VEĽKÁ NOC 2019- ROZPIS BOHOSLUŽIEB

Štvrtok(Zelený štvrtok):16:30 18:00
Piatok(Veľký piatok):15:00 18:00
Sobota(Veľká/Biela/sobota): 20:00
Nedeľa(Veľkonočná nedeľa): 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 20:00
Pondelok(Veľkonočný pondelok):7:30 9:00 18:00

CELONOČNÁ ADORÁCIA

Poklona pri Božom hrobe bude celonočná. Začne na Veľký piatok o 20,00 hod. a potrvá do 19,00 hod nasledujúceho dňa. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali na zoznam celonočnej adorácie na stolíku pri východe z kostola. Milodary z Božieho hrobu sú určené na podporu sakrálnych stavieb vo Svätej zemi.

V sobotu ráno sa budeme o 8.00 spoločne modliť ranné chvály zo žaltára.

PÚŤ VAJNORY- foto

V sobotu 13. mája sme putovali k hrobu bl. Titusa Zemana do Vajnor. Púť sme obetovali za duchovné povolania v našej diecéze a farnosti. Výber z foto nájdete tu 2019_Vajnory

MINIŠTRANTI A OTCOVIA

Tohtoročná expedícia miništrantov a ich otcov je naplánovaná na 31.5-2.6. na priehrade v Rohožníku. Je potrebné sa prihlásiť do 15. mája v sakristii.

DETSKÉ FARSKÉ LETO

Tento rok naša farnosť organizuje Detské farské leto  v termíne od 18.8.2019 do24.8.2019. Cena pobytu je 99€. Pobyt je určený pre deti od 7 – 14 rokov. Miesto konanie Rajecké Teplice. Prihlášku je potrebné odovzdať na fare do konca mája.

NFŠ-foto

Nemohli sme s miništrantami a otcami chýbať pri otvorení NFŠ na derby SLOVAN-TRNAVA. Výber z foto nájdete tu 2019NFŠ