VEĽKÁ NOC 2019- ROZPIS BOHOSLUŽIEB

Štvrtok(Zelený štvrtok):16:30 18:00
Piatok(Veľký piatok):15:00 18:00
Sobota(Veľká/Biela/sobota): 20:00
Nedeľa(Veľkonočná nedeľa): 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 20:00
Pondelok(Veľkonočný pondelok):7:30 9:00 18:00