Večné sľuby

V sobotu 10. decembra o 11.00 v kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi zloží do rúk svojho predstaveného večné sľuby náš farník Tomáš Vlček. Srdečne pozývame na túto slávnosť.

Púť do Lúrd a Fatimy

V dňoch 11.-18.septembra.2017 plánujeme púť z farnosti do Fatimy, kde si pripomenieme 100. výročie zjavení Panny Márie. Postupne navštívime aj Nice, Avignon, Lurdy a Santiago de Compostela. Po ceste tam sa pôjde autobusom, cesta späť je lietadlom. Podrobné informácie nájdete tu Lurdy a Fatima

Roráty

V utorok začnú pravidelné roráty o 6.30. Po nich sú deti pozvané na tradičné raňajky na faru.

Návšteva sestričky Ráchel

Sestrička Ráchel nás spolu so svojimi šikovnými dievčatami navštívi na 3. Adventnú nedeľu, teda 11. decembra. Po dopoludňajších sv. omšiach si budete môcť zakúpiť na sociálnom veľtrhu ich výrobky, ako sa aj s nimi opäť osobne stretnúť.

Šikovné ruky

V sobotu 3. decembra popoludní o 15.00 hod sa v pastoračnom centre uskutoční stretnutie šikovných rúk. Budú sa vyrábať rôzne darčekové predmety, ktoré si budete môcť zakúpiť nasledujúcu nedeľu 4. decembra po sv. omšiach. Výťažok z akcie bude venovaný núdznym rodinám v našej farnosti.

 

Posviacka Adventných vencov

Adventné vence budeme posviacať pri sobotnej večernej svätej omši 26. novembra a pri nedeľných svätých omšiach 27. novembra.

Svätomartinská zbierka

Minulú nedeľu sa konala tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Celkovo sa v našej farnosti vyzbieralo 1867 Eur a 28 centov. Ďakujeme!  

Šarkaniáda- foto

V nedeľu 23. októbra patrila Kuchajda farskej šaraniáda. Výber z foto nájdete tu 2016Sarkaniada