BIRMOVANCI-aktivity+

Pre birmovancov máme pripravené okrem katechéz a stretiek aj tzv. aktivity+.
28. marec: Pešia púť za kňazov ku hrobu blahoslaveného Titusa Zemana do Vajnor
10. apríl: Krížová cesta v prírode
1. mája: Pešia púť do Marianky

2 PERCENTÁ

Ak by ste mohli a chceli podporiť niektoré aktivity v našej farnosti, môžete tak urobiť aj darovaním 2 percent z daní pre o.z. Hexadron. 

Kto by chcel prispieť na činnosť o.z. Hexadron 2% z daní, môže si tlačivo stiahnuť z facebookovej stránky občianskeho združenie https://www.facebook.com/hexadron O.z. Hexadron podporuje detský vedecký team Hexadron, spoluorganizuje farský ples, korčuľovanie, podporuje podľa možností ďalšie farské akcie ako Detský tábor, Bodku za letom, Memoriál Branislava Bukovského. Ďakujeme!

FARSKÁ PÚŤ DO MEDJUGORJA

V dňoch 23.-29. augusta chystáme farskú púť do Medjugorja. V programe je aj kúpanie mora, návšteva Mostaru a Kravických vodopádov, poprípade podľa dohody aj Plitvických jazier. Cena púte je 215 EUR na osobu. Záväzne so zálohou 100 EUR sa môžete prihlásiť do konca marca. V prípade záujmu neváhajte, už teraz máme okolo 30 rezervácií. Program púte nájdete tu http://www.teplicka.org/wp-content/uploads/2020/01/Medjugorje_Teplicka.doc

MEMORIÁL BRANISLAVA BUKOVSKÉHO

V sobotu 14. marca sa uskutoční 6. ročník Memoriálu Branislava Bukovského v priestoroch Národného tenisového centra. Bedmintonové súťaže budú prebiehať vo viacerých kategóriach, do ktorých sa môžete prihlásiť na stránke www.memorialbb.eu do 2. marca 2020. Štartovné je 5 eur.

MIRO 2019

Súťaž v Miništrant roka 2019 pozná svojich víťazov v kategóriách Veterán, Skokan roka a Absolútny MIRO. Ním sa stal Šimon Tóth-Vaňo. Výber z foto nájdete tu MIRO

BIRMOVANCI-termín stretiek

Stretká začínajú podľa dohody vždy o 16:45.
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Jánošovcami, pondelkové termíny: 30.9., 14.10., 11.11., 2.12., 13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6.,
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Ostrožlíkovcami, utorkové termíny: 24.9., 8.10., 12.11., 10.12., 14.1., 11.2., 10.3., 21.4. 19.5. 9.6.


PROGRAM KATECHÉZ PRE BIRMOVANCOV

Program katechéz vierouky pe birmovancov- vždy v piatok počas svätej omše o 18:00 v nasledujúcich termínoch: 13.9., 18.10., 29.11., 13.12., 10.1., 14.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6.