ZBIERKA SV. MARTIN

Výška Svätomartinskej zbierky v našej farnosti bola 2 544,60 EUR. Ďakujeme!