube kanál naživo prenášané všetky tri nedeľné sväté omše z nášho farského kostola Panny Márie, Kráľovnej rodiny: o 9.00 hod., 10.00 hod. a 11.00 hod. Link bude zverejnený na tejto stránke. 

Výnimkou zo zákazu vychádzania je cesta do prírody v extraviláne – teda mimo zastavaného územia obce. Preto v nedeľu 25. októbra 2020 od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude možnosť individuálne prijať Eucharistiu na bratislavskom Kamzíku pri Pamätníku padlým vojakom z roku 1866 (mapa). Aspoň pre niektorých farníkov, ktorým sa bude dať prísť, sa tak naskytne možnosť spojiť prechádzku v prírode s prijatím najcennejšej duchovnej posily.

Modlime sa, aby tento ťažký čas čím skôr prešiel.

 

Nedeľný pozdrav z Teplickej – 18.10.2020

V čase výrazných obmedzení osobnej účasti na bohoslužbách prinášame krátke zamyslenia nad nedeľnými čítaniami.

 

Výročie posviacky kostola

Tento rok sme si pripomenuli 21. výročie posviacky Farského kostola Panny Márie, Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave. Priebeh hodov bol poznačený koronakrízou a preto sa spoločenský rozmer týchto dní musel utlmiť. Napriek tomu sa podaril koncert Zuzany Eperješiovej z Košíc, svätá omša s bývalým kaplánom Cyrilom Sitárom, požehnanie nového farského erbu i exteriérové nedeľné aktivity pre deti. FOTO a FOTO

 

Bodka za letom

Od piatka 28. augusta do pondelka 31. augusta 2020 sa v Hoteli Vršatec vo Vršatskom Podhradí pri Pruskom konala farská rodinná Bodka za letom. Vyše 50 účastníkov naplnilo spoločný čas liturgiou, modlitbami, katechézami, výletmi, hrami, zábavou a rozhovormi. Výnimočný bol duchovný výlet na horu Butkov s krížovou cestou a svätou omšou. FOTO

 

Detský farský tábor v Šaštíne

Vydarený a požehnaný detský tábor z Farnosti Bratislava-Kráľovnej rodiny sa konal od nedele 16. augusta do soboty 22. augusta v Šaštíne. Deti boli ubytované v kláštornom komplexe v tesnej blízkosti Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Celým táborom sa tiahol biblický príbeh exodu, keď Izraeliti boli pod vedením Mojžiša vyslobodení z egyptského otroctva a po putovaní po púšti vstúpili do slobodnej zasľúbenej zeme oplývajúcej mliekom a medom. Na konci tábora plného spoločenstva, zábavy, hier a modlitby im to pripomínal symbolický „List vlastníctva„, ktorý dostali. FOTO a FOTO

 

Sústredenie a výlet spevokolu v Beckove

V dňoch od 14. do 16. augusta 2020 sa v kláštore františkánov v Beckove uskutočnilo sústredenie členov farského spevokolu z farnosti na Teplickej. Okrem vzájomného spoločenstva, nácvikov a spevu pri svätých omšiach stihli účastníci navštíviť aj dva blízke hrady: Čachtice a Beckov. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Eduardom Janíčkom

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sa veriaci lúčili s dp. Eduardom Janíčkom, ktorý vo farnosti pôsobil ako výpomocný duchovný v rokoch 2015 až 2020. FOTO

 

Rozlúčka s dp. Jozefom Kováčikom

Po viac ako 6 rokoch duchovnej služby sa s farnosťou na Teplickej lúčil jej správca dp. Jozef Kováčik. FOTO

 

Prvé sväté prijímanie

V sobotu 20. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu prvá skupina detí. FOTO

V sobotu 27. júna pristúpila k prvému svätému prijímaniu druhá skupina detí. FOTO

 

Novokňaz dp. Daniel Kremnický

Do farnosti na Teplickej prišiel novokňaz dp. Daniel Kremnický, ktorý tu prežil pastoračný ročník. Slávil svätú omšu a udelil novokňazské požehnanie. FOTO

 

Pandémia koronavírusu

Život farnosti na istý čas ochromila pandémia ochorenia COVID-19. Život vo farnosti to však úplne nezastavilo. FOTO

 

Farský ples

Dňa 8. februára 2020 sa uskutočnil Farský ples na Mladej Garde. FOTO

 

Karneval

V nedeľu 26. januára 2020 sa pre deti uskutočnil farský karneval. FOTO

 

SWAP

Dňa 18. januára 2020 bol náš prvý farský SWAP. FOTO

 

MIRO 2019

Súťaž v Miništrant roka 2019 pozná svojich víťazov v kategóriách Veterán, Skokan roka a Absolútny MIRO. Ním sa stal Šimon Tóth-Vaňo. FOTO

 

Dobrá novina

Aj tento rok sme pomáhali deťom z Afriky pri koledníckej akcii Dobrá Novina. FOTO

 

Teplická ide na ľad

Počas vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická išla na ľad. FOTO