Personálne zmeny vo farnosti

Od 1. júla príde ku zmene pánov kaplánov. Náš doterajší pán kaplán nastúpi do farnosti Bratislava- Dóm sv. Martina a k nám príde pán kaplán Peter Kizek. Ďakujem pánu kaplánovi za jeho dvojročnú prácu v našej farnosti a želám mu i v mene farnosti veľa milostí na novom pôsobisku.

Zároveň ďakujem za službu vo farnosti aj bohoslovcovi Danielovi, ktorý takisto ukončí u nás svoj pastoračný ročník a vracia sa do seminára. Od septembra príde k nám na prax nový bohoslovec.

Letný poriadok sv. omší

Počas letných prázdnin sv. omše v týždni budú bývať nasledovne:
Pondelok, streda, piatok a sobota iba večer o 18:00 a v utorok, štvrtok iba ráno o 7:00. V nedeľu sv. omše budú bývať: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00. V prvopiatkovom týždni v piatok budú sv. omše 7:00 a 18:00. Úradné záležitosti si budete môcť vybaviť v týždni po večerných sv. omšiach.

Splav

Tohtoročný splav rieky Morava sa uskutoční 28. a 29. júla. Budeme splavovať úsek Záhorská Ves-Sandberg. Nocovať budeme v stanoch vo Vysokej pri Morave. Cena za splav na osobu je 10 EUR. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Bodka za letom

Tohtoročná Bodka za letom určená primárne pre rodiny s malými deťmi sa uskutoční od 31. augusta do 3. septembra v Rajeckých Tepliciach. Cena na osobu a noc je 10 EUR, zvyšok bude hradené sponzorsky. Prihlásiť sa môžete do konca júna na fare.

Pruské- foto

26.-28. mája sme strávili pekné chvíle na stretnutí miništrantov a ich otcov. Výber z fotografií nájdete tu Pruske 2017 

Birmovka

V kalendárnom roku 2018 plánujeme v našej farnosti birmovku. Príprava začne v septembri tohto roku. Môžu sa na nej zúčastniť tí, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  1. žiak 8. ročníka ZŠ alebo tercie a vyššie
  2. absolvovanie náboženskej výchovy v škole od 3. ročníka ZŠ- výnimky sa budú riešiť individuálne
  3. náš farník alebo žiak školy našej farnosti alebo navštevujúci reálne náš chrám

Prihlášky treba osobne odovzdať do konca júna. Môžete si ich stiahnuť tu Prihlaskabirmovanie2017.

Plán farských aktivít na leto

23.-27.júl: Turistický výlet Taliansko-Francúzsko
28.-29. júl: Farský splav rieky Morava
8.-11.august: Letný výlet pre stredoškolákov v Rohožníku
13.-19. august: Detský letný farský tábor v Rajeckých Tepliciach
31.august-3.september: Bodka za letom v Rajeckých Tepliciach