2001

  • MIKULÁŠ
    Tradícia privítania svätého Mikuláša bola spojená s miništrovaním dievčat.  Fotografie nájdete tu.