ZBIERKA NA MÉDIÁ

Pri zbierke na katolícke médiá sa v našej farnosti vyzbieralo celkovo 754,82 EUR, Ďakujeme!