FOTOKLUB

Farský fotoklub pozýva všetkých farníkov na zapojenie do už tradičnej témy mesiaca máj: Jeden týždeň našej farnosti.
Fotografujte od 26.5 do 1.6.2019 miesta, činnosti alebo osoby patriace do našej farnosti.  Cieľom je zachytiť pestré a rôznorodé stránky života našej farnosti. Fotografie (v plnom rozliseni a max. kvalite) posielajte do 2.6.2019 12:00 na adresu Farského fotoklubu. Výber fotografií pre výstavu, autorská diskusia k zaslaným fotografiám bude 2.6.2019 o 15:00 v pastoračnom centre. Účasť autorov fotografií, členov odbornej poroty aj ostatných priaznivcov Farského fotoklubu je veľmi vítaná. Vystavené fotografie bude hodnotiť verejnosť aj odborná porota.

BODKA ZA LETOM

Tohtoročná Bodka za letom sa uskutoční od 29.8. do 1.9. v Rajeckých Tepliciach. Je určená pre rodiny s malými deťmi. Prihlásiť sa môžete do 15. júna. Tešíme sa na vás.

FARSKÝ SPLAV

Tento rok plánujeme opäť farský splav rieky Morava na 2. a 3. augusta. Cena na osobu je 10 EUR a prihlásiť sa možno do 15. júna.

FARSKÁ PÚŤ

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na farskú púť po Čechách, aby do konca mája zaplatili zvyšok sumy za púť. Ak by sa niekto ešte chcel pridať, zostalo ešte niekoľko voľných miest.

DETSKÉ FARSKÉ LETO

Tento rok naša farnosť organizuje Detské farské leto  v termíne od 18.8.2019 do24.8.2019. Cena pobytu je 99€. Pobyt je určený pre deti od 7 – 14 rokov. Miesto konanie Rajecké Teplice. Prihlášku je potrebné odovzdať na fare do konca mája.