VYSVIACKA A PRIMÍCIE- foto

16. júna vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka a za kňaza Tomáša Vlčeka. Výber z fotografií z vysviacky z TK KBS nájdete tu 2018_Vysviacka. Fotografie z primičnej svätej omše 17. júna nájdete tu 2018_Primicie

FARSKÁ PÚŤ

Prosíme účastníkov Farskej púte do Poľska a Litvy, aby do konca júna nahlásili potrebné údaje a doplatili zvyšnú sumu.

DETSKÉ FARSKÉ LETO

Prosím rodičov, ktorých deti sa zúčastnia Detského farského leta, aby do konca júna zaplatili poplatok 99 EUR.Kartičku na dopravu tento rok netreba.

BODKA ZA LETOM

Tohtoročná Bodka za letom pre rodiny s malými deťmi sa uskutoční 7.-9. septembra v Šaštíne. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na fare.

FARSKÝ SPLAV

Tohtoročný Farský light splav rieky Morava plánujeme na termín 13. a 14. júla. Kto má záujem, môže sa záväzne s poplatkom 10 EUR na osobu nahlásiť na fare.

Farská púť 2018

V roku 2018 budeme ako farnosť putovať po stopách Božieho milosrdenstva, navštívime miesta spojené so životom svätej Faustíny Kowalskej v Poľsku i vo Vilniuse v Litve. Navštívime aj horu krížov v Litve a miesto novodobého Eucharistického zázraku v poľskej Skolke. Púť plánujeme 16.-20. augusta. Jej cena je 295 Eur na osobu. Nahlasovať sa môžete v kancelárii, alebo sakristii. Je potrebné nahlásiť údaje, kontakt a následne zaplatiť v hotovosti zálohu vo výške 100 EUR. Viac informácií si môžete stiahnuť tu Polsko-Litva program

Birmovanci

Termíny svätých omší pre birmovancov v sobotu o 19.19, na ktorých sa budeme spoločne venovať otázkam viery: 9.september, 21.október, 18.november, 9.december, 27.január, 10.február, 17.marec, 14.apríl, 12.máj, 23.jún

Okrem toho je potrebné nahlásiť sa na jedno stretko, kde sa bude raz mesačne preberať aplikácia viery na život. Stretká Lucie a Jožka budú v najbližšom období: 9. a 16.10., 6. a 13.11., 4. a 11.12.  o 17.00, stretko bohoslovca Filipa bude v pondelok 25.9. o 17.00 a stretko manželov Ostrožlíkovcov budú v najbližšom období: 24.10., 21.11., 12.12., 16.1., 20.2., 13.3., 17.4., 15.5., 19.6. o 17.00.

Raz do mesiaca bude pre birmovancov pripravená spoločenská, duchovná, alebo iná aktivita. Predpokladané termíny: 22.september, 7.október, 25.november, 14.december, 24.marec., 1.máj.

Spolu teda absolvujú birmovanci 3 stretnutia za mesiac počas školského roka.