Aktuálna duchovná správa

 

Farár: dp. Lukáš Uváčik (od 1. júla 2020)

Výpomocný duchovný: P. Antonín Lukeš (od 1. januára 2019)

Výpomocný duchovný: dp. Ján Goč (od 1. júla 2020)

Diakon: dp. Peter Repko (od 1. júla 2019)