TEPLICKÁ IDE NA ĽAD- foto

Počas Vianočných sviatkov sme dodržali tradíciu a Teplická chodila na ľad. Výber z foto nájdete tu 2019_Lad