7 Kristových slov na kríži

V piatok 23. marca po večernej sv. omši, ktorá bude obetovaná za zosnulého pána farára Bukovského, bude v našej farnosti krásny koncert Sedem Kristových slov na kríži. Pozývame na tento nevšedný hudobnoslovný zážitok. Vstupné bude ľubovoľné.

Farská brigáda

Farská brigáda „Nájdi si svoje okno je naplánovaná na sobotu 24. marca od 9.00.Ďakujeme vopred za vašu pomoc!

KC Marianka

Ako máme vo zvyku, v sobotu pred Kvetnou nedeľou, zídeme sa v Marianke na večernej modlitbe krížovej cesty. Stretneme sa pri prvom zastavení v sobotu o 20.00. Krížová cesta je zároveň aj aktivitou pre birmovancov.

Spoveď

V nedeľu 25.3. sa uskutoční spoločná svätá spoveď pred Veľkou Nocou. Spovedať budeme viacerí kňazi od 15.00-18.00. Využite prosím túto možnosť dobre sa pripraviť na Veľkonočné sviatky!

Chorých budeme po domoch spovedať v piatok 23. marca. Prosíme, aby ste ich zapísali v sakristii.

Birmovanci

V sobotu 17.3. o 19:19 bude stretnutie birmovancov. Tentokrát bude spojené s hranou krížovou cestou, ktorú pripravujú naši mladí a na ktorú ste pozvaní aj ostatní.

Ako máme vo zvyku, v sobotu 24.3 pred Kvetnou nedeľou, zídeme sa v Marianke na večernej modlitbe krížovej cesty. Stretneme sa pri prvom zastavení v sobotu o 20.00. Krížová cesta je zároveň aj aktivitou pre birmovancov.

 

Prvopríjmajúci

V sobotu 17.3. o 15.00 bude sv. omša pre prvopríjmajúcich a ich rodičov, pri ktorej budú pokrstené deti, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatostí.

MBB 2018- prihlasovanie

Pozývame vás na 4. ročník bedmintonového turnaja – Memoriál Branislava Bukovského, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 17. marca 2018 v priestoroch Národného tenisového centra. Prihlasovať sa môžete od utorka 13.2. cez formulár, ktorý nájdete na farskej stránke a na facebooku. Počet súťažiacich je obmedzený. Štartovné je 3 eurá. Kto by chcel brať súťaž menej vážne, má možnosť prihlásiť sa do kategórie „for fun“, teda pre zábavu.
Formulár na prihlasovanie súťažiacich:  bit.ly/mbb2018

Krížové cesty

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty. U nás budú bývať krížové cesty v piatok a v nedeľu o 17.15. Budú si ich pripravovať jednotlivé skupiny aktívne v našej farnosti. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé termíny.

Farský fotoklub- Krížové cesty

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografi u na fotografovanie témy pôstneho obdobia: Krížová cesta. Zadaním je prostredníctvom fotografií znázorniť príbeh krížovej cesty.
Ku každému zastaveniu pošlite jednu fotografiu v maximálnej kvalite. Môžete nafotiť ľubovoľný počet zastavení, 1 – 15. Fotografie, maximálne 15 obrázkov posielajte do 17.3.2018, na adresu farskyfotoklub@gmail.com