HODY

Hody v našej farnosti budú o týždeň, teda 21.-23. septembra. V piatok 21.9. po večernej sv. omši vás pozývame na benefičný kkoncert pre Afriku, na ktorom vystúpia viacerí naši farníci. V sobotu bude večerná sv. omša za účasti bývalých pánov kaplánov a diakonov a v nedeľu bude slávnostná svätá omša o 10.30, na ktorej hlavným celebrantom bude otec biskup Mons. Ludovic Minde z Tanzánie. Z tohto dôvodu nebude 23. septembra sv. omša o 12.00, ale bude už mládežnícka o 20.00. Popoludní od 14.30 budú pripravené v prípade dobrého počasie atrakcie pre deti- skákacie hrady, trampolína, maľovanie na tvár… Pri sv.omšiach bude tradičná farská ofera.

ŠARKANIÁDA

V prípade dobrého počasia sa o dva týždne, v nedeľu 30. septembra od 15.30 uskutoční na Kuchajde Farská Šarkaniáda, na ktorú vás pozývame.

DRAŽBA PRE AFRIKU-víťazné ponuky

Aktuálne ponuky v akcii: Predmet č.1: Soška P. Márie z ebenového dreva- 303 EUR, Predmet č. 2:  Biblia s ilustráciami S.Dalího- 420 EUR, Predmet č.3: Obraz 1 -120 EUR, Predmet č.4: Obraz 2- 321 EUR, Predmet č.5: Foto Usain Bolt s autogramom- 2000 EUR Predmet č.6: Obraz 3- 350 EUR.

P18- foto

Naši mladí sa zúčastnili národného stretnutia P18 v Prešove. Výber z fotiek nájdete tu P18

VYSVIACKA A PRIMÍCIE- foto

16. júna vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka a za kňaza Tomáša Vlčeka. Výber z fotografií z vysviacky z TK KBS nájdete tu 2018_Vysviacka. Fotografie z primičnej svätej omše 17. júna nájdete tu 2018_Primicie