Jeden deň v našej farnosti

Dňa 24.5.2017 bude sviatok Panny Márie, Pomocnice kresťanov. Tak ako má Panna Mária – patrónka našej farnosti viacero titulov, tak život našej farnosti má veľa podôb. Tak ako ide o jednu Pannu Máriu – patrónku našej farnosti, tak rôzni ľudia, vykonávajúci rôzne činnosti na rôznych miestach tvoria jedno spoločenstvo – našu farnosť. 
Pozývame všetkých čo majú doma fotoaparát, aby v tento deň vytvorili sériu fotografií týkajúcich sa miesta, činnosti, alebo osoby patriacej do našej farnosti. Využime túto príležitosť na zachytenie okamihov z bežného dňa nášho spoločenstva. Sériu troch, siedmich alebo dvanástich fotografií v čo možno najvyššej kvalite pošlite emailom na adresu farskyfotoklub@gmail.com  (alebo doručte vytlačené vo formáte min. 13×18 do kancelárie farského úradu) najneskôr do 31.5.2017. 
Vybrané série fotografií budú vystavené na spoločnej výstave v pastoračnom centre. 

Marianka- výročie

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať.

Zbierka na seminár

Pri pravidelnej zbierke na kňazský seminár sa v našej farnosti vyzbieralo celkovo 1035,93 EUR. Ďakujeme!

Birmovka

V kalendárnom roku 2018 plánujeme v našej farnosti birmovku. Príprava začne v septembri tohto roku. Môžu sa na nej zúčastniť tí, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  1. žiak 8. ročníka ZŠ alebo tercie a vyššie
  2. absolvovanie náboženskej výchovy v škole od 3. ročníka ZŠ- výnimky sa budú riešiť individuálne
  3. náš farník alebo žiak školy našej farnosti alebo navštevujúci reálne náš chrám

Prihlášky treba osobne odovzdať do konca júna. Môžete si ich stiahnuť tu Prihlaskabirmovanie2017.

Detské farské leto 2017

Detské farské leto bude tento rok v termíne od 13.8.2017 do 19.8.2017. Cena je 99€. Detské farské leto je určené pre deti od 7 – 14 rokov. Miesto konanie je Rekreačné stredisko Altan- Rajecké Teplice. Prihlášku si môžete stiahnuť tu Prihláška-2017 a je potrebné odovzdať ju na fare do konca mája. Je potrebné vybaviť dieťaťu preukaz na cestovanie vlakom zadarmo, ktorý treba odovzdať na fare do konca júna. Ak by záujem prevýšil kapacitu, prednosť budú mať miništranti, deti z farského spevokolu a farských stretiek. V prípade potreby finančnej dotácie pre deti sa môžete obrátiť na pána farára.

Plán farských aktivít na leto

23.-27.júl: Turistický výlet Taliansko-Francúzsko
28.-29. júl: Farský splav rieky Morava
8.-11.august: Letný výlet pre stredoškolákov v Rohožníku
13.-19. august: Detský letný farský tábor v Rajeckých Tepliciach
31.august-3.september: Bodka za letom v Rajeckých Tepliciach