PROGRAM KATECHÉZ PRE BIRMOVANCOV

Program katechéz vierouky pe birmovancov- vždy v piatok počas svätej omše o 18:00 v nasledujúcich termínoch: 13.9., 18.10., 29.11., 13.12., 10.1., 14.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6.

BIRMOVANCI

Od septembra začíname prípravu birmovancov. Prvé stretnutie je naplánované na piatok 13. septembra počas a po sv. omši o 18.00.

ČR- foto

8.-11.8. sme navštívili Prahu, Karlštejn, Hlubokú, Český Krumlov a Telč. Výber z foto nájdete tu 2019_CR